Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Ostereidet FUS barnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Ruth H Jordal
Daglig leder

Tlf: 95 96 08 82
E-post: dl.ostereidet@bhg.no

Ostereidet FUS barnehage har 3 aldersinndelte avdelingar og ligg i naturskjønne omgjevnader på Ostereidet. Barnehagen har eit stort uteområde med mykje naturtomt, og rett gjennom porten ligg flotte turområde i skog og mark. Dei brukar vi så mykje vi kan! Vi har også godt samarbeid med Ostereidet barneskule og Ostereidet Ungdomsskule som ligg rett over vegen.

Barnehagen har eit stabilt personale med gode vaksne som har god relasjonskompetanse og set barna først. "Barnet Først" er også navnet på FUS kjeden sin kompetansutvikling der vi heile tida styrkjer dei tilsette sin handlingskompetanse og kunnskap om korleis støtte barna i si utvikling og læring. https://fus.no/ostereidet/barnetforst

Vårt hovudmål er at alle barn skal få delta i leik. Våre prosjekt skal bygga på barna sine innspel og interesser. Saman med leikande vaksne, som gjer nye innspel, leiker vi for resten av livet! Leik , språk og gode relasjonar går hand i hand, difor er språkstimulerande aktivitetar og relasjonskompetanse hjå dei vaksne våre fokusområder.

Når nye barn startar i barnehagen ønsker vi å bli litt kjent før oppstarten. Vi inviterer til foreldremøte, leiketreff og oppstartsamtale i mai/juni før barnet startar. https://fus.no/ostereidet/tilvenning-og-overgangar

Det siste halve året i Ostereidet FUS har dei eldste barna våre førskuleklubb ein dag i veka. Då tar vi utgangspunkt i eit pedagogisk opplegg som heiter lekbasert læring. I dette opplegget er det fokus på leik og mange kjekke oppgåver for barn. Her kan du lese meir https://lekbasert.no/om-lekbasert-laering/

Vi ønskjer å skape gode kvardagar for barna, og hjå oss kjem leiken først!

Ta gjerne kontakt dersom du ønskjer å høyra meir om korleis vi har det på Ostereidet!

Søk barnehageplass

Avdelinger

Hokus
Avdelingsleder:
Jorunn Zahl Soltveit
Tlf: 46935752
hokus.ostereidet@bhg.no
Pokus
Avdelingsleder:
Sandra Mangerøy Kårstad
Tlf: 46937540
pokus.ostereidet@bhg.no
Filiokus
Avdelingsleder:
Gillborg H Vervik/Silje Haarklau Hansen
Tlf: 46913435
filiokus.ostereidet@bhg.no