Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
06:45 - 16:30

 Daglig leder

Tove Sagstuen
91 65 46 63
E-post

Velkommen til Bollerød FUS barnehage

Avdelinger

Maurtua
Pedagogisk leder:
Malin Torp
Tlf: 91654665
Trollskogen
Pedagogisk leder:
Linda Holm
Tlf: 91654664
Hakkebakkeskogen
Pedagogisk leder:
Elise Skrivervik
Tlf: 91654666

Vis alle

Ansatte

Tove Sagstuen

Daglig leder
Kongstanke: Barndommen vår har vi med oss hele livet. Når vi tenker på at vårt arbeid handler om et annet menneskes barndom, forstår vi hvor viktig vårt mandat er. Dermed blir faget vårt og vår profesjon, sammen med barnehagens verdigrunnlag og menneskesyn, det aller viktigste å stille høye krav til. For barna har krav på å få være i et felleskap der likeverd og likestilling er grunnleggende verdier. Det krever ansatte som har reell kompetanse om dette og ser viktigheten av å sette faget vårt, gode relasjoner og en stor porsjon livsglede på agendaen - sammen med barn, kollegaer og foreldre - hver eneste dag.   

Elise Skrivervik

Pedagogisk leder Hakkebakkeskogen/Stedfortreder til daglig leder
Kongstanke: Som pedagogisk leder på liten avdeling er jeg spesielt opptatt av trygg tilknytning, dette med å anerkjenne barns følelser, bekrefte og støtte dem i møte med det yrende livet i barnehagen.  Det er viktig for meg at barna kjenner seg som likeverdige og viktige deltakere i det fellesskapet som finnes hos oss.  Jeg brenner for et inkluderende lekemiljø med fokus på gode felles opplevelser, som legger grunnlag for vennskap og fellesskapsfølelse «Et jeg, et du og et vi - Sammen»

Linda Holm

Pedagogisk leder Trollskogen
Kongstanke: Jeg er opptatt av dette med relasjoner mellom mennesker. Det å være med på å skape gode relasjoner mellom barn og voksen, men også det å være med i prosessen hvor barn skaper gode relasjoner og vennskap seg imellom. Det å skape gode relasjoner klarer vi der vi ser, hører og verdsetter hverandre. Vi som voksne skal være der å bygge selvtillit hos barn. Vi skal hjelpe og veilede til å ta gode valg. For å få til en god relasjon er jeg opptatt av at vi skal kommunisere på en varm måte. Vi skal bruke humor og vise at vi lytter til det barnet har å si. Et nøkkelord er å anerkjenne barn og barns følelser, og å være engasjert. 

Malin Torp

Pedagogisk leder Maurtua
Kongstanke: Jeg brenner for at alle barn skal føle seg sett, anerkjent og godtatt for den de er. At de skal oppleve trygghet slik at de våger å være seg selv, og at de kan utvikle seg sammen med menneskene og miljøet rundt dem. Jeg er opptatt av at barnehagen skal lage best mulig forutsetninger for at barnet skal klare å ta fatt på motgang og medgang både nå, og senere i livet.  

Marianne Rekdahl

Pedagogisk leder Maurtua
(svangerskapspermisjon)
Kongstanke: Jeg er opptatt av å være en trygg voksen som legger til rette for et inkluderende læringsmiljø for barna. Å være tilstedeværende for hver enkelt slik at man kan danne en trygg relasjon til alle barn. Jeg anser det som min viktigste arbeidsoppgave å få barna til å føle seg sett, anerkjent og inkludert - de skal føle at de alltid har en venn i meg, at jeg ser dem og tar dem på alvor. Det er viktig for meg at humor og raushet er en stor del av hverdagen, og at både barn og voksne kommuniserer med likeverdighet og gjensidig respekt. 

Elisabeth Hanssen Nilsen

Barnehagelærer Trollskogen
Kongstanke: Det er å behandle alle barn med samme respekt og anerkjennelse som jeg vil behandle min aller beste venn. Se alle barna med det gode blikk, og være en omsorgsfull, hjertevarm, sensitiv, forståelsesfull og tydelig veileder og voksen. Strø læringsstøv, og være lyttende og undrende. Tilrettelegge for mestring. Være et godt forbilde og formidler av toleranse og nestekjærlighet. Være tilstedeværende, engasjert, leken, kreativ og by på meg selv. Ha det gøy sammen med barna, og spre livsglede. Slik vil jeg også behandle mine kollegaer. 

