Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Haugesund International Preschool FUS

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Linda Grinde
Daglig leder

Tlf: 41 53 69 12
E-post: dl.hip@bhg.no
Haugesund International Preschool FUS as

Barnehagen startet opp i August 2016 og har flotte lokaler med rom for lek og læring. Vi har et fint opparbeidet uteområde med mange kjekke lekeapparater og grillhytte. Området i nærheten til barnehagen gir oss rike muligheter for opplevelser og erfaringer i naturen. Barnehagen er en avdelingsbarnehage med barn i alderen 0-6 år.

I Haugesund International Preschool FUS (HIP FUS) har vi barn og ansatte fra hele verden. Vi er en tospråklig barnehage hvor både norsk og engelsk er en del av hverdagen. Ved å tilby barna et variert og rikt språkmiljø både verbalt og nonverbalt ønsker vi å øke barnas språklige bevissthet. Målet er å gjøre språkopplæringen morsom og naturlig slik at barna nyter godt av det. Barna vil lære engelsk ved å være omsluttet av et læringsmiljø hvor engelsk er en del av hverdagen.

For oss er det viktig å utvikle hele barnet, ikke bare dets intellektuelle side men også deres  sosiale, emosjonelle, fysiske og kreative sider. Barna skal få utvikle seg og vokse gjennom lek og læring i et internasjonalt miljø hvor vi møter hverandre med respekt, åpenhet og nysgjerrighet. Vennskap, toleranse og forståelse for andres egenart er sentralt i vår barnehagehverdag og vi er stolte over å kunne representere en hel verden.

HIP FUS opened its doors on 15 August 2016. It is owned and operated by FUS, Norway’s largest kindergarten group. It has great new premises and a fantastic, landscaped outdoor area with lots of good playground equipment and a summerhouse. The surrounding area provides us with ample opportunities for adventures and experiences in the natural environment. HIP FUS is organised into departments with places for 88 children aged 0-6 years old.

At Haugesund International Preschool FUS (HIP FUS) we have a student and staff body originating from a large number of nationalities. We consider ourselves to be a bilingual Preschool using both Norwegian and English on a daily basis.
We firmly believe that by exposing children to a rich language environment both verbal and non- verbal, you increase the children’s overall language awareness.

Our goal is to make language learning as organic and fun as possible. The children will learn English simply by being exposed to a learning environment where English is present. As we consider a child to be multifaceted with an intellectual side, social side, emotional side and creative side, it is important that we contribute in the development of all of them, as they are of equal importance. 

A child must be given the opportunity to develop through play and learning in an international environment where they feel respected, where people are open minded and curious. Friendship, tolerance and a deeper understanding of others is emphasized at our preschool and we take great pride in representing the entire world.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Green
Avdelingsleder:
Kjersti Haugland
Tlf: 41536914
green.hip@bhg.no
Pink
Avdelingsleder:
Ellen Skaali
Tlf: 41536915
pink.hip@bhg.no
Yellow
Avdelingsleder:
Linn Falkgjerdet
Tlf: 41536913
yellow.hip@bhg.no
Red
Avdelingsleder:
Line Våga
Tlf: 41536916
red.hip@bhg.no
Blue
Avdelingsleder:
Tanja Kolaas
Tlf: 41536917
blue.hip@bhg.no