Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

 Kontakt

Jan Magnus Rekdahl
91 59 71 01
E-post

Velkommen til Hovsveien FUS barnehage

Avdelinger

Lillebasen
Avdelingsleder:
Mary Anne
Tlf: 45295857
lillebasen@gmail.com
0-3 år
Storebasen
Avdelingsleder:
Tamar, Petter og Ronny
Tlf: 45258863
storebase.hfb@gmail.com
3 - 6 år

Vis alle

Ansatte

Jan Magnus Rekdahl

Daglig leder

Utdannet barnehagelærer

Jeg jobber i barnehage fordi jeg ønsker å bidra til at andre lykkes.

For meg er det viktig å til enhver tid se etter det beste i andre mennesker.

Jan Ronny Løkkeberg

Pedagogisk leder, Storebasen

Viderutdanning: Spesialpedagogikk 30 stp, 60 stp ledelse, 30 stp veiledning.

Min motivasjon for å jobbe i barnehage er å få være der for barna, støtte barna og gi de det stillaset de trenger å ha med seg i resten av sitt liv. Men viktigst av alt er at jeg får gitt de gode hverdagsopplevelser som gir de et trygt og godt opphold i barnehagen. 

Petter Haugen Eikre

Pedagogisk leder, Storebasen

Videreutdanning: 30 stp veiledning. 

Jeg brenner for at barn skal bli sett og hørt på en likeverdig måte og hjelpe de til å bli den beste versjonen av seg selv. 

Tamar de wit Kolden

Pedagogisk leder, Storebasen

Videreutdanning: 30 stp veiledning

Jeg brenner for at hvert enkelt barn skal bli sett, hørt og få kjenne på mestringsfølelse og sosialt felleskap.
Et tett samarbeid og åpen dialog med dere foreldre er svært viktig for å kunne gi barnet ditt den beste forutsetningen for utvikling, trivsel og trygghet

 

Tone Kurdøl

Fagarbeider, Storebasen

Videreutdanning: Gjennomført COS-kurs

Leken er det jeg brenner ekstra for. Barna utvikler seg og lærer i leken, så ved å være en tilstedeværende, positiv og nysgjerrig voksen sammen med barna bidrar jeg til en trygg og god oppvekst fylt av lek, humor og glede.

Anette Minge Solheim

Fagarbeider, Storebasen

Jeg brenner for at barna skal få den beste starten i livet sitt, samtidig å ha et trygt og godt sted å være. Ved å være glødende og skapende, gi alle barn hverdagsmagi og være tilstedeværende er den beste starten i ett langt liv

Mia Olseng Bjørklund

Barnehageassistent, Storebasen

Jeg jobber i barnehagen fordi jeg vil være med å påvirke barns første leveår, da dette har en stor påvirkning for resten av livet. 

Heidi Bø

Barnehageassistent, Storebasen

Jeg brenner for at alle barna skal få en trygg og god start på barnehagelivet som har trygge og tilstedeværende voksne rundt seg.
Ha fokus på at alle barna blir sett og hørt.
Være engasjert og støttende, og at alle barna får kjenne på mestringsfølelsen i hverdagen.
Mats Brandvold
Barnehageassistent, Storebasen
Jeg brenner for at alle barn i barnehagen skal bli sett og møtt med respekt og rettferdighet. Min motivasjon for å jobbe i barnehage er å kunne gi støtte og hjelpe barna til å oppleve mestring i lek og læring uansett forutsetning.
Alice Hafsrød

Ressurspedgog, Lillebasen og Storebasen

Min motivasjon for å jobbe i barnehage er å å kunne gi barna den beste starten på livet med engasjerte, tilstedeværende og støttende voksne. Jeg brenner for å se hvert enkelt barn for det de er, og det å kunne gi alle barna i barnehagen en lik mulighet til å bli sett og hørt.
Mary Anne Rekdahl

Pedagogisk leder, Lillebasen

Videreutdanning: Veiledning 30stp, gjennomført COS-kurs + 60 stp ledelse. Sertifisert i CLASS toddler.

Jeg brenner for at de yngste barna skal få en trygg og god start på livet i barnehage, og dermed legge et solid grunnlag for livet videre. 

Daniel Gundersen Åkerman

Pedagogisk leder, Lillebasen

Videreutdanning: 30 stp veiledning

Jeg brenner for at alle barna i barnehagen skal bli sett og hørt, og oppleve støtte uansett forutsetninger.
(For tiden i pappapermisjon til juni 2023)
Marte Stenbråten-Brøchner

Pedagog, Lillebasen

Jeg brenner for at barna skal få den beste starten på livet, med trygge og tilstedeværende voksne rundt seg. Under mitt nærvær blir alle barna sett, og barna kommer alltid først.

(I vikariat for Daniel) 

Mathilde Skar

Pedagog, Lillebasen


En god barndom gir et godt utgangspunkt for resten av livet! Jeg brenner for at barn skal få oppleve en god barndom med trygghet, anerkjennelse og rettferdighet!

Liv-Marit Løvhaug

Fagarbeider, Lillebasen

Jeg brenner for at alle barn skal få en trygg og god oppvekst omringet av engasjerte, omsorgsfulle og tisltedeværende voksne. For meg er det viktig å ta hvert enkelt barn på alvor og vise respekt for den de er. 

Annette Svendsen Tveit

Fagarbeider, Lillebasen

Jeg brenner for at alle barn skal få en god start på livet og gå i den beste barnehagen med voksne som bryr seg og engasjerer seg for barnas beste.
Glødende, skapende og tilstedeværende voksne.

Bjørn Magnus Stefansson

Barnehageassistent, Lillebasen

Jeg brenner for at hvert enkelt barn blir møtt på en verdig og trygg måte.
Hver dag i barnehagen skal være like positiv og spennende.
Sigrun Moen

Barnehageassistent, Lillebasen

Læring og utvikling gjennom lek er viktig og jeg får være med å skape hverdagsmagi sammen med barna hver dag! Jeg brenner for at barna i barnehagen skal få være den de er i trygge rammer, kjenne på mestringsfølelse og sosialt felleskap.
Alle barn fortjener en god start på livet. 
Janita Torp

Barnehageassistent, Lillebasen

Barna skal ha en fin barnehageopplevelse med tilstedeværende voksne som ser og hører dem, og føler at de er trygge på oss. Være glødende og hjelpsomme mot dem