Hopp til innhold

Puttara FUS barnehage

Puttara FUS barnehage as

Puttara FUS barnehage åpnet i 2011, og har med våre 11 mindre avdelinger en unik beliggenhet nær både skogens mystikk og byens fasiliteter. Vi deler barna inn i avdelinger etter alder og behov. Vi leker oss på 15 mål barnehagetomt, med spesialtilpassede områder for ulike aldersgrupper. På vårt inngjerdede skogsområde finner du oss ofte i og rundt den magiske grillhytta på 25 m2. Vi tilbringer mye tid ute! Barnehagebygget er moderne og tilrettelagt for lek og utvikling, med blant annet to gymsaler fullt av fysisk aktivitet, en mini-klatrevegg og et fullt innredet sanserom. Vi har akkurat kjøpt Puttara FUS idrettsbuss med 22 plasser til barn, som beriker aktivitetstilbudet fra høsten 2018 med spesielt fokus på idrett og friluftsliv. Bussen er innredet som en barnehageavdeling, med kjøkken, bord, hvileavdeling, stellerom/wc, tørkeskap, tv med mer. Bussen tas i bruk høsten 2018. Vi har et stort barnehagekjøkken tilrettelagt for barns aktivitet, og et storhusholdningskjøkken der vår faglærte kokk tilbereder og serverer tre måltider SmartMat daglig. Maten er laget fra bunnen, og satt sammen med riktige og smakfulle byggeklosser basert på barns behov for å leke, lære og utvikle seg best mulig. Vi har svært gode internkontrollrutiner på kjøkken, og barn med allergier og/eller andre behov ivaretas med selvfølge. Vi har stort fokus på HMS for barn og ansatte. Hos oss finner du glødende, skapende og tilstedeværende medarbeidere med sterk faglig kompetanse og svært lavt sykefravær. Vi jobber hver dag for å gi ditt barn den beste dagen i sitt liv. 40% av våre ansatte er menn, vi har full pedagogdekning, og jobber kontinuerlig med faglig utvikling i personalgruppen basert på forskning på barns læring og utvikling. Vi deltar i forsknings- og utviklingsprosjektet \"Kultur for læring\" i regi av professor Thomas Nordahl, der vi forsker på egen praksis opp mot barns utvikling og læring, og foretar forbedringsarbeid basert på resultatene. Våre satsningsområder er Sabona, egenledelse i lek og læring, og vi jobber aktivt med trygghetssirkelen. I tillegg jobber vi med å \"språka\",- å stimulere barn til en sterk og god språkutvikling. Vi tilbyr profesjonell foreldrerådgivning, og har en fagleder og en spesialpedagog som veileder personalet og drifter faget innad og med våre samarbeidspartnere. Sammen står vi klare for å gi ditt barn lek og glede, hverdagsmagi og vennekompetanse! Hos oss kommer barna først.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser!

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Hege Bakke Andresen
Daglig leder

Tlf: 90 26 81 53
E-post: dl.puttara@bhg.no

Avdelinger

Gaupa
Avdelingsleder:
Mette Ruud
Tlf: 95222370
gaupa.puttara@bhg.no
Gaupa2
Avdelingsleder:
Mette Ruud
Tlf: 90221469
gaupa2.puttara@bhg.no
Elgetråkket
Avdelingsleder:
Anne Løvlien
Tlf: 40078318
elgetrakket.puttara@bhg.no
Elgefaret
Avdelingsleder:
Ronny Wilberg
Tlf: 40077539
elgefaret.puttara@bhg.no
Lillebjørn
Avdelingsleder:
Sarah Seigerud
Tlf: 40086701
lillebjorn.puttara@bhg.no
Storebjørn
Avdelingsleder:
Ingeborg Aurbakken
Tlf: 40078341
storebjorn.puttara@bhg.no
Fjellreven
Avdelingsleder:
Nina Halldorsson
Tlf: 40078297
fjellreven.puttara@bhg.no
Rødreven
Avdelingsleder:
Ina Stubrud
Tlf: 40086026
rodreven.puttara@bhg.no
Lilleulv
Avdelingsleder:
Ingvild Norhus
Tlf: 40078299
lilleulv.puttara@bhg.no
Storeulv
Avdelingsleder:
Joakim Myhre Eik
Tlf: 40077827
storeulv.puttara@bhg.no
Matmagiker/kokk
Avdelingsleder:
Tommy Sagmoen
Tlf: 95228687
matmagiker.puttara@bhg.no
Fagleder
Nestleder
Mari Wold Eriksen
Tlf: 91 87 42 86
stedfortreder.puttara@bhg.no
Mellomulv
Avdelingsleder:
Tina Honningdal
Tlf: 90106292
mellomulv.puttara@bhg.no
Sølvreven
Avdelingsleder:
Ann-Louise Buholt
Tlf: 90151420
solvreven.puttara@bhg.no