Hopp til innhold
Hverdagen vår har blitt endret på veldig kort tid. Vi takker ansatte og foresatte for et veldig godt samarbeid i en utfordrende tid. Ta godt vare på hverandre.
Vi ønsker å minne om gode hygieneråd og andre anbefalinger fra Helsedirektoratet; https://www.helsedirektoratet.no

Prosjektbasert læring

Prosjektarbeid er en arbeidsmåte som ivaretar prosessene i barnas arbeid med ulike temaer. Hensikten med et prosjektarbeid er å gi ungene mulighet til å fordype seg i et emne ut i fra egne interesser og forutsetninger. Det krever at de ansatte respekterer og anerkjenner barnas måter å møte og erfare verden på. Et prosjektarbeid har aldri til hensikt å reprodusere kunnskap, men skal gi rom for barnas egne fremgangsmåter, erfaringer, teoridannelser og erkjennelser. Det betyr at de ansatte tar utgangspunkt i barnets og barnegruppen sin utvikling og modning.

Om et barn løser et problem på fem minutter eller om det tar flere år har ingen betydning, bare det ikke må reprodusere ferdig kunnskap.

Giovanni Piazza

Sjøhesten

   

   

   

Kråkebollå

   

Muslingane

   

SNEKKERBODEN

snekkerbod  snekkerboden