Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Knausen FUS barnehage

Avdelinger

Granitt
Pedagogisk leder:
Magnus Kristengård
Tlf: 97 71 97 06
magnus.kristengard@bhg.no
Granitt
Pedagogisk leder:
Hanne Kristiansen Ringstad
Tlf: 97 71 97 06
hanne.ringstad@bhg.no
Gneis
Pedagogisk leder:
Christel W. Jørgensen
Tlf: 97 73 43 35
christel.jorgensen@bhg.no
Gneis
Pedagogisk leder:
Sonja Lilletofte
Tlf: 97 73 43 35
sonja.lilletofte@bhg.no
Gneis
Pedagogisk leder:
Marthe Thompson
Tlf: 97 73 43 35
marthe.thompson@bhg.no
Gneis
Pedagogisk leder:
Monica Bjørke
Tlf: 97 73 43 35
monica.bjorke@bhg.no
Granitt
Avdelingsleder:
Marie Ulseth
Tlf: 97 71 97 06
marie.ulseth@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Magnus Kristengård

Pedagogisk leder på Granitt

Tove Madsen

Daglig leder

Tove har vært ansatt som daglig leder i barnehagen siden den ble etablert i 2009. Tove er utdannet barnehagelærer med videreutdanning i veiledning, og har tatt nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager.

Marie Ulseth

Pedagogisk leder på Granitt

Marthe Thompson

Pedagogisk leder på Gneis

Monica Bjørke

Pedagogisk leder på Gneis

Hanne Kristiansen Ringstad

Pedagogisk leder på Granitt

Hanne er utdannet barnehagelærer og har jobbet hos oss siden 2019. Hun har flere års erfaring som pedagogisk leder før hun kom til oss.  Hanne har videreutdanning i veiledning og spesialpedagogikk.

Gro Anita Skryten

Barne- og ungdomsarbeider.

Gro Anita har jobbet hos oss siden 2009. Hun har lang erfaring fra barnehage, og har fulgt opp mange barn som trenger ekstra tilrettelegging. 

Stian Martinussen

Barne- og ungdomsarbeider - for tiden i permisjon

Stian har jobbet på storebarnsbasen Granitt siden han begynte hos oss i 2018

Laila Krangnes

Assistent

Laila har mange års erfaring fra arbeid i barnehage. Hun har jobbet hos oss siden 2016, både på småbarnsbasen og storebarnsbasen.

Eva Iversen

Assistent

Eva har jobbet hos oss som assistent siden 2010. Hun har jobbet både med småbarn, og med de eldste barna. 

Monica Kirkebøen

Assistent

Monica har jobbet hos oss siden 2011. 

Kesorn Øien

Assistent

Irma Venslovaitiene

Assitent

Christel W. Jørgensen

Pedagogisk leder på Gneis

Christel er utdannet barnehagelærer og har vært ansatt som pedagogisk leder siden barnehagen åpnet i 2009.

Sonja Lilletofte

Pedagogisk leder på Gneis

Sonja  er utdannet barnehagelærer og har vært pedagogisk leder hos oss siden 2017.

Elena Haugseth

Barne- og ungdomsarbeider

Elena har vært ansatt hos oss siden 2010. 

Marianne Hansen

Assistent

Lucky Aaron

Barne- og ungdomsarbeider

Christine Tallaksen

Assistent