Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 16:30

 Daglig leder

Trine Refvik
92 83 00 93

Egenledelse i lek

Egenledelse i lek og læring


Egenledelse er evnen til å være aktiv og selvstendig i en oppgave over tid. Det brukes som en samlebetegnelse for de overordnede funksjonene i hjernen som setter i gang, styrer og regulerer atferden vår. Disse funksjonene kan deles opp i det kognitive aspektet som handler om hvordan barnet utnytter sin mentale kapasitet og det sosiale aspektet som handler om hvordan vi er sammen med andre. Planlegging, organisering og arbeidshukommelse er egenskaper som til sammen utgjør barnets mentale kapasitet og igangsettingsevner, fleksibilitet, selvregulering og selvmonitorering er egenskaper som til sammen utgjør hvordan barnet er sammen med andre.

I Qmarkå FUS jobber de ansatte kontinuerlig med å kartlegge barnas kompetanse innenfor disse egenskapene for å tilrettelegge for at de skal kunne utvikle seg videre på best mulig måte.
Egenledelse er avgjørende for sosialt samspill , deltakelse og medvirkning i barnehagen og gode egenledelsesferdigheter sees i sammenheng med tidlige ferdigheter innenfor lesing, skriving og matematikk. For å gi barna best mulige forutsetninger for videre skolegang ser vi viktigheten av å støtte barna i å utvikle disse ferdighetene. Det er slik at førskolealderen er den perioden der stimulering av egenledelseferdigheter har størst effekt på hjernen. Rolleleken er en av de beste pedagogiske virkemidlene for å styrke egenledelse. Derfor verner vi om denne typen lek og tilrettelegger for at den skal kunne oppstå mest mulig i hverdagen.


Egenledelsefunksjonene utvikler seg ikke av seg selv og derfor er det viktig med tilstedeværelse fra de ansatte. 
Med aktive ansatte som har egenledelse- og relasjonskompetanse sikrer vi at barna får best mulig forutsetninger for en god skolegang og et godt liv.