Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Bakkefaret FUS barnehage

Bakkefaret FUS barnehage er plassert i Åsen i Mjøndalen. Vi er en barnehage som består av 4 baser fordelt på 2 hus. Barnehagen har tilknytning og tett samarbeid til både Mjøndalen skole og Åsen skole, for en best mulig overgang mellom barnehage-skole for våre eldste barn - Superklubben. 

Barna hos oss tilbringer dagene sammen med 30 engasjerte ansatte som skaper hverdagsmagi og tilrettelegger for lek og allsidig utvikling. Vi har menn fordelt på både store- og småbarns basene, og grunnbemanningen vår består av 50% utdannede pedagoger. Personalgruppen er en sammensatt gjeng med ulike erfaringer, kompetanse og personlige egenskaper. For oss er varme og tilstedeværende voksne avgjørende for barnas trivsel og utvikling. Vi byr på oss selv og setter alltid barna først! 

Rett i nærheten har vi tilgang på et fast turområde i skogen som brukes av både små og store. Beveger vi oss litt lenger finner vi et større skogsområde i nærhet til Stall Myra og Åsen skole. Rett utenfor barnehagen har vi tilgang på bussforbindelse. På uteområdet vårt ligger en grillhytte som blir flittig brukt av både stor- og småbarnsbasene våre ukentlig.  

I vår barnehage er vi opptatt av at barna skal få en god oppvekst med leken i sentrum. Gjennom å skape gode lekeprosesser, utvikler barna gode egenledelsesferdigheter som de kan dra nytte av senere i livet. Gjennom hjelp og støtte fra de voksne får barna større mulighet til å mestre ulike oppgaver som utfordrer dem i hverdagen.  

Vi er spesielt opptatt av å ivareta gode og trygge rammer i starten av barnehageåret. Vi ønsker å sette et preg på tilvenningen, der hvert enkelt barn og foreldre får tid til å bli godt kjent med barnehagen. De minste barna i barnehagen utgjør en spesielt sårbar gruppe, der tilvenningen blir tilrettelagt ut fra barnets eget ståsted i nært samarbeid med foreldrene. 

Vi tar ansvar for å fremme gode verdier og holdninger for et mer bærekraftig samfunn. Derfor er Bakkefaret FUS barnehage er en miljøfyrtårnvirksomhet. 

FUS barnehagene har en visjon vi er stolte av og som preger vår hverdag i barnehagen. Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti. 

Er du nysgjerrig på oss? Ta gjerne en titt i menyen her på hjemmesiden og årsplanen vår.


 
VELKOMMEN TIL OSS!

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Hanne Waaler
Daglig leder

Tlf: 46 81 39 00
E-post: dl.bakkefaret@bhg.no

Avdelinger

Oppfinneren
Helene Amalie & Martine
Pedagogiske ledere
Tlf: 48311372
oppfinneren.bakkefaret@bhg.no
Utsikten
Malin & Kaja
Pedagogiske ledere
Tlf: 48311403
utsikten.bakkefaret@bhg.no
Undreren
Helén
Pedagogisk leder
Tlf: 48311404
undreren.bakkefaret@bhg.no
Utforskeren
Veronika & Renate
Pedagogiske ledere
Tlf: 48311405
utforskeren.bakkefaret@bhg.no
Faglig leder
Linda Gulbrandsen
Faglig leder
Tlf: 40691494
fagligleder.bakkefaret@bhg.no