Alle skal ha en venn

Det første møtet. Hvordan er de andre barna, vil mitt barn få venner?
Ja. Alle FUS-barn skal ha venner, det garanterer vi.

Vi vet at vennskap skaper glede, trivsel og trygghet. Barna blir mindre utsatt for mobbing og lykkes bedre på skolen. Derfor jobber vi aktivt hver eneste dag slik at barna gjennom lek og moro skal lære å få venner og lære å være en god venn.

Dette er noe av kjernen i FUS-barnehagene, og vi gir oss aldri. Alle skal ha en venn.

Leken er vårt viktigste hjelpemiddel for å fremme vennskap. Vi legger til rette for at alle skal få leke med andre, oppleve å få en venn og lære å beholde denne. Følelsen av å ikke få være med eller ikke høre til er vondt for et lite barn, og derfor jobber vi systematisk for å fremme barna og personalets kompetanse i lek. I leken er alt lov, “det er på lissom”. Derfor egner leken seg godt som arena for å prøve, feile og lære sosiale regler sammen med de andre barna. Rolleleken vil eksempelvis bidra til at barnet ditt opplever felleskap, utvikler språket, løser konflikter og øker sin sosiale kompetanse.

FUS-dagen

På FUS-dagen feirer vi vennskap i FUS barnehagene. Vennskap er det beste virkemiddelet mot mobbing, og over 16.000 små og store i FUS deltar med sang og musikk, lek og mye annet gøy. www.nullmobbing.no