Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Bollerød FUS barnehage

Velkommen til oss på Bollerød FUS!  På Bollerød har det i år vært barnehage i 30 år, og vi er en god blanding av ansatte i både alder og erfaring, noen har vært med helt fra start og noen er helt nyutdannede. Noe av det vi setter aller høyest er den voksnes evne til å skape tette, gode og trygge relasjoner til først og fremst barna - men også til hverandre og selvfølgelig foreldre. Barna skal få leke, medvirke, lære og utvikle seg i et positivt og inkluderende miljø der de føler seg respektert, anerkjent og trygge - i alle situasjoner.  
Vi legger derfor stor vekt på faglig utvikling og vi har flere pedagoger med videreutdanning, en av pedagogene tar nå mastergrad i spesialpedagogikk og en annen tar videreutdanning i barns språkutvikling/språkinnlæring, straks har vi enda en ansatt som er ferdig utdannet fagarbeider og daglig leder har nettopp gjennomført nasjonal lederutdanning for styrere på BI. Vi samarbeider med HiØ og har studenter. FUS-kjeden satser stort på forskningsbasert kompetanseheving i hele personalet. Les mer om dette i årsplanen vår eller klikk på "Barnet først - dette er FUS-metoden" til høyre på siden. Vi er alle stolte av faget vårt!
Vi tilbyr alle måltider og har et særlig fokus på god ernæring og lager sunn og smaksrik hjemmelaget varmlunsj minimum 4 dager i uka, basert på helsedirektoratets anbefalinger. 
Vår barnehage ligger i umiddelbar nærhet til skog og flott turterreng med egen bålplass rett utenfor gjerdet, og vi har både Berg Bygdetun, Venås og Høiås som deler av vårt nærmiljø. Barnehagen har 13 ansatte, og holder åpent i alle ferier. Vi er fordelt over 3 avdelinger, hvorav en avdeling er spesielt tilrettelagt for de aller minste barna. Lek, barns medvirkning, trygge relasjoner og vennskap prioriteres høyest hos oss og vi jobber aktivt for at alle barn skal ha en venn å leke med. Sjekk ut MENY til høyre på siden. 
I nyeste Foreldreundersøkelse for 2020 fra UDIR, skåret vi høyere en noen gang. Ved spørsmålet om "barnets trivsel" skårer vi 4,9 av 5 og på spørsmålet "totalt sett, hvor fornøyd er du med din barnehage" skårer vi 4,8 av 5. Dette er mye høyere skår enn gjennomsnittet i Norge og betyr at foreldrene hos oss er meget godt fornøyd med barnehagen vår. 
Vi jobber også samtidig for vårt gode arbeidsmiljø - vi gjør hverandre gode, vi støtter og hjelper hverandre og ikke minst - vi har det gøy på jobb!  Personalet hos oss skal kun bestå av mennesker som har en ekte interesse for barn og deres magiske verden. Hos oss kommer - BARNET FØRST! 

I perioden med koronarestriksjoner er det endringer i organisering utifra anbefalinger som blir gitt fra regjeringen. Vi følger til enhver tid de retningslinjer som kommer. Dette kan føre til endringer utifra det ordinære tilbudet mht hvordan vi organiserer oss, åpningstider og matservering.
Smittevernveileder barnehage

Søk barnehageplass

Avdelinger

Maurtua
Pedagogisk leder:
Malin Torp
Tlf: 91654665
Trollskogen
Pedagogisk leder:
Linda Holm
Tlf: 91654664
Hakkebakkeskogen
Pedagogisk leder:
Elise Skrivervik
Tlf: 91654666