Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:45

 Daglig leder

Linda Grinde
41 53 69 12
E-post

Velkommen til Haugesund International Preschool FUS

Avdelinger

Green
Pedagogisk leder:
Kjersti Haugland
Tlf: 41536914
green.hip@bhg.no
Pink
Pedagogisk leder:
Line Våga og Isis Cordeiro
Tlf: 41536915
pink.hip@bhg.no
Yellow
Pedagogisk leder:
Linn Falkgjerdet
Tlf: 41536913
yellow.hip@bhg.no
Red
Pedagogisk leder:
Ellen Skaali
Tlf: 41536916
red.hip@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Linda Grinde

Daglig leder

Linda er utdannet førskolelærer med fordypning i ledelse. Hun har lang erfaring fra arbeid i barnehage både som pedagogisk leder og daglig leder. Det viktigste for henne er å bygge gode relasjoner til barn, ansatte og foreldre, faglig utvikling og kvalitet. Linda er mest på kontoret, men prøver å være daglig innom avdelingene for å hilse på både barn, ansatte, og av og til foreldre. 

Linn Falkgerdet

Pedagogisk leder, Yellow

CLASS observatør Pre-K

Linn har en mastergrad i spesialpedagogikk fra UiS. Hun er opptatt av å gi barna en god og trygg tilvenning til barnehagen i hvert enkelt barns tempo. Hun setter pris på de gode samtalene sammen med barna, der alle blir sett og hørt. Hun brenner for å bruke naturen som et viktig læringsrom hvor man kan undre seg over små og store ting sammen med barna. 
Ibtisam Ghoumari

Barne- og ungdomsarbeider, Yellow

Ibtisam er en god og trygg omsorgsperson som alltid setter barnas behov først. Hos Ibtisam finner man alltid et ledig fang om man har behov for trøst eller kos. Hun er tilstede med barna i leken og legger til rette for læring, undring, mestringsopplevelser og vennskap. Hun er også kreativ og liker å jobbe med formingsaktiviteter sammen med barna.Iantha Curtis

Pedagogisk medarbeider, Yellow

Iantha tryller fram de flotteste matretter ut fra det vi har i kjøleskapet. Hun ser fordelene med å la barna få førstehåndserfaringer på kjøkkenet og har barna med på alle prosesser i matlagingen. I tillegg brenner hun for å utfolde seg sammen med barna i formingsaktiviteter. Iantha er imøtekommende, anerkjennende og opptatt av barnas trivsel.Humor og glede i hverdagen er viktig for Iantha.Alva Kolaas-Ramstad

Læring, Yellow

Alva er elev på vidergående, Barne- og ungdomsarbeiderfag. Hun er en varm og trygg omsorgsperson som alltid har et smil på lur. Hun liker å leke med barna både ute og inne. 


Line Våga

Pedagogisk leder, Pink

Line er utdannet Barnehagelærer med tilleggsutdanning i barns språkutvikling og språklæring. Hun er opptatt av barnas utvikling og hverdagsmagi. Hun er en lekende voksen som bruker sang, latter, bøker, undring og glede som naturlig del av hverdagen.

Isis Cordeiro

Pedagogisk leder, Pink

Isis er utdannet barnehagelærer med fordypning i Kunst, Kultur og Kreativitet. Hun er opptatt av å bygger gode relasjon til alle rundt seg og at barnehagen skal være et godt sted å være for alle. Hun er kreativ og tryller frem de fineste kreasjoner i sammen med barna. Isis har alltid et smil på lur.

Camilla Fjell

Barne- og ungdomsarbeider, Pink

Camilla er Barn og omsorgsarbeider med videreutdanning i psykiske helse. Hun har lang erfaring fra barnehage og er opptatt av å bygge en god og trygg relasjon til barna. Hun er opptatt av å se hvert enkelt barn, og er  flink til å se gode løsninger i hverdagen og fyller dagene med humor og glede.

