Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Anette Andersen
41 23 11 25

Lek

Leken skal ha en sentral plass i barnehagen.

Leken er det viktigste av det viktige i et lite barns liv, så leken vil alltid være i sentrum i Utsikten Vest Fus barnehage. Gjennom leken kan barnet lære så mye, så når ditt barn sier etter en dag i barnehagen at det bare har lekt, vil det si at barnet ditt gjerne har løst konflikter, samarbeidet, utviklet sosial kompetanse, brukt kroppen sin, øvet på turtaking, utviklet vennskap, opplevde den gode barndom, øvet på nye ord og uttrykk, brukt fantasien og gjerne mye mer. I leken foregår det viktige læringsprosesser, og den fremmer utvikling på alle områder: språklig, intellektuelt, fysisk, sosialt og emosjonelt. Når vi vet hvor viktig leken er for barns utvikling, blir barnehagens viktigste oppgave å støtte opp om barns lek og utvikling av lekekompetanse.

«Barnehagen skal bidra til trivsel og glede i lek og læring, og være et utfordrende og
trygt sted for fellesskap og vennskap» (Barnehageloven §1 Formål, 3.ledd).

 

EGENLEDELSE I LEK OG LÆRING:


Alle FUS barnehagene i Norge har deltatt på kursrekker i Lek og egenledelse. Egenledelse beskrives ofte som ”hjernes dirigent”. Det er evnen til å være aktiv og
selvstendig i en oppgave over tid, og er et felles begrep på funksjoner i hjernen som
setter i gang og styrer det vi sier og gjør. Barn må bruke ferdigheter for å løse dagligdagse utfordringer, og egenledelsen er avgjørende for å bruke egne ferdigheter så
godt som mulig. Med ferdigheter innenfor egenledelse får barna det utgangspunktet
for gleden ved livet her og nå, og også læring, vekst og utvikling. Dette har vært et
satsingsområde i FUS i mange år, og skal fortsette å være det.

 

I leken styrker og utvikler barnet sin identitet og selvfølelse, de prøver ut og lærer sosiale normer og regler. Gjennom leken får også barna bearbeidet sine inntrykk og erfaringer. Gjennom lek utvikler barn vennskap, og vennskap og tilhørighet er selve grunnlaget for barns trivsel i barnehagen.

Her er noen blinkskudd av leken vår her i Utsikten Vest FUS Barnehage: