Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
06:45 - 16:30
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 01.08.24
3-5 år fra 01.08.24
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Midl. Elise Skrivervik

Velkommen til Bollerød FUS barnehage

Avdelinger

Maurtua
Pedagogisk leder:
Marianne Rekdahl
Tlf: 91654665
Trollskogen
Pedagogisk leder:
Elise Skrivervik
Tlf: 91654664
Hakkebakkeskogen
Pedagogisk leder:
Nora Dammyr Brynildsen
Tlf: 91654666

Vis alle

Ansatte

Elise Skrivervik

Midlertidig daglig leder/Pedagogisk leder Trollskogen
Kongstanke: Som pedagogisk leder er det viktig for meg at barna kjenner seg som viktige deltakere i det fellesskapet som finnes hos oss. Jeg brenner for et inkluderende lekemiljø med fokus på gode felles opplevelser, som legger grunnlag for vennskap og fellesskapsfølelse «Et jeg, et du og et vi - Sammen» Jeg ønsker å være en trygg rollemodell i situasjoner hvor barna trenger støtte og respons i sin samhandling. På den måten erfarer barna hvordan de best selv kan invitere seg inn i lek, være inkluderende med andre, løse uoverensstemmelser og opprettholde gode vennskap. Jeg jobber aktivt for at barna virkelig skal kjenne at deres barnehagehverdag er til for dem! Gjennom likeverdige samspill, øver vi selvstendighet hos barna - slik at de kan gå trygge ut porten hos oss - og videre inn i skolehverdagen - med en følelse av å mestre hverdagen sin og stå trygt i seg selv!

Marianne Rekdahl

Pedagogisk leder Maurtua/midlertidig stedfortreder
Kongstanke: Jeg er opptatt av å være en trygg voksen som legger til rette for et inkluderende læringsmiljø for barna. Å være tilstedeværende for hver enkelt slik at man kan danne en trygg relasjon til alle barn. Jeg anser det som min viktigste arbeidsoppgave å få barna til å føle seg sett, anerkjent og inkludert - de skal føle at de alltid har en venn i meg, at jeg ser dem og tar dem på alvor. Det er viktig for meg at humor og raushet er en stor del av hverdagen, og at både barn og voksne kommuniserer med likeverdighet og gjensidig respekt. 

Nora Dammyr Brynildsen
Pedagogisk leder Hakkebakkeskogen
Kongstanke:Som pedagogisk leder på småbarnsavdeling er det viktig for meg å skape trygge relasjoner, og et trygt lekemiljø for de minste. At de hver dag skal bli møtt med et smil, og føle seg sett og hørt. Alle barna skal få være med på å påvirke sin hverdag. Jeg vil legge til rette for at det skapes vennskap, gode relasjoner og fine øyeblikk. Vi er her for barna, for å skape et godt og trygt sted for dem. Slik at de får et godt utgangspunkt i livet.
Jeanette Høidahl Larsen

Midlertidig pedagogisk leder Trollskogen
Kongstanke: Jeg er svært opptatt av gode relasjoner. Barn skal oppleve trygge, omsorgsfulle og tilstedeværende voksne som ser dem og som anerkjenner deres livsverden. Alle barn skal oppleve livsglede og egenverdi, slik at de har forutsetning for å være glad i seg selv gjennom livet. Jeg brenner for et inkluderende og støttende fellesskap som alle kan føle seg en del av!

Elise Rabben

Barnehagelærer Trollskogen
Som barnehagelærer er det spesielt viktig for meg at barna skal møtes med en genuin interesse, med et smil og med omsorg, og at alle skal føle seg inkludert i felleskapet. Jeg ønsker å være en trygg og omsorgsfull voksen for barna, som anerkjenner og møter barnas følelser på en måte så de kjenner at deres tanker, følelser og behov er viktig. Som barnehagelærer er jeg spesielt opptatt av å tilrettelegge for LEK, -der barna får fritt spillerom til å utforske, være nysgjerrige og ta i bruk fantasi. I leken skjer det nemlig mye magisk. Mye sosial kompetanseutvikling skjer i leken, og som voksen er det viktig for meg å være påkoblet i disse situasjonene i form av aktiv deltakelse eller som en veileder ved behov. Å se barn utvikle seg i samspill med andre barn og voksne er en så fin reise å få være delaktig i.

