Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Skjoldastraumen FUS barnehage

Sammen gir vi barndommen verdi; lek og glede, hverdagsmagi og vennegaranti.

Skjoldastraumen maritime FUS barnehage åpnet dørene i august 2016.

Barnehagen har tre avdelinger: Muslingane (0-3år), Sjøhesten (3-4år) og Kråkebollå (5-6år).

Barnehagen har en fantastisk beliggenhet i Skjoldastraumen. Vi har umiddelbar nærhet til skog, egen båt og kjøkkenhage.

Hos oss får barna ta del i maritime aktiviteter; vi fisker, setter teiner og lager mat.

Vår hovedmålsetting er at barna skal få oppleve glede, vennskap, lek og læring. De skal bli trygge på seg selv og sine omgivelser, utvikle et godt selvbilde og få styrket selvtilliten. De skal lære sosiale ferdigheter og utvikle god sosial kompetanse.

Prosjektarbeid er vårt hovedsatsingsområde, gjennom ulike prosjekter der barna har medvirkning i valg av aktiviteter og metoder.

Leken har en sentral plass både som metode for læring og som barnas aller viktigste gjøremål gjennom dagen. Lek er så mye mer enn bare lek! Gjennom leken skal barna både få lære og kose seg, og vi legger til rette for allsidig og spennende lek! FUS kjedens satsing på «Egenledelse i lek og læring» gir oss faglig og forskningsbasert kunnskap om hvorfor leken er viktig for barna.

«Være sammen» er barnehagens bærebjelke i arbeidet med sosial kompetanse. Det vil si at vi jobber etter prinsippene i «Være sammen» der den autoritative (varm og grensesettende) voksenrollen spiller hovedrollen for de ansattes profesjonelle holdning i arbeid med barn.

Søk barnehageplass

Vi har ledige barnehageplasser !

Ønsker du barnehageplass hos oss, kontakt:
Ståle Gerhard
Daglig leder

Tlf: 95 26 16 45
E-post: dl.skjoldastraumen@bhg.no

Avdelinger

Muslingane
Pedagogisk leder:
Mona Sjo Viken
Tlf: 95261647
muslingane.skjoldastraumen@bhg.no
Kråkebollå
Pedagogisk leder:
Susanne Nikolaisen
Tlf: 95261646
krakebolla.skjoldastraumen@bhg.no
Sjøhesten
Pedagogisk leder:
Tina Løtvedt
Tlf: 95261648
sjohesten.skjoldastraumen@bhg.no