Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Gjermundshaugen FUS barnehage

Avdelinger

Smilehålet

Pedagogisk leder Steffen Reiersen
Tlf: 95251579
Go`foten
Pedagogisk leder Ida Helen Semb
Barnehagelærer Bente Iren Bjelland Bøe
Tlf: 95251578
Armkroken
Pedagogisk leder Marie Tveit
Pedagogisk leder Elisabeth Andreassen
Tlf: 95251576
Hjerterommet
Pedagogisk leder Tove Iren Askeland
Barnehagelærer Linn Hege Salbu
Tlf: 95251577

Vis alle

Ansatte

Sølvi Engedal

Daglig leder

Jeg var utdannet førskolelærer i 2014, men har jobbet i barnehage siden 2005. Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden august 2016. Jeg er opptatt av relasjonsbygging mellom meg selv, ansatte og barn. Jeg etterstreber ett godt foreldresamarbeid, som er viktig for barnas og foreldrenes trivsel. Jeg er opptatt å se hver ansatt sine kvaliteter, at vi skal være en lærende organisasjon, og at det er kvalitet i alle ledd i barnehagen. Jeg har også CLASS sertifisering i PRE - K.

Steffen Reiersen

Pedagogisk leder på Smilehålet

Stedfortreder for daglig leder

Jeg er utdannet barnehagelærer adjunkt, og har jobbet i barnehage siden 1996. Jeg er spesielt opptatt av barns språkutvikling og språklæring.

Bente Iren Bjelland Bøe

Barnehagelærer på Hjerterommet

Jeg er utdannet førskolelærer, og har jobbet i Gjermundshaugen siden 2015. Jeg etterstreber å være en tydelig og varm voksen som ser barna i alle deres følelser. Jeg er opptatt av å gi omsorg og trygghet, lære barna sosial kompetanse og bygge vennskap. Jeg elsker å være ute på tur med barna, og gi dem gode opplevelser i naturen.

Linn Hege Salbu

Barnehagelærer på Armkroken

Jeg er utdannet barnehagelærer og barne og ungdomsarbeider. Jeg startet som lærling i 2013 og høgskolen i 2016. Jeg brenner for de estetiske fagene: Drama, kunst og musikk.

Marie Tveit

Pedagogisk leder Armkroken

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2018. Jeg er utdannet barnehagelærer med videreutdanninger innen spesialpedagogikk og veiledning. Jeg er også sertifisert COS-P veileder, og sertifisert i CLASS toddler.

Jeg synes latter og glede er noe av det viktigste i hverdagen. Glad i å være kreativ, og å lage ting sammen med barna. Opptatt av barns medvirkning og at de får være med å påvirke egen hverdag.

Ida Helen Semb

Pedagogisk leder - (i permisjon)

Jeg var utdannet barnehagelærer i 2017 med fordypning i de estetiske fagene; musikk, drama og forming og jeg liker å være kreativ og vekke nysgjerrigheten hos barna.
Jeg har videreutdanning i barns språkutvikling og språklæring.
Og er opptatt av å skape et trygt og godt miljø for barna hvor lek, humor og glede preger hverdagen!

Elisabeth Andreassen

Pedagogisk leder 

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2009. Jeg er opptatt av at de yngste barna trenger trygge rammer og ro. Hverdagen skal være preget av omsorg, trygghet, lek og glede. Viktig at de voksne er sensitive til å fange opp barnas uttrykk og behov.

Isis Cordeiro
Pedagogisk leder på Hjerterommet 

Jeg var utdannet barnehagelærer i 2017 med fordypning i Kunst, Kultur og Kreativitet. Jeg er opptatt av å bygger gode relasjon til alle rundt meg og at barnehagen skal være et godt sted å være for alle. Jeg er kreativ og tryller frem de fineste kreasjoner i sammen med barna. Jeg har alltid et smil på lur.

Eirin Klepmo Mellemstrand
Pedagogisk medarbeider på Hjerterommet
Ansatt i Adecco, har vært i Gjermundshaugen FUS barnehage siden oktober 2022. Jobber barnehageåret 2023 - 2024 40% på Hjerterommet, og ellers vikar på huset. Jeg begynner i 40% på avdeling Armkroken fra januar 2024.
Jeg er utdannet sykepleier og har jobbet som dette ved barneavdelingen på Haugesund sykehus siden 2014. Jeg trivdes kjempe godt med det, men jeg savnet å få være den som barna kom til når det trengte trøst, ett fang, en å tøyse med, en å dele mestringsglede med, eller en de kom til når de var nysgjerrig på å lære nye ting. Jeg er genuint interessert i barn og har mye kjærlighet å dele. Jeg liker å skape noe, og gleden med det ønsker jeg å dele med barna.
Gro Janne Hopland

Pedagogisk leder på Go`foten

Jeg ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2015, jobbet ett år i barnehage i Sandnes før jeg startet i Gjermundshaugen høsten 2016. Jeg tok fordypning i natur og friluftsliv, og har stor interesse for dette i jobben jeg gjør i det daglige. Jeg er særlig opptatt av omsorg, og skape gode relasjoner slik at alle har venner i barnehagen

Kjersti Mønstre

Barn og ungdomsarbeider på Smilehålet og Go`foten

Jeg har jobbet i barnehage siden 2006 og blei ferdig utdannet i 2017. Jeg liker turer i skog og mark, og liker å lage mat ute i naturen sammen med barna.

