Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Gjermundshaugen FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Sølvi Engedal
Daglig leder

Tlf: 91 37 73 67
E-post: dl.gjermundshaugen@bhg.no

Vi er en flott barnehage som ligger ved Fjellstad byggefelt, ganske sentralt i Sveio og kort vei til skog og mark. Barnehagen har vært i drift siden 2007. Barnehagen er en avdelingsbarnehage med plass til opptil 70 aktive og glade barn. Vi har to 1 - 3 års avdelinger og to 3 - 6 års avdelinger. Avdelingene våres heter Armkroken, Hjerterommet, Go`foten og Smilehålet.

Våren 2020 oppgraderte vi uteområdet vårt med mange kjekke apparater som inspirerer til aktiv lek og utfoldelse i barnehagen. Vi har vår egen fotballbane, karusell, sjørøverskip og gode klartemuligheter. Vi har også ett avgrenset område for de minste hvor de kan boltre seg i sitt eget tempo. Kom gjerne innom for å se hvordan vi har det.

I vår barnehage finner du ansatte som er glad i jobben sin. Vår barnehage er preget av et godt arbeidsmiljø, voksne som byr på seg selv, voksne som er tilstedeværende og engasjerte. I vår barnehage skal barna lære å ta gode avgjørelser, og utvikle evnen til problemløsning gjennom opplevelser som styrker lekekompetanse, nysgjerrighet, læring og skaperglede. Hos oss er læring gjennom lek, mestring og vennskap mye mer enn bare ord, det styrer alt vi gjør. Alt for at ditt barn skal føle seg trygg og glad, og utvikle seg som barn og menneske.

Hos oss trenger du ikke tenke på matpakke da alle måltider blir servert her.

VERDIGRUNNLAG OG MÅL I FUS

«Sammen gir vi barndommen verdi; vennskap, LEK , og glede - og hverdagsmagi»


Vår visjon skal vise igjen i hverdagen. I forbindelse med vår hovedsatsing på inkluderende barnehagemiljø og egenledelse i lek og læring skal vi gi barna i Gjermundshaugen FUS barnehage gode dager preget av vennskap, lek og glede.

Personalet skal jobbe etter FUS sine verdier

GLØDENDE - SKAPENDE - TILSTEDEVÆRENDE
Det betyr at personalet er genuint opptatt av barnet, viser omsorg for barnet og tar
barnets innspill på alvor.

I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE ER VI GLØDENDE:
Når vi ser gleden i situasjoner sammen med barna
Når vi er med barna i deres undring og utfoldelse, og oppfordrer dem til videre
utforsking
Når vi sammen med barna er eventyrlystne og vi i fellesskap med barna får nye
ideer til hva vi kan jobbe med

I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE ER VI SKAPENDE:
Når vi lærer oss nye ting, og jobber ut mot barna med det vi har lært (For
eksempel CoS, Være sammen), og ser resultater av det vi jobber med
Når vi jobber med vennerelasjoner – skaper vennskap
Når vi bygger videre på barnas initiativ

I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE ER VI TILSTEDEVÆRENDE:

Når vi engasjerer oss i leken og er tilstede i “her og nå” situasjoner
Når vi gir omsorg (ladestasjon/trygghetssirkelen)
Når vi setter barns beste først

VERDIGRUNNLAG OG MÅL I FUS

FUS BARNEHAGENE HAR 4 HOVEDMÅL, OG I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT:

FUS barna har ett positivt selvbilde når de voksne:

Gir barna mye ros for prososiale handlinger, og jobber kontinuerlig med sosial
kompetanse i hverdagen.
Støtter opp om barnas undring og (kreative) utfoldelse
Støtter og veileder barna i/på alle områder i deres utvikling
Er gode og trygge voksne i møte med alle barn

FUS barna er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse når de
voksne:

Er tilstede for alle barn
Legger til rette og støtter i lek og aktiviteter både i små og store grupper
Går foran som ett godt eksempel
Har god kommunikasjon med hjemmet

FUS barna gleder seg til resten av livet, de vet at de har påvirkningsmulighet
og innspillene deres teller når de voksne:

Legger til rette for barns medvirkning i barnehagehverdagen
Lytter til barna
Tar tak i barnas innspill og viderefører disse i barnehagehverdagen
Er trygge voksne som oppfordrer barna til å komme med innspill, og viser barna
at de blir tatt på alvor når de ytrer seg

FUS barna har det gøy i barnehagen når de voksne:

Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og vennskap
Legger til rette for lek, og er deltakende i lek med barna
Gleder oss sammen med barna
Tøyser, tuller og er eventyrlystne

Les mer om våre satsningsområder i årsplanen vår.

Link til årsplanen finner du her --> https://www.xide.no/fus/gjermundshaugen21/index-h5.html?page=1 

Søk barnehageplass

Avdelinger

Smilehålet

Pedagogisk leder Steffen Reiersen
Tlf: 95251579
Go`foten
Pedagogisk leder Linn Kristin Osmundsen Lea
Barnehagelærer Bente Iren Bjelland Bøe
Tlf: 95251578
Armkroken
Pedagogisk leder Marie Tveit
Pedagogisk leder Elisabeth Andreassen
Tlf: 95251576
Hjerterommet
Pedagogisk leder Tove Iren Askeland
Barnehagelærer Linn Hege Salbu
Tlf: 95251577