Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
7:15 - 16:30

Vi har
ledig plass!

Barn 3-5 år fra 01.08.2022

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Sofie Ryan
97 99 68 31
E-post

Velkommen til Strandkanten FUS barnehage

Avdelinger

Muslingen
Avdelingsleder:
Stine Mari Fredriksen
Tlf: 97996834
muslingen.strandkanten@bhg.no
Tangsprell
Avdelingsleder:
Julie Endresen
Tlf: 97996833
tangsprell.strandkanten@bhg.no
Maneten
Avdelingsleder:
Iselin Bones
Tlf: 97996832
maneten.strandkanten@bhg.no
Bølgen
Avdelingsleder:
Charlotte Augustinussen
Tlf: 97996835
bolgen.strandkanten@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Sofie Ryan
Daglig leder

Er barnehagelærer, utdannet ved Dronning Mauds Minne Høgskole, med småbarnspedagogikk som fordypning. Hun har også fordypning i spesialpedagogikk og veiledning. Ryan er opptatt av kvaliteten på barn-voksen interaksjonen, og at alle barna opplever mestring og hverdagsmagi. 

Iselin Bones

Pedagogisk leder, Maneten, CLASS observatør Pre-K


Er utdannet barnehagelærer ved Uit Norges arktiske universitet, med musikk og drama som fordypning. Bones jobber systematisk forebyggende mot mobbing, diskriminering og utestenging. Hun bruker blant annet metoden hjertesamling for å hjelpe barna å sette egne grenser og å respektere andres grenser. Bones har flere års erfaring som koordinator for spesialpedagogikk og systematisk språkstimulering. Hun brenner for dialogisk lesing og "lær meg norsk før skolestart". Bones jobber aktivt med det fysiske rommet i barnehagen for å skape lekemiljøer som stimulrerer til lek.

Stine Mari Fredriksen

Pedagogisk leder, Muslingen, CLASS observatør Toddler


Fredriksen er stedfortreder for daglig leder og har jobbet i Strandkanten FUS barnehage siden vi åpnet dørene i 2012. Hun er en erfaren pedagog med over tjue års erfaring fra barnehagesektoren. Fredriksen har grunnutdanning som barneverspedagog fra høgskolen i Harstad med videreutdanning som barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. 


Stine sine faglige interesser dreier seg i hovedsak om de aller minste i barnehagen og deres kommunikasjon. Hun brenner også for lekens egenverdi. Hun er opptatt av relasjoner mellom barn-barn og barn-voksen og hvordan man kan legge til rette for gode og varierte dager for de minste. 


Julie Endresen

Pedagogisk leder, Tangsprell


Er utdannet barnehagelærer Norges arktiske universitet, med fordypning i musikk og drama. Endresen har en særlig interesse for barns deltakelse og kvalitet i samlingsstundene. Hun er svært opptatt av likeverd for alle barn og jobber med inkludering og verdsetting av hverandre.

Øyvind Sandnes Olsen

Pedagogisk leder, Tangsprell

Øyvind er utdannet barnehagelærer ved Norges arktiske universitet med fokus på å se alle barn. Han hadde sin tredjeårspraksis i Strandkanten FUS og fikk tilbud om jobb etter endt praksis. Øyvind skaper tilhørighet og trygghet til å leke, lære og utforske. Omsorg står sentralt i Olsen sitt arbeid i barnehagen. På jobb og på fritiden er fysisk aktivitet en viktig del av hverdagen, mye tid går til fotball (Fløya). Øyvind er en trygg og god leder som inkluderer og setter retning.

Charlotte Augustinussen

Pedagogisk leder, Bølgen


Er utdannet barnehagelærer ved Norges arktiske universitet med fordypning i språkstimulering for en- og flerspråklige barn. I tillegg til språk er Agustinussen opptatt av begevelse og helse. Hun jobber daglig for at barna får mestringsopplevelser, at de søker bevegelseserfaringer og at de har noe å strekke seg etter.

Trine Holterman

Avdeling Bølgen


Har fagbrev som barne og ungdomsarbeider og mange års erfaring fra jobb i barnehage i Harstad og Tromsø. Hun planlegger, tilrettelegger og gjennomfører ulike pedagogiske tilbud for barn med krav om kvalitet. Holterman har bred erfaring innenfor spesialpedagogikk og jobber aktivt for et inkluderende fellesskap hvor tidlig innsats er i fokus. 

Hilde Ringberg

Avdeling Maneten


Hilde er leken, lett og ubeskrivelig positiv! Hun utstråler FUS sine verdier når det kommer til hverdagsmagi. Hilde er anerkjennede mot alle barn, og hun bruker leken som forebygging mot mobbing i barnehagen.

Iselin Michelle Hvambsal

Avdeling Maneten


Barne og ungdomsarbeider med lang erfaring fra Skole og SFO. 


Iselin er rettferdig og tilstedeværende. Hun gir trygghet og legger ned en uvurderlig innsats for hvert enkelt barn. 


Bred erfaring innenfor spesialpedagogikk og tilrettelegging for et inkluderende miljø for barn med utvidet behov for støtte i hverdagen.

Tonje Aune

Barnehagelærer tangsprell

Maria Linea Gundersen

Avdeling Tangsprell

Rakel Sofie Andersen

Avdeling Tangsprell

Olya Satari

Avdeling Tangsprell


Satari sine interesser er knyttet til barnekultur og å legge til rette for barns kreativitet. Hun er opptatt av å legge til rette for vennskap og sosialt fellesskap.

Thea Johansen

Avdeling Muslingen

Thea er tredjeårsstudent på barnehagelærerutdanningen på Norges arktiske universitet. Hun er sprudlende og engasjert og bruker mye sang, dramatisering og fortelling i sitt arbeid med de minste.

Rania Maalouf Granberg

Avdeling Muslingen


Assistent med mange års erfaring fra barnehage. Hennes fokusområde er barns estetiske prosesser og sanselige møter. Hun er opptatt av mangfold, demokrati og barns medvirkning. Fra sin bakgrunn i Brasil har Rania med seg et brennende engasjement for miljøet og gjenbruk.

Pizy N Torgersen

Avdeling Muslingen


Assistent med spisskompetanse i å være en tilstedeværende og trygg tilknytningsperson for de aller minste. Gjennom trommesamlinger får barna møte rytmer og sanger fra Thailansk kultur.

Linnea Brunes Henriksen

Fast vikar

Mathilde Mikkelsen
Praksisstudent og vikar