Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

SolsikkeklubbenMorbergtoppen FUS barnehage har fra høsten 2020 egen førskoleavdeling på Kråkebollene. Førskolebarna kalles også Solsikker. Solsikkeklubben består av barn født i 2015. I år er det 21 barn.

Barna i vår barnehage sokner både til Slemmestad barneskole, Torvbråten skole, Nærsnes skole og Sydskogen skole. 

I Solsikkeklubben får barna:
- Gode opplevelser med jevnaldrende barn.
- Tilrettelagt lek og aktiviteter som stimulerer denne aldersgruppens nysgjerrighet, undring, utforskning og vitebegjær.
- I Solsikkeklubben fokuserer vi på ferdigheter som det å lytte, konsentrasjon, ta i mot og forstå beskjeder, høflighet, vente på tur og selvstendighet.
- Solsikkeplassen er førskolebarnas eget tur-sted. Der får de erfaringer med naturen og dens naturlige endring i et fellesskap.
- Egen FUS tursekk.
- Være med på kjøkkengruppe.
- Være med på blant annet tur til Oslofjordmuseet, svømmeopplæring og skiskole
- FUS barnehagene har sin egen mal for arbeidet med overgang barnehage / skole. Foresatte, sammen med pedagogisk leder, skal i fellesskap fylle ut et overgangsskjema som følger barnet. Det er viktig å merke seg at barnehagen ikke kan informere skolen uten de foresattes godkjenning.
- Vi avslutter Solsikkeklubben med overnatting i barnehagen i juni. På sommerfesten markeres Solsikkenes avslutning med utdeling av diplom og en solsikke.
- Vårt mål er at hvert enkelt barn i Solsikkeklubben skal gå ut fra vår barnehage med «ryggsekken» full av god selvfølelse og selvtillit som de kan bruke når de starter på skolen i august.