Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:30 - 16:30

Vi har
ledig plass!

Barn 1-3 år fra 15.08.2022 Barn 3-5 år fra 15.08.2022

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Kari Vraspillai
90 87 06 63
E-post

Velkommen til Sævarhagen FUS barnehage

Avdelinger

Knoppen
Pedagogisk leiar:
Vibeke
Tlf: 48168522
vibeke.albretsen@bhg.no
Fryd
Pedagogisk leiar:
Johannes
Tlf: 48168523
johannes.malnes@bhg.no
Frøet
Pedagogisk leiar:
Elise
Tlf: 48168524
elise.hafsund@bhg.no
Fjæra
Pedagogiske leiarar:
Anita og Rune
Tlf: 48168525
anita.hernes@bhg.no; rune.vorland@bhg.no
Spira
Pedagogisk leiar:
Hilde
Tlf: 48168527
hilde.lonn@bhg.no
Flo
Pedagogiske leiarar:
Laila og Victoria
Tlf: 48168526
laila.tytingvag@bhg.no; victoria.lausen@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Kari Vraspillai

Kari er vår daglege leiar! Kari har eit mildt og behagelig vesen, ho vil alle vel og og har alltid eit smil på lur. Kari er veldig fagleg engasjert og interessert og opptatt av at  personalet i barnehagen er i fagleg utvikling. Ho leiar oss trygt og godt i kvardagen og er svært god på å ha fokus på kvalitet og essensielle verdiar i barnehagen. Ho jobbar for å få fram det beste i sine medarbeidarar.

Hilde Lønn

Pedagogisk leiar på Spira

Hilde er rådgod på å sjå heilheten i barnehagen, organiserer og set ting i system, alltid med barna sitt beste i fokus! Ho har mykje positiv energi og har ofte fleire prosjekt gåande samstundes. Ho er ein nær og tilstadeverande vaksen for barna i barnehagen. 

Anita Hernes

Pedagogisk leiar på Fjæra.

Anita er i dame med godt humør. Ho er imøtekommande, anerkjennande og veldig opptatt av barna sin trivsel i barnehagen. Ho er ein tydeleg og god vaksen for barna. Anita er ei engasjert dame med stor fagleg kompetanse og med mange gode meiningar. Ho er glad i naturen, og bruker mykje tid ute på tur med hunden sin.

Rune Vorland

Rune er pedagogisk leiar på Fjæra.

Han er god på å sjå enkeltbarn, har alltid eit ledig fang for dei som treng det og han tek seg tid til barna. Rune byr på seg sjølv og går glatt inn i rolle og barna på gruppa hans får gjerne besøk av «Sjørøvar Wally». Rune er ganske unik, då han er de einaste av våre tilsette som har bustadadresse på månen (dette kan alle barna på storebarn stadfesta). Rune er raus, spør du han om noko så får du aldri eit nei til svar. Han er alltid positiv innstilt og har ein stor varme og omsorg for alle rundt seg. Rune er ein god og trygg sjåfør av minibussen og ein god kaptein på båten vår. Rune er eit ekte friluftsmenneske som kan trylla fram nydelege rettar ute i naturen.

Rebekka Grov

Rebekka er for tida i permisjon.

Ho jobbar som pedagogisk leiar hos oss. Ho er ei sprudlande dame med eit enormt engasjement for jobben sin. Ho møter alle, både små og store med eit varmt smil. Rebekka har eit humør som smittar over på barna og oss som jobber med henne. Ho er kreativ, løysingsorientert og genuint opptatt av at kvar og ein i barnehagen skal ha da bra. Me er heldige som har Rebekka i barnehagen vår. Me diggar Rebekka og alle hennar lure påfunn!

Laila Tytingvåg

Laila er pedagogisk leiar på Flo.

Ho er genuint opptatt av barna. Ho er omsorgsfull, varm og møtekommande og veldig opptatt av å gje barna gode opplevingar i barnehagen. Laila trivest veldig godt utandørs og på tur med barna. Ho bidreg til å gje barna stor glede av å opphalda seg i naturen. Laila er tilstadeverande og bryr seg om barna med sitt rolege og behagelege vesen. Ho er ein trygg og god vaksne for barna og ein særdeles god kollega.

