Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:45

Vi har
ledig plass!

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Sølvi Engedal
91 37 73 67
E-post

Velkommen til Gjermundshaugen FUS barnehage

Vi er en flott barnehage som ligger ved Fjellstad byggefelt, ganske sentralt i Sveio og kort vei til skog og mark. Barnehagen har vært i drift siden 2007. Barnehagen er en avdelingsbarnehage med plass til opptil 70 aktive og glade barn. Vi har to 1 - 3 års avdelinger og to 3 - 6 års avdelinger. Avdelingene våres heter Armkroken, Hjerterommet, Go`foten og Smilehålet.

Våren 2020 oppgraderte vi uteområdet vårt med mange kjekke apparater som inspirerer til aktiv lek og utfoldelse i barnehagen. Vi har vår egen fotballbane, karusell, sjørøverskip og gode klartemuligheter. Vi har også ett avgrenset område for de minste hvor de kan boltre seg i sitt eget tempo. Kom gjerne innom for å se hvordan vi har det.

I vår barnehage finner du ansatte som er glad i jobben sin. Vår barnehage er preget av et godt arbeidsmiljø, voksne som byr på seg selv, voksne som er tilstedeværende og engasjerte. I vår barnehage skal barna lære å ta gode avgjørelser, og utvikle evnen til problemløsning gjennom opplevelser som styrker lekekompetanse, nysgjerrighet, læring og skaperglede. Hos oss er læring gjennom lek, mestring og vennskap mye mer enn bare ord, det styrer alt vi gjør. Alt for at ditt barn skal føle seg trygg og glad, og utvikle seg som barn og menneske.

Hos oss trenger du ikke tenke på matpakke da alle måltider blir servert her.

VERDIGRUNNLAG OG MÅL I FUS

«Sammen gir vi barndommen verdi; vennskap, LEK , og glede - og hverdagsmagi»


Vår visjon skal vise igjen i hverdagen. I forbindelse med vår hovedsatsing på inkluderende barnehagemiljø og egenledelse i lek og læring skal vi gi barna i Gjermundshaugen FUS barnehage gode dager preget av vennskap, lek og glede.

Personalet skal jobbe etter FUS sine verdier

GLØDENDE - SKAPENDE - TILSTEDEVÆRENDE
Det betyr at personalet er genuint opptatt av barnet, viser omsorg for barnet og tar
barnets innspill på alvor.

I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE ER VI GLØDENDE:
Når vi ser gleden i situasjoner sammen med barna
Når vi er med barna i deres undring og utfoldelse, og oppfordrer dem til videre
utforsking
Når vi sammen med barna er eventyrlystne og vi i fellesskap med barna får nye
ideer til hva vi kan jobbe med

I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE ER VI SKAPENDE:
Når vi lærer oss nye ting, og jobber ut mot barna med det vi har lært (For
eksempel CoS, Være sammen), og ser resultater av det vi jobber med
Når vi jobber med vennerelasjoner – skaper vennskap
Når vi bygger videre på barnas initiativ

I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE ER VI TILSTEDEVÆRENDE:

Når vi engasjerer oss i leken og er tilstede i “her og nå” situasjoner
Når vi gir omsorg (ladestasjon/trygghetssirkelen)
Når vi setter barns beste først

VERDIGRUNNLAG OG MÅL I FUS

FUS BARNEHAGENE HAR 4 HOVEDMÅL, OG I GJERMUNDSHAUGEN FUS BARNEHAGE BETYR DETTE AT:

FUS barna har ett positivt selvbilde når de voksne:

Gir barna mye ros for prososiale handlinger, og jobber kontinuerlig med sosial
kompetanse i hverdagen.
Støtter opp om barnas undring og (kreative) utfoldelse
Støtter og veileder barna i/på alle områder i deres utvikling
Er gode og trygge voksne i møte med alle barn

FUS barna er trygge og forskende, trives i lek og har vennekompetanse når de
voksne:

Er tilstede for alle barn
Legger til rette og støtter i lek og aktiviteter både i små og store grupper
Går foran som ett godt eksempel
Har god kommunikasjon med hjemmet

FUS barna gleder seg til resten av livet, de vet at de har påvirkningsmulighet
og innspillene deres teller når de voksne:

Legger til rette for barns medvirkning i barnehagehverdagen
Lytter til barna
Tar tak i barnas innspill og viderefører disse i barnehagehverdagen
Er trygge voksne som oppfordrer barna til å komme med innspill, og viser barna
at de blir tatt på alvor når de ytrer seg

FUS barna har det gøy i barnehagen når de voksne:

Legger til rette for relasjoner, sosialt samspill og vennskap
Legger til rette for lek, og er deltakende i lek med barna
Gleder oss sammen med barna
Tøyser, tuller og er eventyrlystne

Les mer om våre satsningsområder i årsplanen vår.

