Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Bollerød FUS barnehage

Velkommen til oss på Bollerød FUS!  Vi er en god blanding av ansatte i både alder og kompetanse, og noen av våre ansatte har jobbet her siden barnehagen startet opp i 1991. Både barn og personale er i stadig utvikling, og hos oss finnes alltid rom for å forske og eksperimentere.
Vi tilbyr et mangfoldig, trygt og inkluderende miljø hvor vi er opptatt av at hvert enkelt barn skal få bli den beste utgaven av seg selv. Foreldre hos oss kan forvente seg at de ansatte er tilgjengelige, serviceinnstilte og opptatt av å møte barn og foreldre der de er. Gode relasjoner er hele tiden i fokus hos oss og det skal alle som kommer inn porten legge merke til med en gang. Vi legger stor vekt på faglig utvikling og vi har flere pedagoger med videreutdanning, flere assistenter er fagarbeidere og daglig leder går for tiden på lederutdannelsen for styrere på BI. Vi er alle stolte av faget vårt!
Vi er en fullkost barnehage, og tilbyr alle måltider i barnehagen. Vi har et særlig fokus på kosthold og ernæring og lager sunn og smaksrik varmlunsj minimum 4 dager i uka, basert på helsedirektoratets anbefalinger. 
Vår barnehage ligger i umiddelbar nærhet til skog og flott turterreng med egen bålplass rett utenfor gjerdet, og vi har både Berg Bygdetun, Venås og Høiås som deler av vårt nærmiljø. Vi samarbeider med Solheim aldershjem, hvor vi blant annet markerer Lucia og 17.mai med prosesjon, sang og samvær. Barnehagen har 13 ansatte, og holder åpent i alle ferier. Vi er fordelt over 3 avdelinger, hvorav en avdeling er spesielt tilrettelagt for de aller minste barna.
Det at vi er en liten barnehage gjør at vi jobber tett og godt sammen også på tvers av avdelingene. Vi får ofte tilbakemeldinger fra foreldre om at det ser ut som om vi har et godt arbeidsmiljø, og det stemmer godt overens med hvordan vi opplever det. Personalet hos oss skal bestå av mennesker som har en ekte interesse for barn og deres magiske verden. Hos oss kommer - BARNET FØRST! 
Selv om vi har aldersinndelte grupper, er det alltid rom for å komme og være på en av de andre avdelingene. Vi har også faste aktiviteter felles, som også gjør overgangen lettere når småbarna skal over på ny avdeling. Vi ser hverandre hver dag og alle er trygge på hverandre. 
Lek og vennskap prioriteres høyest hos oss, og vi jobber aktivt for at alle barn skal ha en venn å leke med. Dette henger tett sammen med sosial kompetanse og selvstendighet, som er viktig å ha med seg i overgangen til skolen når den tiden kommer.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Maurtua
Pedagogisk leder:
Marianne Rekdahl
Tlf: 91654665
Trollskogen
Pedagogisk leder:
Linda Holm
Tlf: 91654664
Hakkebakkeskogen
Pedagogisk leder:
Elise Skrivervik
Tlf: 91654666