Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:30 - 16:30
  Vi har
ledig plass!
1-3 år fra 15.08.24
3-5 år fra 15.08.24
Besøk oss! Avtal møte

 Kontakt

Kari Vraspillai

Velkommen til Sævarhagen FUS barnehage

Avdelinger

Knoppen
Pedagogisk leiar:
Laila
Tlf: 48168522
laila.tytingvag@bhg.no
Fryd
Pedagogisk leiar:
Konstanse
Tlf: 48168523
konstanse.malmo@bhg.no
Frøet
Pedagogisk leiarar:
Victoria og Malin
Tlf: 48168524
victoria.lausen@bhg.no malin.okland@bhg.no
Flo
Pedagogiske leiarar:
Rune og Shabina
Tlf: 48168525
rune.vorland@bhg.no; shabina.nilsen@bhg.no
Spira
Pedagogiske leiarar:
Elise og Rebekka
Tlf: 48168526
elise.hafsund@bhg.no rebekka.grov@bhg.no
Fjæra
Pedagogisk leiar:
Hilde
Tlf: 48168527
hilde.lonn@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Kari Vraspillai

Kari er vår daglege leiar! Kari har eit mildt og behagelig vesen, ho vil alle vel og og har alltid eit smil på lur. Kari er veldig fagleg engasjert og interessert og opptatt av at personalet i barnehagen er i fagleg utvikling. Ho leiar oss trygt og godt i kvardagen og er svært god på å ha fokus på kvalitet og essensielle verdiar i barnehagen. Ho jobbar for å få fram det beste i sine medarbeidarar.

Hilde Lønn

Pedagogisk leiar på Fjæra.

Hilde har ei sentral rolle hos oss. Ho har fleire tiårs erfaring med arbeid i barnehagen då ho har vore med oss heilt sidan oppstart. Hilde er eit JA menneske som alltid møter deg med eit smil. Ho ser kvart enkeltbarn og bringer fram det beste i dei, som sikrar ein trygg og god barndom fylt med læring, støtte og trygge relasjonar. Ho organisere og ser heilheten i barnehagen. Hilde er ein mentor for mange og ho hjelper gjerne i form av ein god samtale, og falig og krative pedagogiske aktivitetar. 

Rune Vorland

Rune er pedagogisk leiar på Flo. 

Han er god på å sjå enkeltbarn, har alltid eit ledig fang for dei som treng det og han tek seg tid til barna. Rune byr på seg sjølv og går glatt inn i rolle og barna på gruppa hans får gjerne besøk av «Sjørøvar Wally». Rune er ganske unik, då han er de einaste av våre tilsette som har bustadadresse på månen (dette kan alle barna på storebarn stadfesta). Rune er raus, spør du han om noko så får du aldri eit nei til svar. Rune er ein god og trygg sjåfør av minibussen og ein god kaptein på båten vår. Rune er eit ekte friluftsmenneske som kan trylla fram nydelege rettar ute i naturen.

Rebekka Grov

Rebekka er pedagogisk leiar på Spira raud. 

Ho jobbar som pedagogisk leiar hos oss. Ho er ei sprudlande dame med eit enormt engasjement for jobben sin. Ho møter alle, både små og store med eit varmt smil. Rebekka har eit humør som smittar over på barna og oss som jobber med henne. Ho er kreativ, løysingsorientert og genuint opptatt av at kvar og ein i barnehagen skal ha da bra. Me er heldige som har Rebekka i barnehagen vår. Me diggar Rebekka og alle hennar lure påfunn!

Laila Tytingvåg

Laila er pedagogisk leiar på Knoppen. 

Ho er genuint opptatt av barna. Ho er omsorgsfull, varm og møtekommande og veldig opptatt av å gje barna gode opplevingar i barnehagen. Laila trivest veldig godt utandørs og på tur med barna. Ho bidreg til å gje barna stor glede av å opphalda seg i naturen. Laila er tilstadeverande og bryr seg om barna med sitt rolege og behagelege vesen. Ho er ein trygg og god vaksne for barna og ein god kollega.

Elise Kirkebø Hafsund

Elise er pedagogisk leiar på Spira lilla.  

Elise er veldig blid, har godt humør og har ein fantastisk utstråling av godheit. Ho er ikkje redd for å by på seg sjølv, både i samlingsstund, eventyrstunder og saman med barna. Elise er undrande, omsorgsfull og set barna først. Ho er engasjert i arbeidet sitt og er ein veldig god leiar som inkluderer alle saman både vaksne og barn. På fritida så nyttar ho mye av tida saman med venner, kjærasten og dottera.

Victoria Sæternes Laussen

Victoria er pedagogisk leiar på Frøet.

Ho er sprudlande og har alltid eit glimt i auga. Ho er veldig omsorgsfull, er ein leiken vaksen og ser kvart enkelt barn. Som kollega er ho like leiken, og tar lett ein aprilsnarr-spøk på heile personalet! Ho er roleg og fin med barna og utstråler tryggleik - samtidig som ho byr på seg sjølv i samlingar, uteleik og aktivitetar. Barn og vaksne føler seg sett i møte med henne! Victoria er god på å organisere og har alltid god oversikt over store og små. På fritida er ho aktiv saman med mann og to barn.

Malin Økland

Malin er pedagogisk leiar på Frøet. 

Malin utstråler varme og trygghet. Ho ser enkeltbarnet og er god på relasjonsbygging med alle rundt seg. Malin er kreativ og har mangen spennandes idear. Ho er alltid i godt humør og sprer positiv energi som smittar øve på små og store! 

Shabina Bavandpour Nilsen

Shabina er pedagogisk leiar på Flo. 

