Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 16:30

 Daglig leder

Trine Refvik
92 83 00 93

Verdier

VERDIER:


Glødende, skapende og tilstedeværende
Verdiene er kulturbærerne i vår organisasjon. Verdiene forteller hva vi står for, hva vi tror på og
hva som er viktig for oss. De er en kilde til motivasjon og inspirasjon i det daglige
arbeidet i barnehagen på veien for å virkeliggjøre visjonen.


For oss i Qmarkå betyr verdiene:
Personalet skal være genuint interessert i arbeidet og verdsette ulikheter. Alle har sine ulike
språk/uttrykksmåter og det er viktig at personalet får bruke sine interesser i det daglige Vi er
opptatt av hvert enkelt barn og barnegruppas interesser og ønsker en kultur det er godt å være en
del av, ved å ha fokus på deltakelse og demokrati.


Miljøet er preget av lek, glede, og varme. Personalet observerer og reflekterer over barnas spor. Vi
er nysgjerrige sammen med barna og ha en lyttende holdning til barnas uttrykk. Sammen med
barna utforsker og filosoferer vi over verden rundt oss gjennom å søke kunnskap og utforske
teorier omkring fenomener. Gjennom felleskap i små grupper skal barna få bruke sin kreativitet og
fantasi i prosjektene våre.


Barna skal oppleve å bli tatt på alvor, bli lyttet til, bli respektert, Ved at personalet sitter ned på
gulvet for å være nær barna signaliserer vi tilgjengelighet og er rollemodeller for barn og