Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Det å starte i barnehagen for første gang, eller starte i ny barnehage kan for mange barn og foreldre by på sårbarhet og usikkerhet. For de minste innebærer dette ofte nye rutiner og lengre perioder borte fra mamma og pappa enn hva de er vant med.

For oss er det viktig å tilrettelegge for at barna skal ha en god opplevelse av å starte i barnehagen. Vi jobber aktivt med å skape trygghet og forutsigbarhet til de nye voksne, det nye miljøet og den nye hverdagen. Dette sikrer vi gjennom:

Velkomstbrev som sendes til barnets hjemmeadresse med god informasjon om oppstarten i barnehagen, slik at barn og foreldre kan forberede seg sammen.

Oppstartssamtale - “bli kjent” samtale med pedagogisk leder før barnet starter i barnehagen

Alle barn får en primærkontakt som skal følge familien den første tiden.

Tilvenning foregår i nært samarbeid med primærkontakten, og sammen legger barnehagen og foreldre til rette for å ivareta barnets behov.

Faste rutiner som er med å ramme inn og skape forutsigbarhet i hverdagen.

Det aller viktigste ved tilvenningen er at barnet føler seg trygg og finner seg til rette. Først da vil barnet kunne søke ut, leke og utforske i de nye omgivelsene. Alle våre ansatte har opplæring i Trygghetssirkelen, som vi legger til grunn i alle våre tilvenninger:

(Cooper, Hoffman, Marvin & Powell, 1999)


Fra liten til stor:

Internt i barnehagen finner vi tilvenningsprosesser der barna har en overgang fra småbarnsbase til storbarnsbase. Vi jobber aktivt med å skape trygghet for barna som befinner seg i denne fasen gjennom jevnlige besøk til sin nye base. Her legger vi vekt på felles opplevelser for å skape tilhørighet. Foreldre blir invitert til en egen foreldresamtale som primært omhandler overgangen fra liten til stor.