Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Jan Magnus Rekdahl

Daglig leder

Utdannet barnehagelærer

Jeg jobber i barnehage fordi jeg ønsker å bidra til at andre lykkes.

For meg er det viktig å til enhver tid se etter det beste i andre mennesker.

Jan Ronny Løkkeberg

Pedagogisk leder stor base

Videreutdanning i 30 stp spesialpedagogikk, 60 stp ledelse for pedagoger og 15 stp veiledning.

Min motivasjon for å jobbe i barnehage er å få være der for barna, støtte barna og gi de det stillaset de trenger å ha med seg i resten av sitt liv. Men viktigst av alt er at jeg får gitt de gode hverdagsopplevelser som gir de et trygt og godt opphold i barnehagen. 

Leila Almeida Holt

Pedagogisk leder stor base

Videreutdanning 30 stp. Spes.ped, 30 stp. GLSM, 30 stp. Veiledning, COS-kurs.

(45 stp. pågående studie -master i spes.ped.)

En barndom varer livet ut, derfor ønsker jeg bidra til at de barna jeg møter på min vei skal få en god barndom. I møte med meg ønsker jeg at barn skal føle seg trygge, anerkjent, sett og hørt.
Tamar de wit Kolden

Pedagogisk leder stor base

Utdannet pedagog med videreutdanning i veiledning.

Jeg brenner for at hvert enkelt barn skal bli sett, hørt og få kjenne på mestringsfølelse og sosialt felleskap.
Et tett samarbeid og åpen dialog med dere foreldre er svært viktig for å kunne gi barnet ditt den beste forutsetningen for utvikling, trivsel og trygghet

 

Tone Kurdøl

Fagarbeider stor base

Leken er det jeg brenner ekstra for. Barna utvikler seg og lærer i leken, så ved å være en tilstedeværende, positiv og nysgjerrig voksen sammen med barna bidrar jeg til en trygg og god oppvekst fylt av lek, humor og glede.

Therese Berg Andreassen

Barnehageassistent stor base

Jeg brenner for leken som læringsarena. Jeg brenner også for at alle barn skal føle seg inkludert og oppleve å ha gode lekekamerater. Det å kunne være en hverdagshelt for barna bør også være et viktig mål for oss som jobber i bhg. De fortjener positive, tilstedeværende og engasjerte voksne.

Sindre Wilhelmsen

Barnehageassistent stor base

Jeg brenner for at barna føler en glede og en trygghet når de kommer til barnehagen. Alle barna skal bli hørt, sett og at de føler de får den hjelpen de trenger fra oss på barnehagen.

 

Heidi Bø

Barnehageassistent stor base

Jeg brenner for at alle barna skal få en trygg og god start på barnehagelivet som har trygge og tilstedeværende voksne rundt seg.
Ha fokus på at alle barna blir sett og hørt.
Være engasjert og støttende, og at alle barna får kjenne på mestringsfølelsen i hverdagen.
Mary Anne Rekdahl

Pedagogisk leder liten base

60 stp ledelse for pedagoger. Videreutdanning i veiledning, gjennomført COS-kurs.

Jeg brenner for at de yngste barna skal få en trygg og god start på livet i barnehage, og dermed legge et solid grunnlag for livet videre. 

Mathilde Skar

Barnehagelærer liten base

En god barndom gir et godt utgangspunkt for resten av livet! Jeg brenner for at barn skal få oppleve en god barndom med trygghet, anerkjennelse og rettferdighet!

Alice Hafsrød

Barnehagelærer liten base og stor base

Min motivasjon for å jobbe i barnehage er å å kunne gi barna den beste starten på livet med engasjerte, tilstedeværende og støttende voksne. Jeg brenner for å se hvert enkelt barn for det de er, og det å kunne gi alle barna i barnehagen en lik mulighet til å bli sett og hørt.
Daniel Gundersen Åkerman

Barnehagelærer liten base

Jeg brenner for at alle barna i barnehagen skal bli sett og hørt, og oppleve støtte uansett forutsetninger.
Annette Svendsen Tveit

Fagarbeider liten base

Jeg brenner for at alle barn skal få en god start på livet og gå i den beste barnehagen med voksne som bryr seg og engasjerer seg for barnas beste.
Glødende, skapende og tilstedeværende voksne.

Hege Vidtun

Fagarbeider liten base

Jeg brenner for at alle barn skal oppleve trygghet og bli sett for hva hvert enkelt barn trenger.

 

Anette Minge Solheim

Fagarbeider liten base

Jeg brenner for at barna skal få den beste starten i livet sitt, samtidig å ha et trygt og godt sted å være. Ved å være glødende og skapende, gi alle barn hverdagsmagi og være tilstedeværende er den beste starten i ett langt liv

Bjørn Magnus Stefansson

Barnehageassistent liten base

Jeg brenner for at hvert enkelt barn blir møtt på en verdig og trygg måte.
Hver dag i barnehagen skal være like positiv og spennende.
Anne Maren Osenbroch

Barnehageassistent liten base

Jeg brenner for at alle barn skal få et trygt og godt utgangspunkt for livet videre! At de skal bli sett og hørt. Utvikle et godt stilas.

Janita Torp

Vikar

Barna skal ha en fin barnehageopplevelse med tilstedeværende voksne som ser og hører dem, og føler at de er trygge på oss. Være glødende og hjelpsomme mot dem

Mats Brandvold
Barnehageassistent Stor base
Jeg brenner for at alle barn i barnehagen skal bli sett og møtt med respekt og rettferdighet. Min motivasjon for å jobbe i barnehage er å kunne gi støtte og hjelpe barna til å oppleve mestring i lek og læring uansett forutsetning.