Kannika Clementsen

Barne- og ungdomsarbeider, Pink

I Kannika sitt nærvær er det alltid ro og harmoni. Hun er en varm og omsorgsfull voksen som fyller barnas hverdag med undring, kreativitet og tilstedeværelse.  Hun ser viktigheten av å være på gulvet i lek med barna og ser hvert enkelt barns behov. Kannika skaper raskt god kontakt og relasjon til barna. Hun bruker sang og musikk, på alle slags språk, i aktiviteter i hverdagen sammen med barna.  Hun skaper et positivt klima hvor alle føler seg velkommne og betydningfulle.
Ellen Victoria Skaali

Pedagogisk leder, Blue

Ellen ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2018. Har tidligere jobbet som blant annet frivillig i Goiânia ved Projeto Amar i Brasil (dagsenter for barn). Hun brenner for at barn skal kjenne på å ha trygge, omsorgsfulle og varme voksne som virkelig bryr seg og ser dem i bunn for all læring, utforsking og lek i barnehagen. Ellen har  alltid  et smil på lur. 

Anne Kaspersen Widell

Pedagog, Red

Anne is a Teacher by profession. 
She is particularly passionate about children’s language development and it’s close correlation with play and development of social skills. In her everyday work she finds herself being constantly amazed and thriving in an environment where multilingualism, multiculturalism and small children meet. 

Driana R Salmon

Barne- og ungdomsarbeider, Red

Driana er ei postivi og sprudlende dame som lett knytter nære og gode relasjoner til barn og foreldre. Hun er omsorgsfull og trygg. Driana har alltid en aktivitet eller lek på gang med barna. I tillegg til Barne- og ungdomsarbeider med viderutdanning inne psykisk helse, er hun utdannet dansepedagog.

Kjersti Haugland

Pedagogisk leder, Green

Kjersti er utdannet førskolelærer med fordypning i utefag. Hun ønsker å gi barna varierte og spennende opplevelser ute i naturen. Hun har lang erfaring fra barnehage og er opptatt av å bygge en god og trygg relasjon til barna. Kjersti ønsker at alle barna skal føle at de er en betydningsfull del av fellesskapet. Hun er også glad i å lese bøker i sammen med barna og ser på dette som et viktig verktøy i barnas språkopplæring.Hege Synnøve Sørbø

Barnehagelærer, Green

Hege er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk.Hun er rolig og har et behagelig vesen.  Hun ser hvert enkelt barn barn og bidrar til trivsel, læring og utvikling hos barna.  

Amalie Støle

Barne- og ungdomsarbeider, Green

Amalie er en omsorgsfull voksen som er opptatt av å bygge gode relasjoner til barna og skape gode relasjoner barna i mellom. Hun er aktiv og kreativ i lek sammen med barna. Amalie  brenner for prosjektarbeid med blant annet kyllinger og larver/sommerfugler der barnas medvirkning står i fokus. 

Ruang Vangsnes

Pedagogisk medarbeider, Green

Ruang er ei tilstedeværende sprudlende dame som lyser opp hverdagen. Hun er imøtekommende og  opptatt av å bygge nære og gode relasjoner til alle barn og voksne. Hun er kreativ, positiv og løsningsorientert.

Camilla Gravdal

Læring Barne- ungdomsarbeider, Red

Camilla er vår arbeidsomme elev. Hun har alltid et smil på lur og et fang til den som trenger det. Camilla er lun og varm i sitt møte med barn og vil bli en fremragende barne og ungdomsarbeider når den tid kommer.

Helle Toft Østrem

Ringevikar

Helle er en god relasjonsbygger og er opptatt av å være involvert i leken med barna på barnas premisser. Hun er også glad i å lese bøker sammen med barna og ser på dette som et viktig verktøy i barnas språklæring.

Abir Dawood

Ringevikar

Abir er en trygg og varm voksen som er engasjert og tilstede i barnas lek. Hun er opptatt av at barna skal ha en god barnehagehverdag hvor alle skal bli sett, hørt og bekreftet.

?>