Link til årsplanen finner du her --> https://www.xide.no/fus/gjermundshaugen21/index-h5.html?page=1 

Avdelinger

Smilehålet

Pedagogisk leder Steffen Reiersen
Tlf: 95251579
Go`foten
Pedagogisk leder Linn Kristin Osmundsen Lea
Barnehagelærer Bente Iren Bjelland Bøe
Tlf: 95251578
Armkroken
Pedagogisk leder Marie Tveit
Pedagogisk leder Elisabeth Andreassen
Tlf: 95251576
Hjerterommet
Pedagogisk leder Tove Iren Askeland
Barnehagelærer Linn Hege Salbu
Tlf: 95251577

Vis alle

Ansatte

Sølvi Engedal

Daglig leder

Jeg var utdannet førskolelærer i 2014, men har jobbet i barnehage siden 2005. Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden august 2016. Jeg er opptatt av relasjonsbygging mellom meg selv, ansatte og barn. Jeg etterstreber ett godt foreldresamarbeid, som er viktig for barnas og foreldrenes trivsel. Jeg er opptatt å se hver ansatt sine kvaliteter, at vi skal være en lærende organisasjon, og at det er kvalitet i alle ledd i barnehagen. Jeg har også CLASS sertifisering i PRE - K.

Steffen Reiersen

Pedagogisk leder på Smilehålet

Stedfortreder for daglig leder

Jeg er utdannet barnehagelærer adjunkt, og har jobbet i barnehage siden 1996. Jeg er spesielt opptatt av barns språkutvikling og språklæring.

Linn Hege Salbu

Barnehagelærer på Hjerterommet

Jeg er utdannet barnehagelærer og barne og ungdomsarbeider. Jeg startet som lærling i 2013 og høgskolen i 2016. Jeg brenner for de estetiske fagene: Drama, kunst og musikk.

Kjersti Mønstre

Barn og ungdomsarbeider på Smilehålet

Jeg har jobbet i barnehage siden 2006 og blei ferdig utdannet i 2017. Jeg liker turer i skog og mark, og liker å lage mat ute i naturen sammen med barna.

May Iren Stavland

Barn og ungdomsarbeider Smilehålet

Jeg har jobbet i FUS barnehagene siden 2010. Jeg begynte i Gjermundshaugen vinter 2020. Jeg har tidligere jobbet som frisør. Jeg stortrives å være sammen med barna i ulike aktiviteter som tur, forming, musikk, sang og matlaging.

Grethe Saltvedt

Pedagogisk leder på Armkroken 2 dager i uka, og roterer rundt på de andre avdelingene 2 dager i uka.

Jeg er utdannet førskolelærer med mange års erfaring fra barnehage. Jeg har videreutdannelse i veiledning. Jeg har vært ansatt i Gjermundshaugen FUS barnehage fra 2012. Jeg er opptatt av relasjonsbygging, samt viktigheten av lek og omsorg.

Karen Enge

Barn og ungdomsarbeider på Go`foten

Jeg var ferdig utannet barne - og ungdomsarbeider i 1999. Jeg har tatt videreutdanning i sosialpedagogikk og psykisk helsearbeid. Jeg har vært ansatt i Gjermundshaugen siden 2015. Jeg er kreativ og setter stor pris på en god klem. Jeg er observant og lyttende relasjonsbygging som hjertesak. Barn med ekstra energi gir meg påfyll i hverdagen.

Monika Puzdrakiewiz

Pedagogisk medarbeider Smilehålet

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2018. Har jobbet i barnehage siden 2012. Jeg er opptatt av å ta i bruk barnas kreativitet, fantasi og skaperglede gjennom ulike formingsaktiviteter. Jeg jobber for at barna skal trives og føle seg trygge i barnehagen.

Tove iren Askeland

Pedagogisk leder på Hjerterommet

Jeg var ferdig utdannet førskolelærer i 2011, har jobbet i barnehage i Stavanger, og startet i Gjermundshaugen høsten 2020. Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner, og støtte opp under barns egen læring.

Elisabeth Andreassen

Pedagogisk leder Armkroken

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2009. Jeg er opptatt av at de yngste barna trenger trygge rammer og ro. Hverdagen skal være preget av omsorg, trygghet, lek og glede. Viktig at de voksne er sensitive til å fange opp barnas uttrykk og behov.

