Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Ostereidet FUS barnehage

Ostereidet FUS barnehage as

Ostereidet FUS barnehage har 3 aldersinndelte avdelingar og 14 fast tilsette. Vi ønskjer å skape gode kvardagar for barna, og hjå oss kjem leiken først! Våre prosjekt skal bygga på barna sine innspel og interesser. Saman med leikande vaksne, som gjer nye innspel, leiker vi for resten av livet! Leik , språk og gode relasjonar går hand i hand, difor er språkstimulerande aktivitetar og relasjonskompetanse hjå dei vaksne våre fokusområder. Barnehagen har eit stort uteområde og rett gjennom porten ligg flotte turområde i skog og mark. Dei brukar vi så mykje vi kan! Vi har også godt samarbeid med skulane som ligg rett over vegen. Ta gjerne kontakt dersom du ønskjer å høyra meir om korleis vi har det på Ostereidet!

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Ruth H Jordal
Daglig leder

Tlf: 95 96 08 82
E-post: dl.ostereidet@bhg.no

Avdelinger

Hokus
Avdelingsleder:
Sandra Kårstad
Tlf: 46935752
hokus.ostereidet@bhg.no
Pokus
Avdelingsleder:
Jorunn Zahl Soltveit
Tlf: 46937540
pokus.ostereidet@bhg.no
Filiokus
Avdelingsleder:
Gullborg Hølleland Vervik
Tlf: 46913435
filiokus.ostereidet@bhg.no