Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Maritim

Vi er en maritim barnehage, og er hele tiden i prosess med å utvide vår maritime profil. Vi ønsker at det skal vise igjen på barna sin kunnskap at de går i en maritim barnehage. I løpet av årene barna går i barnehagen skal de få erfaringer med maritim kultur, noe som kommer til syne i aktiviteter som fisking og turer til sjøen hvor vi utforsker livet i fjæra.

Skjoldastraumen sin historie danner grunnlaget for vårt arbeid med maritime aktiviteter og innhold. Vi jobber med å utarbeide en maritim kultursti slik at barna får kjennskap til historiske hendelser. Vi har laget en rollefigur, Gotvald Straum, som har røtter fra historien til Skjoldastraumen og skal være en sentral figur i vårt arbeid med maritime aktiviteter.

I løpet av de årene barna går i barnehagen skal de få erfaringer med maritim kultur på ulike måter; gjennom bøker, fortellinger, sanger, formingsaktiviteter, ferdes i barnehagen sin båt, tur til stranda, kjennskap til hvordan vi kan nytte havet som matkilde. Barna får kjennskap til maritime begrep, sjøvett og regler for ferdsel på sjøen.