Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilvenning

Barnets første møte med Morbergtoppen FUS barnehagen skal være preget av trygg tilknytning og gode rutiner. Barns følelsesmessige bånd utvikles gjennom hele barnehagelivet, men tilvenningsperioden er en ekstra sårbar periode. Barn må venne seg til en ny hverdag, nytt miljø, nye rutiner, bli kjent med mange fremmede mennesker og venne seg til å være atskilt fra foreldre / foresatte. De ansatte og foresatte finner sammen ut av hva barnet har behov for og vurderer hvor mange dager foresatte bør være i barnehagen.

Hovedoppgaven for de ansatte i tilvenningen for et nytt barn er å sørge for at barnet får trygg tilknytning til en voksen i barnehagen. De ansatte setter av tid til å lære det nye barnet å kjenne, slik at han eller hun klarer å roe og trøste barnet. Barnet må få den nødvendige tiden til å bli kjent med de ansatte slik at det kan ta imot trøsten, bli rolig og bruke tiden sin på lek og utforskning. Tilvenningsfasen for barnet slutter imidlertid ikke den dagen barnet er en hel dag i barnehagen alene uten foresatte, men når barnet har falt til ro og føler seg trygg, også når foresatte ikke er tilstede. Barnehagen skal i tilvenningsperioden bli kjent med barnet og barnets rutiner og preferanser, og tilpasse seg disse i den grad det praktisk lar seg gjennomføre.

Kjennetegn vi ser etter i en trygg tilknyttning:

 • Barnet søker trøst og tar i mot trøst
 • Barnet hviler kroppen mot den voksne og blir rolig og avspent når den voksne tar barnet inntil seg/løfter opp barnet
 • Barnet gir den voksne klem, vil sitte på fanget o.l.
 • Den voksne fungerer som en "ladestasjon" for barnet (barnet leker, blir sliten/lei/frustrert etc. og trenger så nærhet/kos/trøst før det kan leke videre)
 • Barnet vet hvor den voksne befinner seg
 • Barnet ber om hjelp
 • Barnet er glad og fornøyd sammen med de voksne
 • Barnet samarbeider som oftest med de voksne
 • Barnet responderer raskt på adekvat grensesetting fra de voksne
 • Barnet viser den voksne positive reaksjoner om morgenen  Overgang fra liten til stor:
  Vi ser at det er viktig å jobbe godt med overgangen fra liten til stor avdeling. Allerede i februar starter vi arbeidet med overgangen. Daglig leder tar sammen med avdelingene en avgjørelse på hvilken stor avdeling barnet skal flyttes til fra august. Vi tar hensyn til hvilke barn som leker sammen sånn at de kan være med sine venner videre. Foreldrene i samråd med barnehagen vurderer om søsken skal gå på samme eller forskjellige avdelinger.

  Når det er bestemt hvilken avdeling barnet skal flyttes over til, sendes det ut informasjon til foreldrene, samtidig som de inviteres til et besøk sammen med barnet på stor avdeling. Her informerer personalet om hvordan de jobber og foreldrene får mulighet til å stille de spørsmålene de måtte ha. En gang i uken, fra april, besøker barna sammen med personalet fra sin avdeling, den store avdelingen de skal flyttes over til.