Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Knausen FUS barnehage

Knausen FUS barnehage tilbyr barna en trygg og god hverdag preget av lek og glede. Vi møter alle barn og voksne med respekt. Personalet er stabilt, kompetent og trives godt - det merkes på det gode miljøet vårt.  Våre ansatte er vår viktigste ressurs - det er de som gir barna trygge, gode og innholdsrike dager hos oss.

Knausen FUS barnehage har beliggenhet på Gruehagan i Eidsvoll. Vi har fint og variert uteområde med mye naturtomt hvor vi har både grillhytte og bålplass. Vi har fine turområder rett ved barnehagen, og vi er mye ute . Barnehagen ligger i gangavstand til togstasjonen og Eidsvoll sentrum med bibliotek.

Foreldre kan forvente å møte et tilstedeværende, tilgjengelig og serviceinnstilt personale. FUS har en egen serviceerklæring som sier hva foreldre kan forvente av barnehagen. Vi legger vekt på voksenrollen og har ei engasjert og tilstedeværende personalgruppe som alltid har barnas beste i fokus. Nærvær, det å ha alle ansatte på jobb har høyt fokus i FUS. Knausen FUS barnehage har mottatt flere nærværsdiplomer fra FUS.

I Knausen FUS barnehage jobber vi med sosial kompetanse og at alle barn skal ha en venn, og vi jobber aktivt for å forebygge mobbing, blant annet ved å bruke Mitt Valg. Vi hjelper barna inn i lek og tilpasser grupper etter alder, kjønn, vennskap og interesser. Vi tilbyr barna en variert og lærerik hverdag, hvor gode relasjoner, lek og språkutvikling står i fokus, og vi er opptatt av godt et foreldresamarbeid. Barna trives og har det gøy i vår barnehagen. Hos oss er leken viktig og vi har som mål at hvert barn skal bli den aller beste utgaven av seg selv. 

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet som gir barnet ditt de beste forutsetninger for veien videre i livet. "Barnet først" er mer enn et slagord for oss. Det består av forskningsbasert metodikk for å anerkjenne, forstå og handle til det beste for barnet ditt. Gjennom observasjonsverktøyet CLASS evaluerer vi vår egen praksis for å sikre høy kvalitet. En av våre ansatte er godkjent CLASS-observatør, og hele personalgruppa gjennomfører for tiden opplæring i CLASS. CLASS kombinert med foreldreundersøkelsen fra Utdanningsdirektoratet og et tett foreldresamarbeid danner et optimalt grunnlag for å hele tiden kunne forebedre oss og sikre at vi er en høykvalitetsbarnehage.

         

     

Vårt FUS SmartMat prosjekt er et mat- og måltidsprosjekt som først og fremst skal fremme matglede hos barn. Barna får hver dag sunn og næringsrik mat laget fra bunnen av. Vi har varmmat 3 dager i uka og baker alltid brød og rundstykker selv. Besøk gjerne vår Facebookside Knausen FUS barnehage hvor vi legger ut bilder av aktiviteter i barnehagen. Du er alltid velkommen til å ta kontakt med oss for å få nærmere informasjon eller for å avtale et besøk i vår barnehage.

OPPSTART OG TILVENNING FOR NYE BARN

I Knausen FUS barnehage legger vi tilrette for at barnet skal få en trygg og god oppstart i barnehagen.  Barnets tilknytning er viktig og vi har derfor fokus på å få til en god tilvenningsperiode for barnet. De første dagene i barnehagen er det foreldre som er barnets trygge base mens barnet gradvis blir kjent og etablerer gode relasjoner til voksne på basen. Vi ønsker at både barn og foreldre skal bli litt kjent med oss allerede før oppstart i barnehagen.

  • Vi avvikler foreldremøte for nye foreldre i mai.
  • Vi har 4 besøksdager i mai/juni hvor barnet med en forelder kan komme å leke i barnehagen
  • Ved oppstart er foreldre tilstede sammen med barnet i minimum 5 dager, og vi avtaler flere dager om det er behov. Se nærmere beskrivels i årsplanen vår.
  • Barnet får en fast tilknytningsperson i barnehagen som er sammen med barnet den første tiden.
  • Oppstartsamtale med pedagogisk leder

Vi legger også vekt på at barn senere skal få en trygg og god overgang til ny base ved at vi har gode rutiner for tilvenning til ny base.

I Knausen FUS barnehage har vi sovevakt, det vil si at det alltid er en voksen sammen med barn som sover.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Granitt
Pedagogisk leder:
Ann-Kristin Lystad
Tlf: 97 71 97 06
ann-kristin.lystad@bhg.no
Granitt
Pedagogisk leder:
Harald Sandmo
Tlf: 97 71 97 06
harald.sandmo@bhg.no
Granitt
Pedagogisk leder:
Hanne Kristiansen Ringstad
Tlf: 97 71 97 06
hanne.ringstad@bhg.no
Gneis
Pedagogisk leder:
Christel W. Jørgensen
Tlf: 97 73 43 35
christel.jorgensen@bhg.no
Gneis
Pedagogisk leder:
Sonja Lilletofte
Tlf: 97 73 43 35
sonja.lilletofte@bhg.no
Gneis
Pedagogisk leder:
Oda Wennerstrand
Tlf: 97 73 43 35
oda.wennerstrand@bhg.no
Gneis
Pedagogisk leder:
Monica Bjørke
Tlf: 97 73 43 35
monica.bjorke@bhg.no