Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldresamarbeid

Hos oss i Hovsveien FUS barnehage ønsker vi at dere foreldre er aktive medvirkere
og utviklere av barnehagen vår.

For oss er det viktig at vi hele tiden forsøker å møte dere foreldre der dere er. Vi ønsker å skape et miljø og en kultur som er preget av gjensidig respekt og åpenhet. 

I FUS-kjedens serviceerklæring står det beskrevet
noen forventninger vi har til dere foreldre. Disse er bl.a:
 - Gir viktig informasjon om barnet til barnehagen
 - Gir beskjed dersom barnet ikke kommer i barnehagen
 - Leser informasjon fra barnehagen
 - Gir beskjed til en ansatt når barnet blir hentet
 - Gir beskjed dersom en annen enn foreldrene skal hente barnet
 - Overholder avtalt oppholdsfrist
 - Gir tilbakemelding på hvordan barnehagetilbudet oppleves
 - Svarer på brukerundersøkelsen
De to siste punktene er viktige for oss for å kunne utvikle oss, og for å vite hva vi
trenger å jobbe med.

Det er viktig for oss å ha en god, daglig dialog som
baserer seg på gjensidig respekt med dere som foreldre.

Vi ønsker oss gjerne at dere kommer med ideer
og forslag til ting vi kan gjøre eller finne på, turer vi kan dra på og lignende.

Utover dette avholder vi to foreldremøter pr år, et på våren og et på høsten.
I Barnehagen har vi et samarbeidsutvalg (SU) bestående av en foreldrerepresentant
fra hver base, samt vararepresentanter fra hver base.

I tillegg er det to representanter fra personalet, samt styrer som representerer eier.
SU skal være et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ.