Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Informasjon om FUB Tysvær

Foreldreutvalget for barnehager i Tysvær kommune

FUB er forkortelsen for Foreldreutvalget for barnehager. FUB ble oppnevnt av Kongen i statsråd den 25.06.2010. FUB er et nasjonalt utvalg. I tillegg er det opprettet lokale utvalg. FUB Tysvær ble første gang opprettet 01.08.2010. Etter å ha ligget nede noen år, ble det gjenopprettet 30.04.2019.

FUB Tysvær skal jobbe for en best mulig barnehagehverdag for alle barn som går i barnehage i Tysvær kommune. 

FUB Tysvær består av foreldrerepresentanter fra alle de ti barnehagene i Tysvær kommune. Utvalget konstitueres for det gjeldende barnehageåret på årsmøtet i slutten av oktober hvert år.

For oppdatert informasjon om representanter fra den enkelt barnehage, vedtekter og satsingsområder, se gruppen FUB Tysvær på Facebook eller send oss en e-post!

FUB Tysvær har e-postadresse: fubtysver@gmail.com