Loading...
Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 16:30

 Daglig leder

Anette Andersen
41 23 11 25

Mobbeloven

Fra 01.01.201 blir det endring i barnehageloven, og barnehagen får en egen mobbelov.

Barnehagene får aktivitetsplikt som skal sikre at alle barn får et trygt og godt barnehagemiljø.

Endringene skal bidra til at:

- De ansatte i barnehagene handler raskt og riktig når et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

- Alle som arbeider i barnehagen, skal følge med og melde fra til styreren til barnehagen dersom de får mistanke om eller kjennskap til at et barn ikke har et trygt og godt barnehagemiljø

- Barnehagen får ansvar for å utarbeide en skriftlig plan med egne tiltak

- Alle barnehageeigere skal ha internkontroll for å sikre at barnehagen oppfyller kravene i barnehageloven

Her finn du vedtak til lov om endringer i barnehageloven:

https://www.stortinget.no/no/Saker-og-publikasjoner/Vedtak/Beslutninger/Lovvedtak/2019-2020/vedtak-201920-132/