Marie Tveit

Pedagogisk leder Armkroken

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2018. Jeg er utdannet barnehagelærer med videreutdanninger innen spesialpedagogikk og veiledning. Jeg er også sertifisert COS-P veileder, og sertifisert i CLASS toddler.

Jeg synes latter og glede er noe av det viktigste i hverdagen. Glad i å være kreativ, og å lage ting sammen med barna. Opptatt av barns medvirkning og at de får være med å påvirke egen hverdag.

Harald Odland

Pedagogisk medarbeider Armkroken

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2012. Jeg synes det er viktig å se hvert enkelt barn. Er opptatt av hverdagsmagi, sang, dans og musikk

Bente Iren Bjelland Bøe

Barnehagelærer på Go`foten

Jeg er utdannet førskolelærer, og har jobbet i Gjermundshaugen siden 2015. Jeg etterstreber å være en tydelig og varm voksen som ser barna i alle deres følelser. Jeg er opptatt av å gi omsorg og trygghet, lære barna sosial kompetanse og bygge vennskap. Jeg elsker å være ute på tur med barna, og gi dem gode opplevelser i naturen.

Åse Berit Førde

Pedagogisk medarbeider Hjerterommet

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2010. Jeg er en stabil og trygg voksen for barna. Jeg liker å være ute i frisk luft med barna, og har alltid en god klem, og ett trygt og godt fang de kan sitte på.

Stine Elisabeth Søreng Bjørge

Pedagogisk medarbeider Armkroken

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen FUS siden oktober 2014. Jeg synes det er viktig å være en trygg base som støtter barna gjennom lek, undring og utforsking. Jeg er opptatt av tilrettelegge for mestring i alle arena og være støtte i alle følelser. Jeg er opptatt av å skape gode relasjoner som bidrar til glede, trivsel og trygghet.

Geir Ove Toft

Barn og ungdomsarbeider Go`foten

Verneombud og HMS ansvarlig sammen med daglig leder.

Jeg har jobbet i Gjermundshaugen siden 2014. Jeg synes det er viktig at barna får oppleve naturen på en best mulig måte. Jeg liker å ha barna med på på tur der vi lager mat, leker, undrer oss oglærer oss å ta vare på naturen.

Bente Sørensen
Pedagogisk medarbeider på Hjerterommet Jeg har arbeidet i Gjermundshaugen FUS barnehage i fem år. Samtidig har jeg studert pedagogikk og barne- og ungdomsabeider faget. Jeg er opptatt av at barn skal oppleve trygghet og omsorg, og jeg syns det er viktig at barna lærer gjennom lek og glede. Jeg er også utdannet grafisk designer og har jobbet mange år i reklamebyrå. Jeg bruker min kreative bakgrunn til å inspirere barna til å utforske innen kunst og formgivning. Jeg er også glad i friluftsliv, og synes det er kjempegøy å ta med barna på tur i skog og mark.
Daisy May Sætrang

Pedagogisk medarbeider - vikar

Jeg er utdannet barneskolelærer på Filippinene. Jeg har jobbet som ringevikar i Gjermundshaugen for Adecco siden 23.11.2016 og har hatt flere lengre vikariater her. Jeg er opptatt av å gi barna mye kos, ta imot de med et smil, alltid til stede når det trenger hjelp, la barna sitte på fanget når det trenger det, leke med dem og passe på at alle har det kjekt. Jeg elsker forming, å være ute, og finne på aktiviteter sammen med barna.

Merete Eriksen Lier

Spesialpedagog

Jeg jobber som spesialpedagog i hele barnehagen. Jeg har jobbet i barnehage i 10 år, jeg er utdannet barnevernspedagog med videreutdanning i spesialpedagogikk. Jeg er sertifisert COS p veileder. Jeg er opptatt av gode relasjoner som gir barn trygghet. Barns atferd er et språk. Jeg er også opptatt å støtte barn sin språklige utvikling.

Phatcharee Bjering

Kjøkken medarbeider

Jeg samarbeider med avdelingene slik at barna får gode og varierte måltider i barnehagen. Vi tilbyr 3 måltider i barnehagen, og vi varierer mellom varme måltider, frukt og grønt og skivemat. 

Linn Kristin Osmundsen Lea

Pedagogisk leder på Go`foten

Jeg ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2019, med fordypning innen kulturelt mangfold. Jeg har jobbet to år i FUS-kjeden før jeg nå skal starte i Gjermundshaugen, høsten 2021.
Jeg har også Class sertifisering i Toddler.
Jeg er opptatt av å utforske, leke og undre meg med barna slik at vi sammen lager en god barnehagehverdag. Samt være en trygg voksne og se hvert enkelt barn og deres behov.