Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Tilknytning: COS - Trygghetssirkelen

Trygghetssirkelen, eller Circle of Security (COS), bygger på mange års forskning omkring tilknytning og den viser oss hvordan de grunnleggende behovene henger sammen 

I Norge går nesten alle barn i barnehage, noe som igjen viser hvilken arena barnehagen er for barns psykiske helse. Psykisk helse er noe som er forsket mye på i de senere år, og det har også fått et eget kapittel i Rammeplanen for barnehager oppgaver og innhold ( s 11, Livsmestring og helse) 

Hos oss har vi i de siste tre årene nettopp hatt dette som vårt fokusområde - da vi vet hvor viktig dette er for barns utvikling og liv. 

For små barn kommer trygghet foran alt. Barn kommer til verden med et innbygget program for å søke trygghet og beskyttelse - det er dette som kalles tilknytning. Nærhet til trygge voksne er avgjørende for dere psykologiske utvikling - for det er i nære relasjoner til omsorgspersoner at barn får utviklet seg psykologisk. Uten kontakt med sensitive voksne vil barns hjerne ikke utvikle seg normalt. Barn trenger sensitive og varme voksne, både hjemme og i barnehagen. Barns primære tilknytningspersoner er gjerne foreldre og foresatte, men når barnet skal begynne i barnehagen vil de voksne barnet møter her bli gode sekundære tilknytingspersoner. 

Hos oss i Østmarkskollen FUS sier vi at vi må "plugge i kontakten, for å få lampen til å lyse" Dette har vi hentet fra Daniel J. Seigel, som sier at "barnets hjerne er en lampe, tilknytninger er at kontakten settes i" 

Derfor har vi over tid, og gjennom de siste tre årene, jobbet systematisk med trygghetssirkelen slik at barn hos oss skal oppleve at lampen tennes ved at de møter voksne som ser, forstår og gleder seg over og sammen med dem. Barn møter voksne som evner å inngå i positive, sensitive samspill og som evner å forstå dem innenfra, fordi barn er helt avhengig av en trygg base som består av trygge voksne og trygge relasjoner for å kunne utvikle seg. 

Lill Ann Crantz har blitt kurset i teori og observasjon innenfor COS, og to andre pedagoger, Ann-Lisbeth Hageberg og Cecile Karlsen er sertifiserte COS- veiledere.