Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Hvorfor er det så viktig med leken?

Egenledelse i lek og læring handler om samspillet med andre mennesker og miljøet du er i. 

Når vi i barnehagen legger tilrette for et godt miljø med samhandling, arenaer å øve på og mange repetisjoner, så danner vi grunnlaget for læring og sosial kompetanse. Det er både essensielt og nødvendig for et godt, helhetlig liv. 

I barnehagen vektlegger vi både det kognitive og det sosiale aspektet Det er summen som er avgjørende og barn er ulikt i i de ulike prosessene. Gjennom leken så ivaretar vi alle de syv ferdighetene barn trenger for å utvikle gode ferdigheter innefor hvordan vi utnytter vår mentale kapasitet og hvordan vi er sammen med andre, som igjen har betydning for hvordan vi lærer å se på oss selv - gjennom tilbakemeldinger og handlinger fra andre utvikles vårt "selv" og vår forståelse av oss selv i samhandling med andre. Å få delta i lek og få venner er av avgjørende betydning for barns trivsel og meningskaping i barnehagen. 

Forskning viser hvor viktig rolleleken er for barns videre utvikling, og derfor har vi i Østmarkskollen et stort fokus på leken, og kvaliteten av leken, som skal være helsefremmende for barna. De skal få utforske, teste ut, erfare på godt og vondt, oppleve, føle og erkjenne gjennom lek. Vårt fokus i barnehagen vil være på rolleleken, da dette er blant de beste pedagogiske virkemidlene vi har for å styrke egenledelse hos barn

De voksne skal inneha nok kunnskap til å verdsette leken som et eget foretakende. Vi skal være delaktig, men ikke styrende. Vi skal veilede og oppmuntre barn til selv å prøve og så skal vi heie på de underveis! For oss er leken i fokus - den er FUS!