Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Smart Mat i Ostereidet FUS barnehage

FUS smart mat er eit felles prosjekt i FUS kjeden der vi først og fremst skal ha fokus på matglede. Gode matvaner skal bidra til god utvikling og sikra at hjernen får rett næring.

  • Vi serverer grønnsaker til alle måltid
  • Vi brukar rein fisk eller fiskemat med høgast mogeleg fiskeinnhald
  • Vi brukar reint kjøt eller kjøtvarer med høgast mogeleg kjøtinnhald
  • Vi brukar mest mulig næringsrikt korn
  • Vi balanserer inntaket av ulike typar fett
  • Vi brukar vatn som tørstedrikk
  • Vi brukar i størst mogeleg grad naturleg søtningsstoff
  • Vi har god balanse mellom varmmåltid og brødmåltid i løpet av veka for å skapa variasjon.

  • Vi serverer variert pålegget til børdmåltida
  • Barna har med eiga niste til frokost.