Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Foreldreaktiv tilvenning

Ved foreldreaktiv tilvenning er foreldra med barna tre heile dagar under tilvenningsperioden i barnehagen.

Hovudpunkta ved foreldreaktiv tilvenning:

  • Foreldremøte for nye foreldre før oppstart.
  • Besøk i barnehagen for barn og foreldre før oppstart.
  • Ved oppstart er foreldre til stades saman med barnet i minimum tre dagar. 
  • Foreldra deltek aktivt i praktiske oppgåver i barnehagen, og har ansvar for barnet i leik, stell og måltid.
  • Tilknytningspersonen frå barnehagen er i nærleiken og nærmar seg barnet gradvis. 
  • Oppstartsamtale med pedagogisk personal

Det vil vera inntil 3 nye barn frå kvar base under tilvnninga, gruppetilvenning. Det vil då vera fleire barn som er heilt nye og kan utforska barnehagen saman. Når barnet søv vil det vera mogeleg for foreldra å ete nista si, få ein kopp kaffi og slå av ein prat med dei andre nye foreldra.

Foreldra teltek i våre daglege aktivitetar, inne som ute og får ein smakebit på kva me gjer på i barnehagen. Det er foreldra som skal vera med barnet desse dagane, vera i nærleiken når barnet leikar, hjelpa det ved maten, skifta bleie, få barnet til å sove, vera der når barnet vaknar. Barnet skal verta trygg hos oss saman med ein av foreldra og så vil personalet gradvis ta over. Kor lang tid, dette vil ta varierer gjerne frå barn til barn. Nokon er klare etter desse tre dagane, andre treng meir tid. Dette tilpassar me undervegs.


Dag 1: kl. 9.30 til 14.30.
Dag 2: kl. 9.30 til 14.30
Dag 3: kl. 8.30 til 14.30 (barnet vil då få vera med på frukosten som er fram til kl.9.00)
Dag 4: barnet kjem i barnehagen ca. kl. 9.00 og me prøver at barnet er aleine til kl.15.00.

Sævarhagen sine erfaringar med denne tilvenninga:

  • Meir tilfredse småbarn, som gret utruleg mykje mindre i barnehagen under og etter at tilvenningsperioden er over.
  • Veldig nøgde foreldre som får god kjennskap til barnehagen på nært hald, og får tid og anledning til å verte kjent med dei vaksne i barnehagen og dei andre foreldra som er på tilvenning samtidig.
  • Gode tilbakemeldingar i frå foreldra på oppstartssamtalane. Dei ser nytta av denne og mange opplever det som godt å ha ein plass der det er rom for å ta opp forskjellig dei har på hjarta.