Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vårt mål, vår visjon og våre verdiar

HOVUDMÅL for alle FUS barnehagane:  BARNET FØRST

  • FUS barn har eit positiv sjølvbilete
  • FUS barn er trygge og forskande, trivst i leik og har vennekompetanse
  • FUS barn gler seg til "resten av livet", dei veit at dei har mogelegheiter til å påverka og at innspela deira tel.
  • FUS barn har det gøy i barnehagen.

Alle FUS barnehagane har ein felles visjon:

Saman gjev vi barndomen verdi, leik og glede, kvardagsmagi og vennegaranti.

Barna skal også oppleva eit personale som er:

GLØDANDE, SKAPANDE OG TILSTADES.