Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldresamarbeid

Foreldre er vår viktigste samarbeidspartner – det er de som kjenner sitt barn best. Hos oss er vi opptatt av et kvalitetsmessig og tett foreldresamarbeid til det beste for barna. Dette sikrer vi gjennom:

Oppstartsamtale når barna starter i barnehagen for å bli kjent, evaluere oppstart og avdekke eventuelle behov.

Foreldresamtaler to ganger per år der vi tar opp blant annet trivsel og utvikling for videre oppfølging av barna.

Foreldremøter i september og februar

Daglig kommunikasjon ved levering og henting i barnehagen der vi utveksler positive erfaringer for å gi et inntrykk av hvordan dagen har vært, i tillegg til at barna får positiv oppmerksomhet og en mulighet til å delta i samtalen. Ved behov for å snakke om noe barna ikke bør lytte til, setter vi av tid og rom for dette.

Daglig bruk av Mykid som digital kommunikasjonsplattform. Ved oppstart får alle foreldre sin egen bruker hvor de kan følge barnas dag gjennom bilder, dagsrapport, kalender med mer.

Årlig brukerundersøkelse gjennom UDIR i november der foreldre kan komme med sine konstruktive og anonyme tilbakemeldinger. Resultatene brukes som et utgangspunkt for arbeid mot økt kvalitet i tilbudet vårt, vi er derfor avhengig av en høy deltakelse blant foreldrene.

Resultatet for brukerundersøkelsen 2019 viser 4,6 av 5 mulige poeng på skalaen, hvorav «barns trivsel» ligger høyest med 4,8 av 5 mulige poeng.