Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Haugesund International Preschool FUS

Avdelinger

Green
Pedagogisk leder:
Kjersti Haugland
Tlf: 41536914
green.hip@bhg.no
Pink
Pedagogisk leder:
Line Våga
Tlf: 41536915
pink.hip@bhg.no
Yellow
Pedagogisk leder:
Linn Falkgjerdet
Tlf: 41536913
yellow.hip@bhg.no
Red
Pedagogisk leder:
Ellen Skaali
Tlf: 41536916
red.hip@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Linn Falkgerdet

Pedagogisk leder / Teacher, Yellow

CLASS observatør Pre-K

Linn har en mastergrad i spesialpedagogikk fra UiS. Hun er opptatt av å gi barna en god og trygg tilvenning til barnehagen i hvert enkelt barns tempo. Hun setter pris på de gode samtalene sammen med barna, der alle blir sett og hørt. Hun brenner for å bruke naturen som et viktig læringsrom hvor man kan undre seg over små og store ting sammen med barna. 

Ibtisam Ghoumari

Barne- og ungdomsarbeider, Yellow

Ibtisam er en god og trygg omsorgsperson som alltid setter barnas behov først. Hos Ibtisam finner man alltid et ledig fang om man har behov for trøst eller kos. Hun er tilstede med barna i leken og legger til rette for læring, undring, mestringsopplevelser og vennskap. Hun er også kreativ og liker å jobbe med formingsaktiviteter sammen med barna.Amalie Støle

Barne- og ungdomsarbeider, Yellow

Amalie er en omsorgsfull voksen som er opptatt av å bygge gode relasjoner til barna og skape gode relasjoner barna i mellom. Hun er aktiv og kreativ i lek sammen med barna. Amalie  brenner for prosjektarbeid med blant annet kyllinger og larver/sommerfugler der barnas medvirkning står i fokus. 

Helle Toft Østrem

Pedagogisk medarbeider. Yellow

Helle er en god relasjonsbygger og er opptatt av å være involvert i leken med barna på barnas premisser. Hun er også glad i å lese bøker sammen med barna og ser på dette som et viktig verktøy i barnas språklæring. 

Line Våga

Pedagogisk leder / Teacher, Pink

Line er utdannet Barnehagelærer med tilleggsutdanning i barns språkutvikling og språklæring. Hun er opptatt av barnas utvikling og hverdagsmagi. Hun er en lekende voksen som bruker sang, latter, bøker, undring og glede som naturlig del av hverdagen.

Ellen Victoria Skaali

Pedagogisk leder / Teacher, Pink

Ellen ble ferdig utdannet barnehagelærer i 2018. Har tidligere jobbet som blant annet frivillig i Goiânia ved Projeto Amar i Brasil (dagsenter for barn). Hun brenner for at barn skal kjenne på å ha trygge, omsorgsfulle og varme voksne som virkelig bryr seg og ser dem i bunn for all læring, utforsking og lek i barnehagen. Ellen har  alltid  et smil på lur. 

Camilla Fjell

Barne- og ungdomsarbeider, Pink

Camilla er Barn og omsorgsarbeider med videreutdanning i psykiske helse. Hun har lang erfaring fra barnehage og er opptatt av å bygge en god og trygg relasjon til barna. Hun er opptatt av å se hvert enkelt barn, og er  flink til å se gode løsninger i hverdagen og fyller dagene med humor og glede.

Kannika Clementsen

Barne- og ungdomsarbeider, Pink

I Kannika sitt nærvær er det alltid ro og harmoni. Hun er en varm og omsorgsfull voksen som fyller barnas hverdag med undring, kreativitet og tilstedeværelse.  Hun ser viktigheten av å være på gulvet i lek med barna og ser hvert enkelt barns behov. Kannika skaper raskt god kontakt og relasjon til barna. Hun bruker sang og musikk, på alle slags språk, i aktiviteter i hverdagen sammen med barna.  Hun skaper et positivt klima hvor alle føler seg velkommne og betydningfulle.
Miriam Svardal

Barnehagelærer /Teacher , Pink

Miriam er utdannet barnehagelærer med fordypning i friluftsliv. Hun trives med å tilby barna varierte opplevelser ute i naturen. Miriam har alltid et godt fang til de som trenger det, og er veldig kreativ. 

Hege Synnøve Sørbø

Pedagogisk leder / Teacher, Red

Hege er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i spesialpedagogikk.Hun er rolig og har et behagelig vesen.  Hun ser hvert enkelt barn barn og bidrar til trivsel, læring og utvikling hos barna.  

Sunniva Sandvik

Barnehagelærer / Teacher, Red. 

Sunniva er en kreativ, smilende og lekende voksen. Hun får raskt en god relasjon med barn. Sunniva har arbeidet et år i Disney etter studiene sine, og skal nå være barnehagelærer hos oss. 

Iantha Curtis

Pedagogisk medarbeider, Red

Iantha tryller fram de flotteste matretter ut fra det vi har i kjøleskapet. Hun ser fordelene med å la barna få førstehåndserfaringer på kjøkkenet og har barna med på alle prosesser i matlagingen. I tillegg brenner hun for å utfolde seg sammen med barna i formingsaktiviteter. Iantha er imøtekommende, anerkjennende og opptatt av barnas trivsel.Humor og glede i hverdagen er viktig for Iantha.

Kjersti Haugland

Pedagogisk leder / Teacher, Green

Kjersti er utdannet førskolelærer med fordypning i utefag. Hun ønsker å gi barna varierte og spennende opplevelser ute i naturen. Hun har lang erfaring fra barnehage og er opptatt av å bygge en god og trygg relasjon til barna. Kjersti ønsker at alle barna skal føle at de er en betydningsfull del av fellesskapet. Hun er også glad i å lese bøker i sammen med barna og ser på dette som et viktig verktøy i barnas språkopplæring.

Ruang Vangsnes

Pedagogisk medarbeider, Green

Ruang er ei tilstedeværende sprudlende dame som lyser opp hverdagen. Hun er imøtekommende og  opptatt av å bygge nære og gode relasjoner til alle barn og voksne. Hun er kreativ, positiv og løsningsorientert.

Driana R Salmon

Barne- og ungdomsarbeider, Green

Driana er ei postiv og sprudlende dame som lett knytter nære og gode relasjoner til barn og foreldre. Hun er omsorgsfull og trygg. Driana har alltid en aktivitet eller lek på gang med barna. I tillegg til Barne- og ungdomsarbeider med viderutdanning innen psykisk helse, er hun utdannet dansepedagog.

Thea Clementsen

Thea er ringevikar hos oss.

Abba

Abba er vikar hos oss. 

Lene Birkelid

Lene er barnehagelærer, ansatt i Haugesund kommune.

Lene har lang erfaring i yrket,  er faglig sterk og brenner for jobben sin. Hun er  løsningsorientert, smilende og imøtekommende. Hun jobber hos oss med ansvar for å legge til rette for arbeid opp imot enkelt barn og barnegrupper, samt spesialpedagogisk arbeidet i barnehagen. 

Runar Opedal

Runar er støtteressurs, ansatt i Haugesund kommune.

Mona Sjo Viken

Daglig leder/ Head of Preschool

CLASS Toddler Observatør 

Mona er utdannet førskolelærer med videreutdanning i profesjonsveiledning og språkutvikling og språklæring fra UiS. Hun har tidligere erfaring fra arbeid i barnehage som pedagogisk leder. Det viktigste for henne er å bygge gode relasjoner til barn, ansatte og foreldre, faglig utvikling og kvalitet.