Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Prosjektarbeid

Prosjekter som metode:

Gjennom å bruke prosjekter som metode, ser vi at vi både vektlegger og ivaretar barns behov for inkludering og aktiv deltagelse i fellesskapet, samt deres rett til medvirkning i barnehagen, gjennom å bygge gode relasjoner til og med barna.

Å ta barns interesser og spørsmål på alvor innebærer å implementere en holdning i hverdagen med fokus på å våge å ta imot barns undring på en åpen og lydhør måte. Gjennom prosjektarbeid ønsker vi å ivareta den barnekulturen vi mener er viktig for å skjerme om og bidra til å videreutvikle, der barn i samspill med hverandre deltar i, skaper, fornyer og gjenskaper sin egen kultur.

For barnehageåret 2020/21 vil vi jobbe med prosjekter med forskjellig tema. Når barnas medvirkning står sentrat i utformingen av tema og innhold er det umulig å spå på forhånd hva året vil by på, men hver høst har vi et fast og samlende tema: Identitet. Etter dette er det fritt frem og alltid spennende å se hva barna er opptatt av. Prosjektene kan dannes ut fra hva personalet ser som hensiktsmessig for enkeltbarn, eller hele barnegruppa.

Vi jobber prosjektbasert hos oss og igjennom prosjektarbeidene våre får barna en rik tilgang på forskjellige temaer gjennom året. Det kan være alt fra et eventyr vi ønsker å fordype oss i, forskning, miljøvern, sirkus, bevegelse eller annet som barna finner interessant i livene sine.

Igjennom prosjektene våre sørger vi for å jobbe med rammeplanens 7 fagområder samtidig som vi sikrer at barna får være med å påvirke innholdet i dagene sine. Her lærer barn om seg selv, fellesskapet og verden. Det finnes svært få grenser for hva et prosjekt kan handle om. Og når barna er med å påvirker innholdet beriker de både seg selv, hverandre og oss som er så heldige å få være sammen med de hver dag.