Anita Hernes

Pedagogisk leiar, for tida i permisjon. 

Anita er i dame med godt humør. Ho er imøtekommande, anerkjennande og veldig opptatt av barna sin trivsel i barnehagen. Ho er ein tydeleg og god vaksen for barna. Anita er ei engasjert dame med stor fagleg kompetanse og med mange gode meiningar. Ho er glad i naturen, og bruker mykje tid ute på tur med hunden sin.

Guttorm Ø.Fjose

Guttorm er barne- og ungdomsarbeidar på Spira raud.

Han er ein roleg og lun vaksen med lang erfaring frå barnehagen. Han er kreativ og full av idear! Ute i naturen er han verkeleg i sitt rette element. Han sørger for at me alltid har det me treng med oss på tur, lagar bål, tryllar fram ulike rettar på bålpanna og bidrar med mange allsidige aktivitetar.  Guttorm har både minibuss-sertifikat og båtførarprøven og er ein trygg og god sjåfør både til "lands og til vanns". I mange år har han vore HMS ansvarleg i barnehagen. 

Mari Hillestad Aas

Mari er barne- og ungdomsarbeidar på Frøet. 

Mari er eit JA menneske! Engasjert, glede og humor er beskrivande ord. Ho er god på å bygga relasjonar med barn, foreldre og kollega då ho ser alle rundt seg. Ho har eit godt auga for planlegging som går hånd i hånd med faglig fokus. Mari er veldig glad i frisk luft og  ho er ofte på tur med både familie og hunden sin. 

Helene Vikene

Helene er barne- og ungdomsarbeidar på Fjæra. 

Helene er god på å skape gode relasjonar, til både barn og vaksne. Ho er også ein ressurs i samtalar i lag med barna. Ho er ein sprudlande person, som byr på seg sjølv. Når Helene er på jobb kan ho komme som Mikkel Rev, Klatremus, Sofie eller andre kjende og ukjende karakterar. Det kan også oppstå fantestrekar, i lag med barna. Latteren sitt laust rundt ho. Helene lagar stemningsfulle og innhaldsrike samlingar og forteljarstundar, noko barna etterspør og vil ha meir av. 

Gjertrud Kibsgård

Gjertrud er barne- og ungdomsarbeidar på Spira lilla. 

Silje-Marie Flatraaker Isaksen

Silje-Marie er barne- og ungdomsarbeidar på Knoppen.

Reidun Lunde Kannelønning

Reidun er assistent på Fryd.

Reidun er genuint opptatt av barnet, men også av foreldresamarbeidet, ho prøver alltid å møte barna og foreldra på det dei måtte trenge. Reidun er ein varm og omsorgsfull vaksen. Ho har eit utrulig barnetekke, ho gjev av seg sjølv, er på golvet med barna, har alltid eit fang til fleire og er alltid opptatt av at barna skal få oppleve ro og trygghet. Reidun er ein vaksen som barna hugsar langt opp i vaksen alder, og har gjeve mange barne ein trygg ballast med seg på vegen vidare. 

Wenche Regine Hansen

Wenche er assistent på Knoppen.

Wenche er imøtekommande, kunnskapsrik og tilstadeverende.  Ho er flink til å sjå kva enkelt barn treng og støttar dei i følelsane deira. Wenche har alltid plass på fanget med trøystande og gode ord. Hennar ro og engasjement smitter over på dei ho har rundt seg, både barn og vaksne. Ho har ofte noko gøy  med seg i lommene sine, såpebobler, handokker m.m. Både barn og kollegaer er heldig som har Wenche i nærleiken, ho er ein trygg og god vaksen. På fritida er Wenche glad i tur og friluftsliv.

Linn Kristine

Linn Kristine er assistent på Fjæra.

Hanne Therese Emberland Børtveit

Hanne Therese er assistent på Flo.

Ho er ein kreativ kollega som lagar mykje spanande saman med barna. Ho har positiv og god energi og er ein varm og trygg vaksen for barna. Hanne er engasjert i jobben sin, og god på å sjå kvart enkelt barn. Ho er tilstadeverande og løysningsorientert og kjem alltid med ei hjelpande hand. Ho har godt humør og eit godt smil. Hanne er eit friluftsmenneske og veldig glad i å vera ute i saman med barna sine.

Camilla Kyvik

Camilla jobbar som fagarbeidar på Spira.

Camilla er for tida i permisjon. 

Camilla er ein sprudlande, trygg og leiken vaksen. Ho er engasjert i leiken med barna, både inne og utandørs. Ho er alltid positiv innstilt, møter deg kvar dag med eit smil og har eit godt blikk for store og små. Camilla er raus, byr på seg sjølv og er god å vera i saman med for både barn og vaksne. På fritida bruker ho mykje tid i stallen med hesten sin, og saman med familie og venner.

Alma

Alma er lærlingen vår! 

Ho jobbar på Spira raud. 

Kristina Vraspillai

Kristina er ekstraressurs på Spira lilla. 

Kristina er ein god og trygg vaksen som barna blir fort glad i. Ho er oppteken av at barna utvikler seg i ein positiv retning der ho legg til rette for mestringskjensler hos barna. Ho er også oppteken av at barna skal ha det bra og vera trygge, og at tilvenning til eit nytt miljø skal vera god.  

Wendy Kråkenes Engelsen

Wendy er fagarbeidar med ansvar for mat og kjøkken.

Ho er utdanna kokk, og har fleire års erfaring som sous sjef på hotell. Wendy lager næringsrik og god mat, og er ein særs viktig nøkkelperson i barnehagen vår! Wendy er sprudlande og blid, og blir ekstra populær dei dagane ho diskar opp med noko ekstra til små og store!