Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Velkommen til Strandkanten FUS barnehage

Avdelinger

Muslingen
Avdelingsleder:
Stine Mari Fredriksen
Tlf: 97996834
muslingen.strandkanten@bhg.no
Tangsprell
Avdelingsleder:
Julie Endresen
Tlf: 97996833
tangsprell.strandkanten@bhg.no
Maneten
Avdelingsleder:
Iselin Bones
Tlf: 97996832
maneten.strandkanten@bhg.no
Bølgen
Avdelingsleder:
Charlotte Augustinussen
Tlf: 97996835
bolgen.strandkanten@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Sofie Ryan
Daglig leder

Er barnehagelærer, utdannet ved Dronning Mauds Minne Høgskole, med småbarnspedagogikk som fordypning. Hun har også fordypning i spesialpedagogikk og veiledning. Ryan er opptatt av kvaliteten på barn-voksen interaksjonen, og at alle barna opplever mestring og hverdagsmagi. 

Iselin Bones

Pedagogisk leder, Maneten, CLASS observatør Pre-K og praksislærer for barnehagelærerstudenter med videreutdanning i veiledning.

Er utdannet barnehagelærer ved Uit Norges arktiske universitet, med musikk og drama som fordypning.

Bones jobber systematisk forebyggende mot mobbing, diskriminering og utestenging. Hun er opptatt av hvordan vi aktivt legger til rette for utvikling av vennskap og sosialt ellesskap.

Stine Mari Fredriksen

Pedagogisk leder, Muslingen, stedfortreder for daglig leder, sertifisert CLASS observatør, Toddler og Tuning into Kids veileder

Fredriksen har jobbet i Strandkanten FUS barnehage siden vi åpnet dørene i 2012. Hun er en erfaren pedagog med over tjue års erfaring fra barnehagesektoren. Hun har grunnutdanning som barneverspedagog fra høgskolen i Harstad med videreutdanning som barnehagelærer med fordypning i småbarnspedagogikk. 

Hennes faglige interesser dreier seg i hovedsak om de aller minste i barnehagen og deres verbale og nonverbale kommunikasjon. Hun er opptatt av hvordan man kan legge til rette for gode og varierte dager for de aller minste hvor barns medvirkning er i fokus. 

Øyvind Sandnes Olsen

Pedagogisk leder, Tangsprell

Øyvind er utdannet barnehagelærer ved Norges arktiske universitet med fokus på å se alle barn. Han hadde sin tredjeårspraksis i Strandkanten FUS og fikk tilbud om jobb etter endt praksis. Øyvind skaper tilhørighet og trygghet til å leke, lære og utforske. Omsorg står sentralt i Olsen sitt arbeid i barnehagen. På jobb og på fritiden er fysisk aktivitet en viktig del av hverdagen, mye tid går til fotball (Fløya). Øyvind er en trygg og god leder som inkluderer og setter retning.

Charlotte Augustinussen

Pedagogisk leder, Bølgen

Er utdannet barnehagelærer ved Norges arktiske universitet med fordypning i språkstimulering for en- og flerspråklige barn.

I tillegg til språk er Agustinussen opptatt av begevelse og helse. Hun jobber daglig for at barna får mestringsopplevelser, at de søker bevegelseserfaringer og at de har noe å strekke seg etter. Augustinussen legger til rette for at de eldste barna har med seg erfaringer, kunnskaper og ferdigheter som kan gi dem et godt grunnlag og motivasjon for å begynne på skolen.

Trine Holterman

Avdeling Bølgen


Har fagbrev som barne og ungdomsarbeider og mange års erfaring fra jobb i barnehage i Harstad og Tromsø. Hun planlegger, tilrettelegger og gjennomfører ulike pedagogiske tilbud for barn med krav om kvalitet. Holterman har bred erfaring innenfor spesialpedagogikk og jobber aktivt for et inkluderende fellesskap hvor tidlig innsats er i fokus. 

Hilde Ringberg

Avdeling Bølgen

Hilde er leken, lett og ubeskrivelig positiv! Hun utstråler FUS sine verdier når det kommer til hverdagsmagi. Hilde er anerkjennende mot alle barn, og hun bruker leken som forebygging mot mobbing i barnehagen.

Iselin Michelle Hvambsal

Avdeling Maneten


Barne og ungdomsarbeider med lang erfaring fra Skole og SFO. 


Iselin er rettferdig og tilstedeværende. Hun gir trygghet og legger ned en uvurderlig innsats for hvert enkelt barn. 


Bred erfaring innenfor spesialpedagogikk og tilrettelegging for et inkluderende miljø for barn med utvidet behov for støtte i hverdagen.

Tonje Aune

Barnehagelærer Tangsprell

Tonje er utdannet barnehagelærer på Dronning Mauds minne høyskole i Trondheim. Der hadde hun vekt på musikk, drama og kunst & håndverk, som kommer fram i det daglige på avdelingen. Hun bruker mye musikk i det hverdagslige og går ofte og nynner på en sang. Tonje er sprudlende og har mye energi som får utløp gjennom kreative prosesser og kroppslige aktiviteter. Alle barna blir sett og hørt av Tonje og hun engasjerer seg i deres interesser. 

Maria Linea Gundersen

Fast vikar

Rakel Sofie Andersen

Avdeling Tangsprell

Rakel er en trygg og stabil voksen for barna. Hun oppmuntrer og roser alle rundt seg, både barn og voksne. Rakel er et ja-menneske som ikke er redd for å ta i et tak. Hun liker å organisere både på avdelingen og hele barnehagen. Rakel har en skuespiller i magen og mange roller som hun av og til drar fram, både ved forespørsel og uoppfordret. Alle små og store elsker når Rakel går inn i rollen som Pysa i kaptein Sabetann!

Olya Satari

Avdeling Tangsprell


Satari sine interesser er knyttet til barnekultur og å legge til rette for barns kreativitet. Hun er opptatt av å legge til rette for vennskap og sosialt fellesskap.

Rania Maalouf Granberg

Avdeling Tangsprell

Assistent med mange års erfaring fra barnehage. Hennes fokusområde er barns estetiske prosesser og sanselige møter. Hun er opptatt av mangfold, demokrati og barns medvirkning. Fra sin bakgrunn i Brasil har Rania med seg et brennende engasjement for miljøet og gjenbruk.

Pizy N Torgersen

Avdeling Muslingen

Pedagogisk medarbeider med spisskompetanse i å være en tilstedeværende og omsorgsfull tilknytningsperson for de aller minste. Gjennom blant annet trommesamlinger får barna møte rytmer og sanger fra Thailansk kultur. Torgersen er med på å gjøre barnehagestarten så trygg og god som mulig.
Linnea Brunes Henriksen

Fast vikar