Hverdagsmagi

En pappeske kan være et romskip og en pinne et glinsende sverd. Barnas indre univers er et magisk sted, og barna er små oppdagelsesreisende.

Hvordan vi leker I FUS-barnehagene er den store forskjellen. Vi ønsker å bidra til å utvikle barnas nysgjerrighet og fantasiverden, og stiller heller nye spørsmål enn å gi svar. Vi kaller det hverdagsmagi.

«Å skape vennskap er noe av det viktigste for oss i FUS»

Trivsel og trygghet

I FUS vil du møte ansatte som smiler og ler sammen med barna. De deltar sammen med barna i lek og aktiviteter, og viser at de er interesserte i det barna gjør og sier. I FUS er de ansatte sensitive; de legger merke til hva barna trenger og gir de emosjonell veiledning og støtte, hjelp, trøst og oppmuntring. De ansatte støtter barnas kontakt med andre barn, slik at barna får hjelp til å delta i lek sammen med resten av barnegruppen, og de hjelper barna til å lære å løse konflikter. Barnehagehverdagen har en variasjon mellom fysisk aktivitet og hvile, og tempoet tilpasses barna.

Dette er viktig for ditt barn fordi det gjør at barnet trives i barnehagen og opplever barnehagen som et trygt sted å være. Trivsel og trygghet er en forutsetning for barnas følelsesmessige og sosiale utvikling. Når barnet ditt opplever seg forstått og møtt på sine følelser, lærer det å forstå og regulere egne følelser, noe som er viktig for at barnet skal mestre sosialt samspill med andre barn. Gjennom å delta i lek med andre barn får barnet en opplevelse av vennskap og være en viktig del av et fellesskap. Barn trenger både kroppslige utfordringer og høy aktivitet, og hvile og rolige stunder for å trives.

«Vennskap er det beste virkemiddelet mot mobbing»

Vennskap

Noen holder mamma og pappa hardt i hånden, mens andre løper jublende bort til klatrestativet. Hvordan er de andre barna? Vil mitt barn få venner og oppleve å være en del av et fellesskap?

Ja. Gjennom lek, moro og gode relasjoner skal vi fremme opplevelsen av fellesskap og støtte oppunder gryende vennskap.

At barnet ditt skal oppleve vennskap er noe av det viktigste for oss i FUS. Vennskap gir tilhørighet, og er viktig for at barnet føler seg betydningsfull. I lek og vennskap kan barnet få øve seg på å være seg selv sammen med andre. Være enig og uenig. Finne kompromisser og få lov til å se andres perspektiv. Det gir en opplevelse av mestring, trivsel og trygghet, og bidrar til at barnet ditt lykkes bedre på skolen senere. Derfor jobber vi aktivt hver eneste dag slik at barna skal lære å etablere vennskap og å være en god venn.

Vennskap er det beste virkemiddelet mot mobbing, og derfor noe av kjernen i arbeidet vårt i FUS-barnehagene. Og vi gir oss aldri med å skape et trygt og godt miljø for alle barna i våre barnehager. Å ha en venn skaper glade barn.

For å lære mer om hva vi i FUS-barnehagene gjør for å forebygge og forhindre mobbing, oppfordrer vi deg til å snakke med din FUS barnehage.