Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Anette Andersen
41 23 11 25

Den Utviklingsstøttende Barnehagen

Utsikten Vest FUS Barnehage er en del av Sandnes kommune sin satsing:

Den utviklingsstøttende barnehagen i Sandnes er et helhetlig system for å styrke de ansattes kunnskap og handlingskompetanse slik at de best mulig kan støtte barnas utvikling og læring. Barn er forskjellige, målet er at ansatte i barnehagen skal bidra til at hvert enkelt barn blir ivaretatt på en måte som bidrar til at de den beste utgaven av seg selv.

I vår barnehage jobber vi med:

Emosjonell og atferdsmessig støtte

For å ha et positivt klima i barnehagen viser vi respekt og interesse for hverandre, og ved å vise entusiasme og glede skapes er godt miljø å være og lære i.

Barn er helt avhengig av støtte fra en voksen som barnet føler seg trygg sammen med for å kunne regulere følelser og stress, og for å lære og utforske. Voksnes sensitivitet er viktig for å gjøre barn trygge, for at de opplever at deres signaler og behov blir møtt.

Ved å ha fokus på og følge barnas interesser, motivasjon og synsvinkel tar vi barnas perspektiv. Vi kan fremme barnas selvstendighet og medbestemmelse gjennom å la de ta ordet, klare oppgaver selv og å lytte til deres idéer.

Ved veiledning og reguleringsstøtte legger de voksne til rette for at barn skal mestre egen følelser og samspill med barn og de ansatte. De ansatte skal være proaktive og planlegge for å kunne hjelpe barna til å regulere følelser og handlinger. Den voksne skal være god, sterk og klok.

Kognitiv utvikling og læring

De voksne skal aktivt tilrettelegge for lek og aktiviteter som støtter barnets lærings- og utviklingsmuligheter. Leken er viktig for barnas utvikling av motoriske ferdigheter, sosial kompetanse, ordforråd og språk og ikke minst tenking, fantasi og kreativitet. Å støtte barns kognitive utvikling stimulerer deres motivasjon, nysgjerrighet og lærervilje.

Tilbakemeldingene barna får fra de voksne i barnehagen kan hjelpe barna til å utvide sin kunnskap og lære.  Tilbakemeldinger fungerer best nå de hjelper barna til å tilegne seg ny kunnskap, gir barna lyst til å utforske og lære mer og hjelper barna å forstå hvordan de kommer frem til idéer. Det er viktigere enn fokusere på å få «det riktige svaret».

 

Barnas språk utvikler seg når barna får mulighet til å bruke språket på forskjellige måter. Språkutviklingen støttes når den voksen bruker et litt mer avansert og komplekst språk når den voksne snakker med barna. Ved å høre forskjellige måter å bruke språk på utvikler barna nye språkferdigheter.