Wenche Nilsen

Fagarbeider Maurtua
Kongstanke: Jeg er veldig opptatt av å lage gode dager sammen med barna, og å danne nære relasjoner. Det å ta hvert enkelt barn på alvor, vise respekt for den de er, lytte og reflektere sammen med barnet om smått og stort. Jeg ønsker jo at barna som unge voksne kan møte meg og huske meg som en trygg og god voksen som de hadde mange fine hverdagsøyeblikk sammen med i barnehagen.

Kristine Labori Granholt

Fagarbeider Trollskogen
Kongstanke: Hjerterom for alle!
Jeg er opptatt av gode relasjoner mellom barn, ansatte og foreldre - sammen er vi ett team. Alle skal bli møtt med et smil hver dag og føle seg sett for den de er og føle tilhørighet, trygghet, omsorg og vennskap i hverdagen. Som en stødig og trygg voksen kan jeg støtte og veilede barna på deres vei.
Man er aldri ferdig utlært! 

Madelen G. Jahren

Fagarbeider Maurtua
Kongstanke: Som barne- og ungdomsarbeider er jeg spesielt opptatt av barnets trygghet i samspill med andre barn og voksne. Jeg ønsker at alle barn skal kjenne mestringsfølelse og den genuine gleden ved å «klare selv» hver dag. Hos oss har vi fokus på barns egenledelse i lek og læring. Ved å være tilstedeværende og nysgjerrig sammen med barna, kan jeg være med å legge grunnlag for gode vennskap. Leken i seg selv er en viktig metode for tilegnelse av livet omkring, og i samspill med gode venner kan det magiske skje! 

Elzbieta Gjesteby

Fagarbeider Hakkebakkeskogen
Kongstanke: Som barne- og ungdomsarbeider på småbarnsavdeling er jeg opptatt av barns medvirkning og at alle barna kan få påvirke hverdagen sin. Alle barn er like mye verdt og har rett til å bli hørt og tatt hensyn til. De skal få utvikle seg fra det punktet de er i sin modningsprosess. Barna skal få føle at de er en del av fellesskapet og at jeg skal gi de den aller beste omsorgen og anerkjenne barnas følelser. Alle barna må få like muligheter til å utvikle seg fysisk både ute og inne og bli kjent med verdiene som ligger i opplevelser i naturen.  

Kristin Løkken

Kjøkkensjef og assstent Hakkebakkeskogen
Kongstanke: Lykken er en tur i skogen sammen med barna, der vi finner utfordringer innen alle fagområder og der leken «ruller» uten andre hjelpemidler enn skogens egne leker. 

Veronica Standerholen

Fagarbeider Hakkebakkeskogen
Kongstanke: Jeg brenner for at alle barn skal bli møtt med omsorg, anerkjennelse og respekt uavhengig av hvilke forutsetninger de har. At hver og en skal føle seg sett hver eneste dag, og at de alle er en betydningsfull del av fellesskapet.  Jeg ønsker at hvert enkelt barn skal føle trygghet i seg selv. Fremme mestringsfølelse, livsglede og det å oppleve glede ved å se det store i det lille. Jeg brenner for å gi barna gode naturopplevelser. Gleden av å være i og med naturen. Det er så mye verdi i det. - Og midt oppi alt alvoret, masse tull og fjas. Humor og glede i hverdagen er en nødvendighet. Altså, HALLO! Jeg har verdens viktigste jobb, jeg er med på å skape fremtiden!

Narges Ansaraniya

Assistent Hakkebakkeskogen
Kongstanke: For meg er det 2 ord som er veldig viktig. Trygghet – det er viktig at både barn og foreldre føler trygghet når de kommer til barnehagen vår hver dag. Åpenhet – de ansatte må arbeide for å være åpne og ærlige med hverandre for å skape et best mulig arbeidsmiljø.  

Ida Johansen

Fagarbeider/støtteressurs. Kongstanke: Jeg er opptatt av at alle barn skal bli sett, hørt og tatt på alvor - at de skal få medvirke i egen hverdag og kjenne at de har betydning. Som støtteressurs er jeg med på å skape gode relasjoner rundt barna som trenger litt ekstra hjelp. Det er viktig at alle barn opplever at de har trygge og gode relasjoner til oss voksne i barnehagen. At de kjenner at vi er der for dem, på deres premisser