Hopp til innhold

Bakkefaret FUS barnehage

I vår barnehage er vi opptatt av at barna skal få en god oppvekst med leken i sentrum. Gjennom å skape gode lekeprosesser, utvikler barna gode egenledelsesferdigheter som de kan dra nytte av senere i livet. Gjennom hjelp og støtte fra de voksne får barna større mulighet til å mestre ulike oppgaver som utfordrer dem i hverdagen. For oss er varme og tilstedeværende voksne avgjørende for barnas trivsel og utvikling. Vi legger til rette får å skape et godt læringsmiljø for barn og voksne. Kompetente voksne, hvorav 50 % av grunnbemanningen er utdannet barnehagelærere, bidrar til økt faglig fokus og tilstedeværende voksne. Vi er genuint opptatt av at barna selv får være med på å skape og utforske sine egne omgivelser. Barns egen involvering har stor betydning for deres handlinger, sosiale relasjoner og meningsdanning.

Vi byr på oss selv og setter alltid barna og leken først. Vi tar ansvar for å fremme gode verdier og holdninger for et mer bærekraftig samfunn. Vi har derfor valgt å være en miljøfyrtårnvirksomhet som arbeider daglig med ulike miljøtiltak i hverdagen. Vi er opptatt av å lære barna hvordan vi best mulig kan ta vare på miljøet vi er den del av. Hos oss er alle barna miljødetektiver.

Vi er spesielt opptatt av å ivareta gode og trygge rammer i starten av barnehageåret. Vi ønsker å sette et preg på tilvenningen, der hvert enkelt barn og foreldre får tid til å bli godt kjent med barnehagen. De minste barna i barnehagen utgjør en spesielt «sårbar» gruppe, der tilvenningen blir tilrettelagt ut fra barnets eget ståsted i nært samarbeid med foreldrene.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Oppfinneren
Tlf: 48311372
oppfinneren.bakkefaret@bhg.no
Utsikten
Tlf: 48311403
utsikten.bakkefaret@bhg.no
Undreren
Tlf: 48311404
undreren.bakkefaret@bhg.no
Utforskeren
Tlf: 48311405
utforskeren.bakkefaret@bhg.no
Faglig leder
Linda Gulbrandsen
Faglig leder
Tlf: 40691494
fagligleder.bakkefaret@bhg.no