Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ansatte i barnehagen

Denne flotte gjengen utgjør personalet i barnehagen

Stine Kalsås Kathrud

Daglig leder

Som daglig leder av barnehagen er jeg glødende opptatt av at barna som er hos oss skal ha en god hverdag fylt med lek, glede, mening og mestring. Samtidig som opplevelsene de får hos oss skal gi de verdi i dag, skal de også være med på å ruste de for livet etter barnehagealder, både når de går på skolen, igjennom tenårene og i voksenlivet. Dette krever mye av de ansatte i barnehagen når det kommer til omsorg, lek, læring og organisering.

Med min utdanning innen veiledning og coaching er jeg naturlig nok svært opptatt av å drive veiledning og utviklingsarbeid, og sammen med mine fantastiske ansatte jobber vi stadig barnehagen til nye høyder hva gjelder kvalitet og god praksis.

Kristine Næss Berger

Pedagogisk leder

(i permisjon)

Silje Dreng Andresen

Pedagogisk leder

Jeg har 8 års erfaring fra barnehage, og jobbet her i Mjær FUS i 1 år. Jeg brenner for at barna skal ha en trygg og god barnehagehverdag, der tilknytning og relasjonsbygging står høyt. Jeg er opptatt av at vi bruker trygghetssirkelen aktivt gjennom dagen, er tilstedeværende og deltakende sammen med barna. Vi skal skape en trygghet for barna slik at de er godt rustet til å utforske, leke og kjenne på mestring gjennom dagen.  

Jeg har også en fordypning i natur og friluftsliv og er opptatt av å ta med barna på oppdagelsesferd ute, og gi de gode opplevelser i naturen.  

Jeg er sertifisert CLASS observatør for toddler.  

Grethe Kristin Ringvold

Pedagogisk leder

Jeg har vært med fra denne barnehagens opprinnelse i 2008. Jeg har jobbet i veldig mange år, og sett hvilken enorm utvikling barnehagene har gjennomgått i den perioden. Da jeg begynte å jobbe opplevde vi at foreldre gråt av glede over å ha fått plass til barnet sitt. Nå er det andre tider, foreldre har større påvirkningsmuligheter og det er sunt både for den enkelte barnehage men først og fremst for barna. De får en bedre hverdag, og i FUS setter vi barnet først.

Takket være oppmuntring og støtte fra min arbeidsgiver begynte jeg på Arbeidsplassbasert barnehagelærerutdanning for fire år siden, og ble ferdig i sommer. 

Det har vært noen utrolig flotte år som har gitt meg mye, og nå gjelder det å omsette teori til praksis. Det gleder jeg meg til.

Kauneet Kaur Bedi

Pedagogisk leder

På avdelingen  brenner jeg for å jobbe med barns medvirkning og å skape hverdags magi for barn. I barnehagen skal dagene være preget av eventyr og nysgjerrighet. Barna er små filosofer! Det er også utrolig positivt og viktig å være en god rollemodell for barn. En er jo på mange måter idolet eller forbildet deres. Det er herlig å være med å gi dem en magisk dag!

Jannicke Skjørsæter

Barnehagelærer

Jeg gløder for medvirkning og det å tilrettelegge for barns beste i barnehagehverdagen. 

Jeg elsker å skape gode lekemiljøer som barna liker å leke i, hvor fantasi og språk utvikles. 

Jeg elsker å ha prosjekt sammen med barna, det er en veldig fin måte å gå i dybden av en interesse barna har, det i tillegg å skape noe sammen.  

Jeg er opptatt av at å ha god struktur og organisering som gjør barnehagehverdagen bra for barna.  

Kristine Skaug

Barne og ungdomsarbeider

ABLU-student

Jeg har jobbet her i Mjær siden 2012 og jobber nå som barne- og ungdomsarbeider. Ved siden av jobben tar jeg barnehagelærerutdanning på deltid og stortrives med både en jobb jeg brenner for og faglig utvikling. 
Å jobbe med og for barn favner en veldig stor del av mitt største interesse-felt; mennesker og relasjoner. Jeg opplever barn som åpne, spontane og ærlige små personer som jeg får energi og glede av å dele hverdagsmagi med.
I tillegg til det viktige samfunnsmandatet vi har for barna er det for meg et stort kall i livet å spre omsorg, kjærlighet og tilstedeværelse. Det mener jeg er veldig viktig å gi barna som skal vokse opp og drive verden videre. Å være barne- og ungdomsarbeider gir meg mulighet til å gi barna en trygg og god hverdag, fylt av gode opplevelser, kunnskap, omsorg og en god start på resten av livet. 
Lena Riiser

Barne- og ungdomsarbeider

Jeg visste tidlig at jeg ville jobbe med mennesker. Og etter å ha jobbet noen år i eldreomsorgen fant jeg veien til Mjær FUS Barnehage. Jeg har jobbet her siden desember 2008, og underveis har jeg utdannet meg til Barne og Ungdomsarbeider.
 Jeg er opptatt av at barna skal få en trygg, stabil og god start i barnehagen. Barna skal oppleve gode og trygge voksne, i et godt læringsmiljø. De skal oppleve å bli sett og hørt, og anerkjent for den de er. Jeg er opptatt av at barna skal få oppleve mestring, og gjør det jeg kan for å legge tilrette for at de kan det. 
Jeg liker å undre meg over både smått og stort sammen med barna.
Martine Andersen

Barne- og ungdomsarbeider

Allerede når jeg gikk på ungdomsskolen visste jeg at jeg ville jobbe med mennesker og litt senere ble det nærmere bestemt at jeg ville jobbe med barn. Det viste seg å være helt riktig valg!

Det er viktig for meg å kunne bidra til at barn har en bra hverdag fylt med masse glede, lek og moro. Jeg er opptatt av og brenner for at barna skal ha trygge og gode voksne rundt seg. Det innebærer at man som voksen må å investere god tid i relasjonene med barna. Jo bedre relasjonen er oss imellom, jo tryggere blir barna på at jeg er en omsorgsfull voksen som vil barnets beste i enhver situasjon. Å bygge opp en relasjon kan være krevende både for voksne og barn, og det er alltid den voksnes ansvar å bygge den opp, men med god tid, litt humor, et rolig kroppsspråk, litt prøving og feiling, pluss mye tolkning, så blir det etter hvert en veldig god relasjon som varer barnehagetiden ut og vi lærer oss å kjenne på både godt og vondt!

Camilla Nafstad Holmerud

Barne- og ungdomsarbeider

Jeg er opptatt av å se enkeltbarnet og møte de der de er. Gi omsorg og trygghet og skape gode øyeblikk hver dag.

Jeg liker å være mye ute med barna og gå turer i nærområdet. Er glad i sang og musikk og synger ofte med barna og setter gjerne på musikk vi kan bevege oss til.

Maylen Borgeteien

Barne- og ungdomsarbeider

Jeg har jobbet i barnehage i 6 år og har funnet ut at det er dette jeg brenner for. Jeg jobber for at barna skal føle seg sett, hørt og anerkjent for den de er. Jeg jobber for at barna skal dra hjem med en god følelse etter de har vært i barnehagen.

Katia De Santos SIlvia

Assistent

Mari Alnes

Assistent

Jeg har jobbet i barnehagen siden 2014. Jeg er opptatt av å se alle barna for den de er, være aktiv sammen med de, og å være en trygg omsorgsperson for barna. Jeg er organisert og liker å planlegge hverdagen så den blir god for store og små. Jeg er engasjert, positiv og glad i jobben min. Jeg tenker å starte på barnehagelærer utdanningen i 2022.