Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tuning in to kids - emosjonell rettleiing

TIK - Tuning in to kids

Kvifor er emosjonell kompetanse viktig?

  • Den gjev bevisstgjering og kontroll.
  • Det blir lettare å fokusere, konsentrere seg og tenke rolig i utfordrande situasjonar.
  • Det blir lettere å handtere endringar og stress.
  • Det reduserer stress, som gir betre helse.

Når vi alle er bevisste  våre eigne kjensler kan kvar og ein av oss lettare forstå og handtere kvardagen vår saman med andre.  Difor har vi fokus på TIK i FUS barnehagane.

Barn kan ofte bli overvelda av kjendsler.

TIK er et forskningsbasert omsorgsgiverprogram for å gjenkjenne, forstå og håndtere sine egne og barns følelser, og styrke barnas emosjonelle og sosiale kompetanse.

TIK-metoden består av 5 hovudelement:

  • Legg merke til barnet sine kjendsler
  • Vær nær barnet og opprett på den måten kontakt 
  • Vis din forståelse og aksept for kjendsla (bruk kroppsspråk, pust, tone og evt ord). «Gå inn i kjendsla»
  • Navngje kjendsla - (eks. er du sint, lei deg, redd?)
  • om nødvendig, hjelp og støtt barnet i problemløsninga (trøst, peik ut ein retning, assister, distraksjon/avledning, sett grenser.

I FUS barnehagene jobbar ein no systematisk med TIK.