Hopp til innhold

Bollerød FUS barnehage

Vår barnehage tilbyr barna en trygg og forutsigbar hverdag. Personalet er stabilt, kompetent og trives godt her hos oss. Vi er en god blanding av ansatte i både alder og kompetanse, og noen av våre ansatte har jobbet her siden barnehagen startet opp i 1991. Både barn og personale er i stadig utvikling, og hos oss finnes alltid rom for å forske og eksperimentere.
Vi tilbyr et mangfoldig, trygt og inkluderende miljø hvor vi er opptatt av at hvert enkelt barn skal få bli den beste utgaven av seg selv. Foreldre hos oss kan forvente seg at de ansatte er tilgjengelige, serviceinnstilte og opptatt av å møte barn og foreldre der de er. Vi tar godt vare på barna hos oss, og er selvsagt også opptatt av at foreldrene skal ivaretas.
Vi er en fullkost barnehage, og tilbyr alle måltider i barnehagen. Vi har et særlig fokus på kosthold og ernæring og lager sunn og smaksrik varmlunsj minimum 4 dager i uka, basert på helsedirektoratets anbefalinger.
Vår barnehage ligger i umiddelbar nærhet til skog og flott turterreng med egen bålplass, og vi har både Berg Bygdetun, Venås og Høiås som deler av vårt nærmiljø. Vi samarbeider med Solheim aldershjem, hvor vi blant annet markerer Lucia og 17.mai med prosesjon, sang og samvær. Dette verdsetter både barn og voksne hos oss. Barnehagen har 12 ansatte, har i år 51 barn og holder åpent i alle ferier. Vi er fordelt over 3 avdelinger, hvorav en avdeling er spesielt tilrettelagt for de aller minste barna.
Det at vi er en liten barnehage gjør at vi jobber tett og godt sammen også på tvers av avdelingene. Vi får ofte tilbakemeldinger fra foreldre om at det ser ut som om vi har et godt arbeidsmiljø, og det stemmer godt overens med hvordan vi opplever det. Dette har også en positiv innvirkning på barna. Selv om vi har aldersinndelte grupper, er det alltid rom for å komme og være på en av de andre avdelingene, om barna ønsker det. Vi har også faste aktiviteter felles, som også gjør overgangen lettere når småbarna skal over på ny avdeling.
Lek og vennskap prioriteres høyest hos oss, og vi jobber aktivt for at alle barn skal ha en venn å leke med. Dette henger tett sammen med sosial kompetanse og selvstendighet, som er viktig å ha med seg i overgangen til skolen når den tiden kommer.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Maurtua
Pedagogisk leder:
Christian Dale/Marianne Rekdahl
Tlf: 91654665
Trollskogen
Pedagogisk leder:
Jannicke Johansen
Tlf: 91654664
Hakkebakkeskogen
Pedagogisk leder:
Elise Skrivervik
Tlf: 91654666