Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 16:30

 Daglig leder

Trine Refvik
92 83 00 93
E-post

Velkommen til Qmarkå FUS barnehage

Vår barnehage tilbyr barna en trygg og forutsigbar hverdag. Personalet er stabilt, kompetent og trives godt. Hemmeligheten bak vår høye trivselsfaktor er at vi er glade i jobben vår og vi steller ofte i fjøset. Foreldre kan forvente seg å møte et tilgjengelig og serviceinnstilt personale. Barn skal sees og høres selv om det er et stort eller lite mø de kommer med. Vi tar godt vare på Q-ene våre!Vi ligger skjermet fra trafikkert vei og grenser til friområder og fotballbane og Hundvåg svømmehall I nærmiljøet vårt har vi Andaskogen, Klampen, mange fine lekeplasser og Kuvika badeplass. I tillegg ligger Trollskogen på Ulsnes, Lunde og Lundsvågen innen kort rekkevidde.

Barnehagen er inspirert av Reggio Emilia filosofien. Rommene er tilpasset ulik former for lek og aktiviteter som skal stimulere barna blant annet til gode samspills opplevelser, lek og kreativitet. Vi jobber med å innføre og erstatte mye av plastikkindustriens leker med åpne materialer som gjenbruksmaterialer og overskuddsmaterialer.Barna er inndelt i grupper med et fast personal. Fire dager i uken er det gruppetid hvor det pedagogiske arbeidet er spesielt tilrettelagt for de aktuelle gruppene. Uten om gruppetid er det tilbud om ulike former for aktiviteter og pedagogiske opplegg. Barna velger selv hva de ønsker å gjøre.De minste barna har en egen småbarnsavdeling som er spesielt tilrettelagt, og barna er der alle dager i uken. Barnet er der til vi ser at det ønsker / er klar til å komme ut på huset.

Barnehagen lager, i tråd med FUS sine retningslinjer om "SmartMat", næringsrik mat skaper barn som er glade og har overskudd til lek!

Vi skal bygger gode og sterke relasjoner som utvikler seg til varige vennskap gjennom å støtte hverandre, inkludere og sette fokus på det som er bra. Personalet hjelper barna til å vise empati, bygge gode relasjoner, og øke barns sosiale kompetanse ved å samtale med barna, være gode rollemodeller og gi positiv forsterkning på atferd vi ønsker mere av. Vi fokuserer på barnas sosiale kompetanse for å forebygge mobbing og mobbeatferd! Vi ønsker å skape hverdagsmagi og vennegaranti! Verdiene våre er gjennomgående i alt vi gjør i hverdagen. Gjennom et tett og konstruktivt foreldresamarbeid sikrer vi at verdiene som er viktige hjemme også kommer frem i barnehagen slik at barna opplever at barnehagen er en forlengelse av hjemmet og en del av familien

I Qmarkå FUS barnehage er vi tilstedeværende ansatte som tar barnas lek på alvor. Med ansatte som har kompetanse innenfor "Egenledelse i lek og læring" og bruker "Circle of security" aktivt i hverdagen sikrer vi at barna lærer seg alle egenskaper de har behov for å fungere godt i samspill med andre mennesker. Vi har fokus på barnas interesser og vil at barna skal kjenne på mestringsfølelse -hver dag! Hverdagen er fylt med lek, sang, latter og gode samtaler; og vi avslutter uka med en felles samling for alle avdelinger. Hos oss skal barnet føle seg sett og anerkjent for den de er og oppleve glede og tilhørighet i fellesskapet.

Barnets tilknytning er viktig, og i Qmarkå FUS barnehage har vi fokus på barns tilvenning og viktigheten av å ha en foreldreaktiv tilvenning. Barnets første dager i barnehagen er tiden for å etablere gode relasjoner til de voksne på avdelingen, med enten mamma eller pappa som trygg base.

  • Det avvikles foreldremøte for nye foreldre i god tid før oppstart.
  • Mulighet til å besøke barnehagen etter etter avtale med personalet.
  • Tilbud om hjemmebesøk fra gruppens personal. Dette for å møte barnet på en trygg arena hvor peersonalet kan bli bedre kjent med barnets og foreldrenes behov.
  • Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.
  • Ved oppstart er foreldrene tilstede sammen med barnet etter avtale med personalet og barnets behov. Oppstarten utvides ved behov.
  • Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid. De ansatte observerer og lærer av foreldrene.
  • Tilknytningspersonen fra barnehagen er alltid i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  • Oppstartsamtale gjennomføres med pedagogisk leder der vi blir bedre kjent, snakker om tilvenningen og veien videre.

Vi er opptatt av å levere et barnehagetilbud av høy kvalitet som gir barnet ditt de beste forutsetningene for veien videre i livet. Barnet først er mer enn bare slagordet vårt. Det består av forskningsbasert metodikk for å anerkjenne, forstå og handle til det beste for ditt barn. Gjennom observasjonsverktøyet CLASS evaluerer vi vår egen praksis for å sikre høy kvalitet. CLASS kombinert med foreldreundersøkelsen til Utdanningsdirektoratet og et tett foreldresamarbeid danner et optimalt grunnlag for å hele tiden kunne forbedre oss og sikre at vi er en høykvalitetsbarnehage. Vi har også egen FUS blogg. Her kan du lese mer om vår tenker rundt forsking, barns utvikling, og pedagogikk. 


For å kunne gi deg et inntrykk av hvordan hverdagen er hos oss kan du klikke her for å se bilder.

Avdelinger

Strutsen
Avdelingsleder:
Marita Bjørvik
Tlf: 91653900
turkise.qmarka@bhg.no
Småfolk
Avdelingsleder:
Kine Helland og Astrid Kråkmo
Tlf: 91653896
smafolk.qmarka@bhg.no
Kråkene
Avdelingsleder:
Jeanette Riis
Tlf: 90844691
krakene.qmarka@bhg.no
Humlene
Avdelingsleder:
Astrid Kråkmo og Elisabeth Lend
Tlf: 91653899
humlene.qmarka@bhg.no
Panda
Avdelingsleder:
Liv Heidi Leavy og Dordi Andersen
Tlf: 91653896
panda.qmarka@bhg.no