May Iren Stavland

Barn og ungdomsarbeider Smilehålet

Jeg har jobbet i FUS barnehagene siden 2010. Jeg begynte i Gjermundshaugen vinter 2020. Jeg har tidligere jobbet som frisør. Jeg stortrives å være sammen med barna i ulike aktiviteter som tur, forming, musikk, sang og matlaging.

Neusa

Pedagogisk medarbeider 

Jeg har jobbet som vikar i Adecco fra oktober 2018, og har hatt flere lengre vikariater i Gjermundshaugen. Jeg begynte å jobbe i barnehage da jeg var ferdig med norskkurs i 2016. Jeg har jobbet på apotek da jeg bodde i hjemlandet mitt Brasil. Jeg liker å være kreativ, og å spille brettspill sammen med barna.

Monika Puzdrakiewiz

Barn og ungdomsarbeider på  Go`foten

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2018. Har jobbet i barnehage siden 2012. Jeg er opptatt av å ta i bruk barnas kreativitet, fantasi og skaperglede gjennom ulike formingsaktiviteter. Jeg jobber for at barna skal trives og føle seg trygge i barnehagen.
Harald Odland

Pedagogisk medarbeider Armkroken

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2012. Jeg synes det er viktig å se hvert enkelt barn. Er opptatt av hverdagsmagi, sang, dans og musikk

Stine Elisabeth Søreng Bjørge

Barn og ungdomsarbeider 

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen FUS siden oktober 2014. Jeg synes det er viktig å være en trygg base som støtter barna gjennom lek, undring og utforsking. Jeg er opptatt av tilrettelegge for mestring i alle arena og være støtte i alle følelser. Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner som bidrar til glede, trivsel og trygghet.

Geir Ove Toft

Barnehagelærer på disp på Go`foten

Verneombud og HMS ansvarlig sammen med daglig leder.

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2014. Jeg synes det er viktig at barna får oppleve naturen på en best mulig måte. Jeg liker å ha barna med på på tur der vi lager mat, leker, undrer oss og lærer oss å ta vare på naturen.

Bente Sørensen

Barn og ungdomsarbeider på Hjerterommet

Jeg har arbeidet i Gjermundshaugen FUS barnehage siden høsten 2016.

Jeg er opptatt av at barn skal oppleve trygghet og omsorg, og jeg syns det er viktig at barna lærer gjennom lek og glede. Jeg er også utdannet grafisk designer og har jobbet mange år i reklamebyrå. Jeg bruker min kreative bakgrunn til å inspirere barna til å utforske innen kunst og formgivning. Jeg er også glad i friluftsliv, og synes det er kjempegøy å ta med barna på tur i skog og mark.

Daisy May Sætrang

Barn og ungdomsarbeider på Smilehålet

Jeg er utdannet barneskolelærer på Filippinene. Jeg har jobbet som ringevikar i Gjermundshaugen for Adecco siden 23.11.2016 og har hatt flere lengre vikariater her. Jeg er opptatt av å gi barna mye kos, ta imot de med et smil, alltid til stede når det trenger hjelp, la barna sitte på fanget når det trenger det, leke med dem og passe på at alle har det kjekt. Jeg elsker forming, å være ute, og finne på aktiviteter sammen med barna. Høsten 2023 tok jeg fagbrev i barn og ungdomsarbeider.

Merete Eriksen Lier

Spesialpedagog

Jeg jobber som spesialpedagog i hele barnehagen. Jeg har jobbet i barnehage i 10 år, jeg er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i spesialpedagogikk. Jeg er sertifisert COS p veileder. Jeg er opptatt av gode relasjoner som gir barn trygghet. Barns atferd er et språk. Jeg er også opptatt å støtte barn sin språklige utvikling.

Phatcharee Bjering

Jeg samarbeider med avdelingene slik at barna får gode og varierte måltider i barnehagen. Vi tilbyr 3 måltider i barnehagen, og vi varierer mellom varme måltider, frukt og grønt og skivemat. Vi har en fast meny som rullerer i en 4 ukers turnus. En gang i måneden lager jeg vårruller til hele gjengen, og det er veldig populært.