Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:00 - 16:30

 Daglig leder

Trine Refvik
92 83 00 93

Tilvenning

Foreldreaktiv tilvenning

I Qmarkå FUS barnehage ser vi viktigheten av barns tilvenning og baserer vår praksis på tilknytningsteori og forskning. For mange er møtet med barnehagen en av de første gangene omsorg og stell overlates til noen andre enn familien. For at barnet skal føle seg trygg på voksne, barn og det fysiske miljøet setter vi av god tid til tilvenning. Det betyr at vi forventer at det settes av 5 dager til tilvenning for barn under 3 år og forlenger perioden hvis behov. For barn som har tidligere erfaring med barnehage og er over 3 år setter vi av 3 dager til tilvenning der vi ser ann behovet for å forlenge perioden.

Hovedtrekkene fra tilvenningsperioden i Qmarkå FUS kan oppsummeres i følgende punkter: 

  • Det avvikles foreldremøte for nye foreldre i god tid før oppstart.
  • Mulighet til å besøke barnehagen etter avtale med personalet før oppstart
  • Tilbud om hjemmebesøk fra gruppens personal. Dette for å møte barnet på en trygg arena hvor personalet kan bli bedre kjent med barnets og foreldrenes behov.
  • Tilvenning i små grupper for at barnet skal ha best mulig forutsetninger for å bli kjent med det fysiske miljøet og bygge relasjoner.
  • Ved oppstart er foreldrene tilstede sammen med etter avtale med personalet. Oppstarten utvides ved behov.
  • Foreldrene deltar aktivt i praktiske oppgaver, og har ansvar for barnet i lek, stell og måltid. De ansatte observerer og lærer av foreldrene.
  • Tilknytningspersonen fra barnehagen er alltid i nærheten, nærmer seg barnet i den grad barnet kjenner trygghet og tar over praktiske oppgaver gradvis.
  • Oppstartsamtale gjennomføres med pedagogisk leder eller primærkontakt der vi blir bedre kjent, snakker om tilvenningen og veien videre.


Så snart barnet har fått plass, og dere har takket ja til plassen, vil dere få tilbud om å komme innom barnehagen. Vi vil de organisere dette.  Mer informasjon vil bli gitt på foreldremøtet for nye foreldre, og i egen informasjon som dere får tilsendt ved tildeling av plass.