Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning i barnehagen

Når barnehageopptaket er over vil de som skal begynne i barnehagen til høsten få komme til oss på besøksdager der dere får møte personal og bli litt kjent med barnehagen. Vi ser som en stor fordel at barna som begynner i barnehagen hos oss får en så god og trygg oppstart som mulig, så vi oppfordrer dere til å komme på besøksdagene og å komme å leke på barnehagens uteområde på ettermiddagstid og i helgene slik at barnet kan bli godt kjent. På besøksdagene er det god mulighet for dere som foreldre å få svar på ting dere lurer på i forhold til barnehageoppstart i august. 

Vi ønsker at foreldrene kan sette av god tid til tilvenningen og at foreldrene kan være til stede i oppstarten og lage avtaler, og dele viktig informasjon om barnet med personalet. Tilknytningen til personalet og en primærkontakt er viktig for at barnet skal få så god oppstart som mulig. 

Vi har fokus på å bygge trygge, gode og sterke relasjoner mellom barn og voksne i barnehagen. Barn trenger sensitive og varme voksne rundt seg, og trygghet er en forutsetning for at barna skal utforske, leke og lære. Barns tilknytning til foreldrene danner den viktigste rammen rundt deres utvikling, men vi som jobber i barnehage er en klar nummer to for veldig mange.

Det første mange tenker på ved tilknytning, er at barn kjenner nærhet og trygghet overfor de voksne rundt seg, som når et barn du er glad i sitter på fanget og lener seg godt inntil deg. Dette er da også en viktig side ved tilknytningen, men tilknytning dreier seg om mer enn gode følelser. Det dreier seg like mye om å hjelpe barn med vanskelige følelser og å støtte dem i utforskning og lek.

Det vi legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter, kommer ut igjen som god psykisk helse og mestring hos de barna vi jobber med.Trygghetssirkelen - COS (Circle of security)

Den øverste delen av sirkelen illustrerer barnets utforskingsbehov, og hvordan den voksne på best mulig måte kan bistå barnet på denne delen av sirkelen. Den nederste delen av sirkelen illustrer barnets tilknytningsbehov og hvordan vi bør møte barnet når de har behov for å lade seg eller «å fylle koppen». Hvis vi klarer å forstå hvor barnet er på sirkelen, vil det også bli lettere å imøtekomme barnets behov, som igjen vil resultere i trygge barn og skape gode relasjoner mellom barn og voksne.
De voksne skal være større, sterkere, klokere og god i møte med barna. Med andre ord skal de voksne ta kontrollen, være emosjonelt sterkere enn barna samtidig som de har en godhet i alt de gjør.
I Gjermundshaugen FUS barnehage jobber vi slik for å bli en god tilknyttingsperson:

  • Jeg som voksen gir fysisk og emosjonell omsorg
  • Jeg som voksen er sammen med barnet 
  • Jeg som voksen er tilgjengelig for barnet
  • Jeg som voksen toner meg inn på barnet
  • Jeg som voksen i sørger for kontinuitet og forutsigbarhet i barnets liv
  • Jeg som voksen er glad i barnet