Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Egenledelse i lek og læring

Fus startet i 2013 et kompetanseprosjekt innen Egenledelse i lek og læring. Det skal gi kunnskap om hvordan utvikling av egenledelsesfunksjoner kan ivaretas ved hjelp av lek og naturlige aktiviteter i barnehagen. Hvordan de ansatte kan bidra til en positiv utvikling hos barn. Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill, deltagelse og medvirkning i barnehagen. Gode egenledelsesfunksjoner gir godt grunnlag for utvikling av vennskap. Nyere forskning tyder på at egenledelsesevne er viktigere enn intelligens og sosioøkonomisk bakgrunn for mestring av skolen.

En viktig del av barn og voksnes positive utvikling er evnen til å tilpasse seg nye utfordringer og krevende situasjoner. Egenledelse i lek har innvirkning på barnets helhetlige utvikling: sosialt, språkling, intellektuelt og emosjonelt, og kan utvikles gjennom barnets iboende ressurser i lek. Begrepet egenledelse innebærer barnas evne til å regulere, utvikle og stimulere de funksjoner/ferdigheter som inngår i begrepet egenledelse. Disse funksjonene/ ferdighetene er: planlegging, organisering, arbeidshukommelse, igangsetting, fleksibilitet, relvregulering og selvmonitorering. Utvikling av egenledelsen foregår hele livet og hjernen er egenledelsens viktigste overordnede styringsfunksjon. Ett verktøy for å lære , og utvikle denne evnen til egenledelse er gjennom bruk av egenledelsesfunksjonene i lek, særlig rollelek.

Egenledelse handler også om

 • Lese og forstå signaler
 • kontrollere følelsesmessige reaksjoner og sosial samhandling
 • lære av konsekvenser og kunne tilpasse atferden etter konsekvensene
 • refleksjon og opplevelse av personlig identitet

Egenledelseshjulet er inndelt i:
hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet

 • Planlegging
 • Organisering
 • Arbeidshukommelse

og hvordan vi er sammen med andre

 • Igangsetting
 • Fleksibilitet
 • Selvregulering
 • Selv-monitorering

Egenledelseshjulet