Jeanette Høidahl Larsen

Barnehagelærer Hakkebakkeskogen
Kongstanke: Som barnehagelærer på småbarnsavdelingen er jeg svært opptatt av relasjon og tilknytning. Barn skal oppleve trygge, omsorgsfulle og tilstedeværende voksne som ser dem og som anerkjenner deres livsverden. Alle barn skal oppleve livsglede og egenverdi, slik at de har forutsetning for å være glad i seg selv gjennom livet. Jeg brenner for et inkluderende og støttende fellesskap som alle kan føle seg en del av!

Wenche Nilsen

Fagarbeider Maurtua
Kongstanke: Jeg er veldig opptatt av å lage gode dager sammen med barna, og å danne nære relasjoner. Det å ta hvert enkelt barn på alvor, vise respekt for den de er, lytte og reflektere sammen med barnet om smått og stort. Jeg ønsker jo at barna som unge voksne kan møte meg og huske meg som en trygg og god voksen som de hadde mange fine hverdagsøyeblikk sammen med i barnehagen.

Inger-Lise Mysen

Fagarbeider Trollskogen
Kongstanke: Min kongstanke handler om at barna får utvikle gleden ved å være ute i naturen til ulike årstider. Gjennom det skal barna få oppleve mestringsfølelse og motorisk utvikling i det mangfoldet som naturen har å by på. Barna får prøve, «feile», utfordre, og "klare selv". Jeg brenner for å skape et sosialt fellesskap hvor jeg er den trygge tilstedeværende voksne.

Madelen G. Jahren

Fagarbeider Hakkebakkeskogen
Kongstanke: Som barne- og ungdomsarbeider er jeg spesielt opptatt av barnets trygghet i samspill med andre barn og voksne. Jeg ønsker at alle barn skal kjenne mestringsfølelse og den genuine gleden ved å «klare selv» hver dag. Hos oss har vi fokus på barns egenledelse i lek og læring. Ved å være tilstedeværende og nysgjerrig sammen med barna, kan jeg være med å legge grunnlag for gode vennskap. Leken i seg selv er en viktig metode for tilegnelse av livet omkring, og i samspill med gode venner kan det magiske skje! 

Elzbieta Gjesteby

Fagarbeider Hakkebakkeskogen
Kongstanke: Som barne- og ungdomsarbeider på småbarnsavdeling er jeg opptatt av barns medvirkning og at alle barna kan få påvirke hverdagen sin. Alle barn er like mye verdt og har rett til å bli hørt og tatt hensyn til. De skal få utvikle seg fra det punktet de er i sin modningsprosess. Barna skal få føle at de er en del av fellesskapet og at jeg skal gi de den aller beste omsorgen og anerkjenne barnas følelser. Alle barna må få like muligheter til å utvikle seg fysisk både ute og inne og bli kjent med verdiene som ligger i opplevelser i naturen.  

Kristin Løkken

Assistent Maurtua
Kongstanke: Lykken er en tur i skogen sammen med barna, der vi finner utfordringer innen alle fagområder og der leken «ruller» uten andre hjelpemidler enn skogens egne leker. 

Veronica Standerholen

Assistent Hakkebakkeskogen
Kongstanke: Jeg brenner for at alle barn skal bli møtt med omsorg, anerkjennelse og respekt uavhengig av hvilke forutsetninger de har. At hver og en skal føle seg sett hver eneste dag, og at de alle er en betydningsfull del av fellesskapet.  Jeg ønsker at hvert enkelt barn skal føle trygghet i seg selv. Fremme mestringsfølelse, livsglede og det å oppleve glede ved å se det store i det lille. Jeg brenner for å gi barna gode naturopplevelser. Gleden av å være i og med naturen. Det er så mye verdi i det. - Og midt oppi alt alvoret, masse tull og fjas. Humor og glede i hverdagen er en nødvendighet. Altså, HALLO! Jeg har verdens viktigste jobb, jeg er med på å skape fremtiden!

Narges Ansaraniya

Assistent Hakkebakkeskogen
Kongstanke: For meg er det 2 ord som er veldig viktig. Trygghet – det er viktig at både barn og foreldre føler trygghet når de kommer til barnehagen vår hver dag. Åpenhet – de ansatte må arbeide for å være åpne og ærlige med hverandre for å skape et best mulig arbeidsmiljø.