Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vårt satsningsområde

HVA ER VÅRE SATSINGSOMRÅDER OG HVORFOR?

 

Qmarkå barnehage er inspirert av Reggio Emilia-filosofien. Reggio Emilia er en by i Italia som siden slutten av 40-årene har utviklet en pedagogisk tenkemåte som er internasjonalt anerkjent.

Reggio Emilia filosofien bygger på demokrati og dialog med en grunntanke om at barn lærer gjennom å konstruere sin egen kunnskap sammen med andre barn, omgivelsene sine og nysgjerrige voksne. I denne sammenhengen  vil  bærekraftig utvikling  og relasjoner være et naturlig fokus. Barn skal lære å ta vare på seg selv, hverandre og naturen. Bærekraftig utvikling omfatter natur, økonomi og sosiale forhold og er en forutsetning for å ta vare på jorden slik vi ser den i dag. Barnehagen har derfor en viktig oppgave i å fremme verdier, holdninger og praksis for er mer bærekraftig samfunn. Bærekraftig utvikling er en holdning som er med i Rammeplanens verdigrunnlag. .Måten vi vil jobbe med dette på er å reflektere rundt valgene vi gjør og ha de som utgangspunkt i  prosjektene.

 

Sosial kompetanse er en forutsetning for å utvikle gode vennskap og fungere godt sammen med andre. Gjennom god dialog og samspill utvikles og sosialiseres barna.

Vi jobber aktivt for å forebygge mobbing, utestenging og krenkelser i hverdagen gjennom å utvikle et inkluderende fellesskap. Vi har en egen handlingsplan for forebygging av mobbing.

Den gode voksne støtter barna i å sette egne grenser, respekter andres grenser og finne løsninger i konfliktsituasjoner. Vi skal gjennom handling og refleksjon med barna  vise at selv om mennesker er ulike, har alle samme verdi. Personalet i Qmarkå er reflekterte rollemodeller med fokus på autoritativ voksen og vi jobber for at barna skal bli gode medborgere i et åpent og demokratisk samfunn. I Qmarkå tar vi vare på hverandre. Vi skal unne og ikke misunne.

 OVERORDNA MÅL FOR SATSINGSOMRÅDENE

  • Å fungere som en Reggio Emilia inspirert barnehage i alle ledd
  • Autoritative voksne

 

BARNEHAGENS TILTAK FOR Å OPPNÅ MÅLENE

 

  • La RE gjennomsyre hverdagen, jobbe prosjekterende og bruke pedagogisk dokumentasjon aktivt for å videreutvikle barnehagen sammen med barna.

 

  • Bruke Remida materiell aktivt i lek, prosjekter, og utforskning, både inne og ute.

 

  • Legge tilrettelegge for systematisk refleksjon blant personalet