Vibeke Albretsen

Vibeke er pedagogisk leiar på Knoppen.

Ho har eit stort varmt hjarte for små og store i barnehagen. Ho er engasjert i jobben sin og flink til å motivere og inspirere sine medarbeidere. Vibeke er imøtekommande, tilstadeverande  og har alltid eit smil på lur. Ho ser kvar enkelt barn og gir barnet den omsorga og støtta barnet treng. Ho lagar til magiske samlingstunder både inne og ute på tur.  Ho er eit raust menneske som byr på seg sjølv.

Elise Kirkebø Hafsund

Elise er pedagogisk leiar på Frøet. 

Elise er veldig blid, har godt humør og har ein fantastisk utstråling av godheit. Ho er ikkje redd for å by på seg sjølv, både i samlingsstund, eventyrstunder og saman med barna. Elise er undrande, omsorgsfull og set barna først. Ho er engasjert i arbeidet sitt og er ein veldig god leiar som inkluderer alle saman både vaksne og barn. På fritida så nyttar ho mye av tida saman med venner, kjærasten, dottera og hunden. 

Johannes Malnes

Johannes er pedagogisk leiar på Fryd.

Johannes er frå Lofoten, og er ein omsorgsfull, glødande og aktiv vaksen. Han har godt humør og ein smittande latter. Johannes er opptatt av å sjå kvart enkelt barn og korleis me kan støtte barna der de treng oss. På fritida er Johannes aktiv på turar i skog og fjell, og når han ikkje er på tur så er han saman med familie.

Victoria Sæternes Laussen

Victoria er pedagogisk leiar på Flo.

Ho er sprudlande og har alltid eit glimt i auga. Ho er veldig omsorgsfull, er ein leiken vaksen og ser kvart enkelt barn. Som kollega er ho like leiken, og tar lett ein aprilsnarr-spøk på heile personalet! Ho er roleg og fin med barna og utstråler tryggleik - samtidig som ho byr på seg sjølv i samlingar, uteleik og aktivitetar. Barn og vaksne føler seg sett i møte med henne! Victoria er god på å organisere og har alltid god oversikt over store og små. Ho er ein stor ressurs for barnehagen vår. På fritida er ho aktiv saman med mann og to barn.

Guttorm Ø.Fjose

Guttorm er barne- og ungdomsarbeidar på Flo.

Han er ein roleg og lun vaksen med lang erfaring frå barnehagen. Han er kreativ og full av idear! Ute i naturen er han verkeleg i sitt rette element. Han sørger for at me alltid har det me treng med oss på tur: lagar bål, tryllar fram ulike rettar på bålpanna og bidrar med mange allsidige aktivitetar.  Guttorm har både minibuss-sertifikat og båtførarprøven og er ein trygg og god sjåfør både til "lands og til vanns". I mange år har han vore HMS ansvarleg i barnehagen. Eventyrlysta hos Guttorm står sterkt både i barnehagen og på heimebane og han dreg med seg både oss i barnehagen og barna heime på mange fantastiske innhaldsrike eventyr! Han er ein godhjarta og fantastisk fin fyr som det er godt å vera i lag med!  

Helene Vikene

Helene er barne- og ungdomsarbeidar på Spira.

Helene er god på å skape gode relasjonar, til både barn og vaksne. Ho er også ein ressurs i samtalar i lag med barna. Ho er ein sprudlande person, som byr på seg sjølv. Når Helene er på jobb kan ho komme som Mikkel Rev, Klatremus, Sofie eller andre kjende og ukjende karakterar. Det kan også oppstå fantestrekar, i lag med barna. Latteren sitt laust rundt ho. Helene lagar stemningsfulle og innhaldsrike samlingar og forteljarstundar, noko barna etterspør og vil ha meir av. Leikemiljøet er også noko Helene er med på å utvikle jamnleg.

Jannicke Stokken Salomonsen

Jannicke er barne- og ungdomsarbeidar på Knoppen.

