Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Qmarkå FUS barnehage

Qmarkå FUS barnehage as

Vår barnehage tilbyr barna en trygg og forutsigbar hverdag. Personalet er stabilt, kompetent og trives godt. Hemmeligheten bak vår høye trivselsfaktor er at vi er glade i jobben vår og vi steller ofte i fjøset. Foreldre kan forvente seg å møte et tilgjengelig og serviceinnstilt personale. Barn skal sees og høres selv om det er et stort eller lite mø de kommer med. Vi tar godt vare på Q-ene våre!Vi ligger skjermet fra trafikkert vei og grenser til friområder og fotballbane og Hundvåg svømmehall I nærmiljøet vårt har vi Andaskogen, Klampen, mange fine lekeplasser og Kuvika badeplass. I tillegg ligger Trollskogen på Ulsnes, Lunde og Lundsvågen innen kort rekkevidde. Barnehagen blir drevet som en basebarnehage og vi jobber med og er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Rommene er tilpasset ulik former for lek og aktiviteter som skal stimulere barna blant annet til gode samspills opplevelser, lek og kreativitet. Vi jobber med å innføre og erstatte mye av plastikkindustriens leker med åpne materialer som gjenbruksmaterialer og overskuddsmaterialer.Barna er inndelt i grupper med et fast personal. Fire dager i uken er det gruppetid hvor det pedagogiske arbeidet er spesielt tilrettelagt for de aktuelle gruppene. Uten om gruppetid er det tilbud om ulike former for aktiviteter og pedagogiske opplegg. Barna velger selv hva de ønsker å gjøre.De minste barna har en egen småbarnsavdeling som er spesielt tilrettelagt, og barna er der alle dager i uken. Barnet er der til vi ser at det ønsker / er klar til å komme ut på huset.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Turkise
Pedagogisk leder:
Siri Haavardsholm
Tlf: 91653900
turkise.qmarka@bhg.no
Gruppe Rød
Pedagogisk leder:
Kine Helland
Tlf: 91653898
rod.qmarka@bhg.no
Gruppe Gul
Pedagogisk leder:
Marita Bjørvik
Tlf: 91653898
gul.qmarka@bhg.no
Småfolk
Pedagogisk leder:
Sunniva Leavy og Liv Heidi Leavy
Tlf: 91653896
smafolk.qmarka@bhg.no
Kråkene
Pedagogisk leder:
Jeanette Riis
Tlf: 90844691
krakene.qmarka@bhg.no
Humlene
Pedagogisk leder:
Astrid Kråkmo og Elisabeth Lend
Tlf: 91653899
humlene.qmarka@bhg.no