Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning i barnehagen

 

Når barnet begynner i barnehagen

En godt start legger grunnlaget for en god barnehagehverdag. Dette gjelder spesielt for de yngste barna, der barnehagen ofte er barnets første møte med et annet miljø enn hjemmet. Under tilvenningsperiode er vi opptatt av å skape gode og nære relasjoner til barnet. Det vil variere hvor lang tid et barn trenger i tilvenningsfasen. Vi vil derfor ut i fra vår kunnskap og erfaring om barns tilknytning i nært samarbeid og god dialog med foresatte avgjøre hvor lang tid vi skal bruke på tilvenningen. Vi benytter oss av foreldretilpasset tilvenning. Denne tilvenningen vektlegger i stor grad foreldrenes betydning for barnets tilvenning. Foreldrene er til stede med barnet i minst tre hele dager i barnehagen. Her har foreldrene ansvaret for barnet mens det stelles, når det spiser, sover, leker, og under aktiviteter. Primærkontakten i barnehagen er til stede sammen med forelderen og observerer hvordan barnet reagerer, og likeså hvordan foreldrene møter barnet. Etter hvert blir barnet kjent med primærkontakten, som overtar mer og mer av omsorgen for barnet

Slik jobber vi med foreldreaktiv tilvenning:

  • Tilstedeværende foreldre/foresatte som deltar aktivt i barnehagehverdagen den første uken. For de yngste barna under 3 år kan det være nødvendig å sette av mellom 3-5 dager. For barn over 3 år fra 1-3 dager
  • Barnet får en primærkontakt som skaper den første relasjon med barnet og hjelper barnet å bli trygg i barnehagen
  • Primærkontakten har nær dialog med foreldre som gir informasjon om barnets rutiner, vaner, interesser evt. sykdommer og allergier
  • Primærkontakt informerer foresatte om barnehagens rutiner, dagsrytme og andre praktiske ting som mat, stell, klær etc.
  • Vi har en oppstarts samtale med foresatte før barnet starter i barnehagen
  • Vi har et foreldremøte med nye foreldre i forkant av oppstart

 Vi bruker «Trygghetssirkelen» (COS) som et pedagogisk verktøy i tilvenningsperioden.