Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

COS - Trygghetsirkelen

Circle of Security, eller Trygghetssirkelen, bygger på barns grunnleggende behov for tilknytning og trygge voksne.

Barnehagen er en god arena for å fremme psykisk helse hos barn og hos oss har vi de to siste årene hatt nettopp dette som fokusområde. Barn i dag tilbringer mye tid i barnehagen og da er det viktig at de går i en barnehage med godt fokus og god praksis rettet mot barnas psykiske helse. Igjennom vårt arbeid skal vi bidra til å gi barna en trygg og god oppvekst. I dette arbeidet er trygghetssirkelen (cos) et godt verktøy til å forstå bedre hvilke behov barnet har, hva signalene de gir betyr, og hva vi kan gjøre for å møte barna bedre i deres behov.

Barn trenger sensitive og varme voksne, både hjemme og i barnehagen. Barns første erfaring med trygge og nære voksne er gjerne foreldre/foresatte, men når barnet skal begynne i barnehagen vil de voksne barnet møter her hos oss ville bli en god nummer to. Trygghetssirkelen er et verktøy som kan brukes både hjemme og i barnehagen. Den tydeliggjør hvordan dynamikken mellom selvstendighet og avhengighet påvirker barnets muligheter til utforsking og læring. Barnet er helt avhengig av en trygg base som består av trygge voksne og trygge relasjoner, for å kunne utvikle seg og trives.

Tidligere har to av barnehagens ansatte blitt kurset i teori og observasjon innenfor COS. Nå er en av våre pedagoger, Kristine N. Berger, sertifisert COS-veielder!