Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

Vi har
ledig plass!


Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Stine K. Kathrud
90 92 43 27
E-post

Velkommen til Mjær FUS barnehage

Avdelinger

Kvernstua
Pedagogisk leder:
Kauneet Bedi
Tlf: 90731086
kvernstua.mjaer@bhg.no
Lindebergstua
Pedagogisk leder:
Grethe Ringvold
Tlf: 90731086
lindebergstua.mjaer@bhg.no
Møllerstua
Pedagogisk leder:
Silje Andresen
Tlf: 90731089
mollerstua.mjaer@bhg.no
Sagstua
Barnehagelærer:
Jannicke Skjørsæter
Tlf: 90731088
sagstua.mjaer@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Stine Kalsås Kathrud

Daglig leder

Jeg er glødende opptatt av at barna som er hos oss skal ha en god hverdag fylt med lek, glede, mening og mestring. Samtidig som opplevelsene de får hos oss skal gi de verdi i dag, skal de også være med på å ruste de for livet etter barnehagealder, både når de går på skolen, igjennom tenårene og i voksenlivet. Dette krever mye av de ansatte i barnehagen når det kommer til omsorg, lek, læring og organisering.

Silje Dreng Andresen

Silje er pedagogisk leder på Møllerstua som er en avdeling for barn på 2 år. Hun er glødende opptatt av at barna skal ha det godt når de er i barnehagen. Hun er med i lek med de aktive 2-åringene våre og finner stadig nye måter å stimulere deres naturlige nysgjerrighet. Silje er rolig og vennlig og har et godt fang for de som trenger litt kos eller trøst. Friluftsliv er et av områdene hun brenner ekstra for. Hun er også utdannet foreldreveileder i TIK og en av barnehagens resurspersoner i CLASS.

Kristine Næss Berger

Pedagogisk leder


Kristine er pedagogisk leder på Kvernstua som er en avdeling for barna som er 3-4 år. Akkurat nå er Kristine hjemme i mammaperm, men i mai er hun tilbake hos oss igjen. Kristine er utadvendt og blid. Hun er ofte å finn i lek med barna både inne og ute og liker å finne på litt sprell i hverdagen. Kristine er både utdannet foreldreveileder i trygghetssirkelen og barnehagens ressursperson i CLASS.   

Grethe Kristin Ringvold

Pedagogisk leder

Jeg har vært ansatt i barnehagen siden 2008 og har nylig utdannet meg til barnehagelærer. Jeg er opptatt av å gi barna god omsorg, språklig stimulering og liker å bruke drama inn i mitt arbeid på avdelingen.

Jannicke Skjørsæter

Barnehagelærer

Jeg gløder for medvirkning og det å tilrettelegge for barns beste i barnehagehverdagen.  Jeg elsker å skape gode lekemiljøer som barna liker å leke i, hvor fantasi og språk utvikles. Jeg elsker å ha prosjekt sammen med barna, det er en veldig fin måte å gå i dybden av en interesse barna har, det i tillegg å skape noe sammen. 

Kristine Skaug

Barne og ungdomsarbeider

ABLU-student

Å jobbe med og for barn favner en veldig stor del av mitt største interesse-felt; mennesker og relasjoner. Jeg opplever barn som åpne, spontane og ærlige små personer som jeg får energi og glede av å dele hverdagsmagi med. Å være barne- og ungdomsarbeider gir meg mulighet til å gi barna en trygg og god hverdag, fylt av gode opplevelser, kunnskap, omsorg og en god start på resten av livet.

Lena Riiser

Barne- og ungdomsarbeider

Jeg er opptatt av at barna skal få en trygg, stabil og god start i barnehagen. Barna skal oppleve gode og trygge voksne, i et godt læringsmiljø. De skal oppleve å bli sett og hørt, og anerkjent for den de er. Jeg er opptatt av at barna skal få oppleve mestring, og gjør det jeg kan for å legge til rette for at de kan det. Jeg liker å undre meg over både smått og stort sammen med barna.

Camilla Nafstad Holmerud

Barne- og ungdomsarbeider

Jeg er opptatt av å se enkeltbarnet og møte de der de er. Gi omsorg og trygghet og skape gode øyeblikk hver dag.

Jeg liker å være mye ute med barna og gå turer i nærområdet. Er glad i sang og musikk og synger ofte med barna og setter gjerne på musikk vi kan bevege oss til.

Maylen Borgeteien

Barne- og ungdomsarbeider

Jeg har jobbet i barnehage i 6 år og har funnet ut at det er dette jeg brenner for. Jeg jobber for at barna skal føle seg sett, hørt og anerkjent for den de er. Jeg jobber for at barna skal dra hjem med en god følelse etter de har vært i barnehagen.

Katia De Santos SIlvia

Assistent

Det er viktig for meg at barna blir hørt og sett, at avdelingen er godt organisert og at vi kan skape et godt lekemiljø for barna. Jeg synes det er viktig og bra for meg å lære nytt om barnehagefaget og at vi har en god kommunikasjon på avdelingen. Jeg brenner for at barna skal ha en god hverdagen i barnehagen og at barna skal oppleve at jeg er der for dem.

Mari Alnes

Assistent

Jeg er opptatt av å se alle barna for den de er, være aktiv sammen med de, og å være en trygg omsorgsperson for barna. Jeg er organisert og liker å planlegge hverdagen så den blir god for store og små. Jeg er engasjert, positiv og glad i jobben min.