Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Sølvi Engedal

Daglig leder

Jeg var utdannet førskolelærer i 2014, men har jobbet i barnehage siden 2005. Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden august 2016. Jeg er opptatt av relasjonsbygging mellom meg selv, ansatte og barn. Jeg etterstreber ett godt foreldresamarbeid, som er viktig for barnas og foreldrenes trivsel. Jeg er opptatt å se hver ansatt sine kvaliteter, at vi skal være en lærende organisasjon, og at det er kvalitet i alle ledd i barnehagen. Jeg har også CLASS sertifisering i PRE - K.

Steffen Reiersen

Pedagogisk leder på Smilehålet

Stedfortreder for daglig leder

Jeg er utdannet barnehagelærer adjunkt, og har jobbet i barnehage siden 1996. Jeg er spesielt opptatt av barns språkutvikling og språklæring.

Linn Hege Salbu

Barnehagelærer på Hjerterommet

Jeg er utdannet barnehagelærer og barne og ungdomsarbeider. Jeg startet som lærling i 2013 og høgskolen i 2016. Jeg brenner for de estetiske fagene: Drama, kunst og musikk.

Kjersti Mønstre

Barn og ungdomsarbeider på Smilehålet

Jeg har jobbet i barnehage siden 2006 og blei ferdig utdannet i 2017. Jeg liker turer i skog og mark, og liker å lage mat ute i naturen sammen med barna.

May Iren Stavland

Barn og ungdomsarbeider Smilehålet

Jeg har jobbet i FUS barnehagene siden 2010. Jeg begynte i Gjermundshaugen vinter 2020. Jeg har tidligere jobbet som frisør. Jeg stortrives å være sammen med barna i ulike aktiviteter som tur, forming, musikk, sang og matlaging.

Grethe Saltvedt

Pedagogisk leder på Armkroken 2 dager i uka, og roterer rundt på de andre avdelingene 2 dager i uka.

Jeg er utdannet førskolelærer med mange års erfaring fra barnehage. Jeg har videreutdannelse i veiledning. Jeg har vært ansatt i Gjermundshaugen FUS barnehage fra 2012. Jeg er opptatt av relasjonsbygging, samt viktigheten av lek og omsorg.

Karen Enge

Barn og ungdomsarbeider på Go`foten

Jeg var ferdig utannet barne - og ungdomsarbeider i 1999. Jeg har tatt videreutdanning i sosialpedagogikk og psykisk helsearbeid. Jeg har vært ansatt i Gjermundshaugen siden 2015. Jeg er kreativ og setter stor pris på en god klem. Jeg er observant og lyttende relasjonsbygging som hjertesak. Barn med ekstra energi gir meg påfyll i hverdagen.

Monika Puzdrakiewiz

Pedagogisk medarbeider Smilehålet

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2018. Har jobbet i barnehage siden 2012. Jeg er opptatt av å ta i bruk barnas kreativitet, fantasi og skaperglede gjennom ulike formingsaktiviteter. Jeg jobber for at barna skal trives og føle seg trygge i barnehagen.

Tove iren Askeland

Pedagogisk leder på Hjerterommet

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 2011, har jobbet i barnehage i Stavanger, og startet i Gjermundshaugen høsten 2020. Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner, og støtte opp under barns egen læring.

Elisabeth Andreassen

Pedagogisk leder Armkroken

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2009. Jeg er opptatt av at de yngste barna trenger trygge rammer og ro. Hverdagen skal være preget av omsorg, trygghet, lek og glede. Viktig at de voksne er sensitive til å fange opp barnas uttrykk og behov.

Marie Tveit

Pedagogisk leder Armkroken

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2018. Jeg er utdannet barnehagelærer med videreutdanninger innen spesialpedagogikk og veiledning. Jeg er også sertifisert COS-P veileder, og sertifisert i CLASS toddler.

Jeg synes latter og glede er noe av det viktigste i hverdagen. Glad i å være kreativ, og å lage ting sammen med barna. Opptatt av barns medvirkning og at de får være med å påvirke egen hverdag.

Harald Odland

Pedagogisk medarbeider Armkroken

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2012. Jeg synes det er viktig å se hvert enkelt barn. Er opptatt av hverdagsmagi, sang, dans og musikk

Bente Iren Bjelland Bøe

Barnehagelærer på Go`foten

Jeg er utdannet førskolelærer, og har jobbet i Gjermundshaugen siden 2015. Jeg etterstreber å være en tydelig og varm voksen som ser barna i alle deres følelser. Jeg er opptatt av å gi omsorg og trygghet, lære barna sosial kompetanse og bygge vennskap. Jeg elsker å være ute på tur med barna, og gi dem gode opplevelser i naturen.

Åse Berit Førde

Pedagogisk medarbeider Hjerterommet

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2010. Jeg er en stabil og trygg voksen for barna. Jeg liker å være ute i frisk luft med barna, og har alltid en god klem, og ett trygt og godt fang de kan sitte på.

Stine Elisabeth Søreng Bjørge

Pedagogisk medarbeider Armkroken

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen FUS siden oktober 2014. Jeg synes det er viktig å være en trygg base som støtter barna gjennom lek, undring og utforsking. Jeg er opptatt av tilrettelegge for mestring i alle arena og være støtte i alle følelser. Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner som bidrar til glede, trivsel og trygghet.

Geir Ove Toft

Barn og ungdomsarbeider Go`foten

Verneombud og HMS ansvarlig sammen med daglig leder.

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2014. Jeg synes det er viktig at barna får oppleve naturen på en best mulig måte. Jeg liker å ha barna med på på tur der vi lager mat, leker, undrer oss oglærer oss å ta vare på naturen.

Daisy May Sætrang

Pedagogisk medarbeider - vikar

Jeg er utdannet barneskolelærer på Filippinene. Jeg har jobbet som ringevikar i Gjermundshaugen for Adecco siden 23.11.2016 og har hatt flere lengre vikariater her. Jeg er opptatt av å gi barna mye kos, ta imot de med et smil, alltid til stede når det trenger hjelp, la barna sitte på fanget når det trenger det, leke med dem og passe på at alle har det kjekt. Jeg elsker forming, å være ute, og finne på aktiviteter sammen med barna.

Merete Eriksen Lier

Spesialpedagog

Jeg jobber som spesialpedagog i hele barnehagen. Jeg har jobbet i barnehage i 10 år, jeg er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i spesialpedagogikk. Jeg er sertifisert COS p veileder. Jeg er opptatt av gode relasjoner som gir barn trygghet. Barns atferd er et språk. Jeg er også opptatt å støtte barn sin språklige utvikling.

Phatcharee Bjering

Kjøkken medarbeider

Jeg samarbeider med avdelingene slik at barna får gode og varierte måltider i barnehagen. Vi tilbyr 3 måltider i barnehagen, og vi varierer mellom varme måltider, frukt og grønt og skivemat. 

Linn Kristin Osmundsen Lea

Pedagogisk leder på Go`foten

Jeg ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2019, med fordypning innen kulturelt mangfold. Jeg har jobbet to år i FUS-kjeden før jeg nå skal starte i Gjermundshaugen, høsten 2021.
Jeg har også Class sertifisering i Toddler.
Jeg er opptatt av å utforske, leke og undre meg med barna slik at vi sammen lager en god barnehagehverdag. Samt være en trygg voksne og se hvert enkelt barn og deres behov.