Barn og vaksne blir veldig fort glad i Jannicke. Ho er veldig observant og er god på å sjå kvart enkelt barna sine behov. Ho er ein trygg og god vaksen, er anerkjennande, omsorgsfull og genuint opptatt av barna si utvikling og trivsel. Når du er så heldig å få vera kollega med Jannicke blir du møtt med forståing, empati, humor og gode faglege refleksjonar. Jannicke er veldig aktiv på fritida si, ho spring maraton og går turar i fjellet. Ho er og veldig engasjert i familien sin, og oppheld seg mange timar på handball, fotball og skeisebana saman med barna sine.

Kristine Maraas Heggøy

Kristine er barne- og ungdomsarbeidar, og er for tida i permisjon.

Kristine er opptatt av at alle barna blir sett og høyrt, er veldig omsorgsfull og har alltid eit ledig fang. Ho har veldig god humor og får alle rundt seg i godt humør. Kristine elskar å leike i lag med barna og er alltid tilstades der dei er. Ho er veldig flink på å laga spanande samlingar som engasjerer både barn og vaksne. På fritida likar ho å vera saman med familien sin.

Reidun Lunde Kannelønning

Reidun er assistent på Fryd.

Reidun er genuint opptatt av barnet, men også av foreldresamarbeidet, ho prøver alltid å møte barna og foreldra på det dei måtte trenge. Reidun er ein varm og omsorgsfull vaksen. Ho har eit utrulig barnetekke, ho gjev av seg sjølv, er på golvet med barna, har alltid eit fang til fleire og er alltid opptatt av at barna skal få oppleve ro og trygghet. Reidun er ein vaksen som barna hugsar langt opp i vaksen alder, og har gjeve mange barne ein trygg ballast med seg på vegen vidare. Ho har alltid eit smil eller ein god latter på lur, som gjer at små og store trivst veldig godt i lag med henne.

Wenche Regine Hansen

Wenche er assistent på Knoppen.

Wenche er imøtekommande, kunnskapsrik og tilstadeverende.  Ho er flink til å sjå kva enkelt barn treng og støttar dei i følelsane deira. Wenche har alltid plass på fanget med trøystande og gode ord. Hennar ro og engasjement smitter over på dei ho har rundt seg, både barn og vaksne. Ho har ofte noko gøy  med seg i lommene sine, såpebobler, handokker m.m. Både barn og kollegaer er heldig som har Wenche i nærleiken, ho er ein trygg og god vaksen. På fritida er Wenche glad i tur og friluftsliv. Ho er engasjert i familien som er aktive med fotball og handball.

Hanne Therese Emberland Børtveit

Hanne Therese er assistent på Fjæra.

Ho er ein kreativ kollega som lagar mykje spanande saman med barna. Ho har positiv og god energi og er ein varm og trygg vaksen for barna. Hanne er engasjert i jobben sin, og god på å sjå kvart enkelt barn. Ho er tilstadeverande og løysningsorientert og kjem alltid med ei hjelpande hand. Ho har godt humør og eit godt smil.  Hanne er eit friluftsmenneske og veldig glad i å vera ute i saman med barna sine.

Camilla Kyvik

Camilla jobbar som fagarbeidar på Frøet.

Camilla er ein sprudlande, trygg og leiken vaksen. Ho er engasjert i leiken med barna, både inne og utandørs. Ho er alltid positiv innstilt, møter deg kvar dag med eit smil og har eit godt blikk for store og små. Camilla er raus, byr på seg sjølv og er god å vera i saman med for både barn og vaksne. På fritida bruker ho mykje tid i stallen med hesten sin, og saman med familie og venner.

Nanna Rask

Nanna er assistent på Flo.

Nanna er blid og sprudlande, og er ein vaksen som ser, forstår og bryr seg. Nanna er løysingsorientert og er eit ja-menneske!

Wendy Kråkenes Engelsen

Wendy er fagarbeidar med ansvar for mat og kjøkken.

Ho er utdanna kokk, og har fleire års erfaring som sous sjef på hotell. Wendy lager næringsrik og god mat, og er ein særs viktig nøkkelperson i barnehagen vår! Wendy er sprudlande og blid, og blir ekstra populær dei dagane ho diskar opp med noko ekstra til små og store!

Stine Landa

Stine er lærlingen vår!

Ho jobber på Spira og Fjæra der ho er ein aktiv, engasjert og leikande vaksen som både barn og vaksne trivest med. Stine har godt humør og kjem lett i kontakt med folk.