Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Prosjektarbeid

Vi jobber prosjektbasert hos oss og igjennom prosjektarbeidene våre får barna en rik tilgang på forskjellige temaer gjennom året. Det kan være alt fra et eventyr vi ønsker å fordype oss i, forskning, miljøvern, sirkus, bevegelse eller annet som barna finner interessant i livene sine.

Igjennom prosjektene våre sørger vi for å jobbe med rammeplanens 7 fagområder samtidig som vi sikrer at barna får være med å påvirke innholdet i dagene sine. Her lærer barn om seg selv, fellesskapet og verden. Det finnes svært få grenser for hva et prosjekt kan handle om. Og når barna er med å påvirker innholdet beriker de både seg selv, hverandre og oss som er så heldige å få være sammen med de hver dag.

Her følger to av høstens prosjekter

Brannvernuke

Hver høst har hele barnehagen et felles miniprosjekt som handler om å gjøre barna trygge på hva de skal gjøre om det blir en brann og hva de kan gjøre for å unngå at en brann skal oppstå. Hos de yngste barna er det mest stas med brannbil og utkledingstøy der de kan leke at de er brannmenn. Etter hvert som barna blir eldre bygger vi stadig på kunnskapen deres. For å få til dette legger vi opp til mange morsomme og lærerike aktiviteter og samlinger der vi blant annet bruker Bjørnis som hjelper i formidlingen.

Her har barna fått mulighet til

 • Å delta i leke ut fra de felles opplevelsene personalet har gitt de
 • Synge sanger og høre tekst, bli lest for, snakke foran andre og dele sine tanker og kunnskaper.
 • Lære seg nødnummer og hvordan det skal brukes
 • Lære hvordan en brann kan slukkes
 • Bli trygg på evakuering av banehagen, og kanskje også huske hva de skal gjøre om de hører en alarm hjemme, eller på et kjøpesenter.
 • Prøve ut roller og senarioer de selv finner på i lek
 • Tegning og forming

Dyresykehus

Noen ganger er prosjektene planlagt på forhånd, andre ganger oppstår de spontant da barn og personale lar seg engasjere i forhold til temaene barna er opptatt av. Sakte, men sikkert oppsto det et dyresykehus på en av storebarnsavdelingene våre. Her ble det i flere uker lekt med iver og god konsentrasjon med både enkle dyrlegebesøk og mer kompliserte operasjoner av syke og skadede dyr. Her fikk barna virkelig øvd egenledelsesferdighetene sine.

Her har barna fått muligheter til

 • Å leke ut opplevelser og kunnskaper de har med egne husdyr
 • Dele erfaringer med de andre barna og leke i fellesskap ut fra felles forståelse.
 • Snakke ut om sorg og savn i forbindelse med tap av husdyr
 • Å bli trygge på deler av utstyr de selv kan møte på under et legebesøk
 • Symbol som brukes får å vise at man kan få medisinsk hjelp
 • Studere hvordan dyr ser ut inni kroppen gjennom røntgenbilder
 • Vise empati og nestekjærlighet
 • Hvordan man kan forhindre smitte gjennom god hygiene og hjelpemidler som underlag, hansker og munnbind
 • Forske på skriftspråk igjennom journalføring med de bokstavene de kan, rabling eller tegning
 • Oppleve at de kan påvirke egen hverdag og eget lekemiljø, at deres mening er betydningsfulle for oss og at det de er opptatt av er viktig for oss.