Hopp til innhold

Trygghetssirkelen (COS)

OSS SOM VOKSNE I MØTET MED BARNA.

Gjennom arbeidet med voksenrollen fokuserer vi på selve barnet, og oss som voksne i møte med barnet. Ansatte har vært gjennom en opplæring med fokus på Trygghetssirkelen (Circle of security). Slik at vi som voksne skal være de beste voksne i samspillet med barna vi møter i vår barnehage.

Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2015).

Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barna psykiske helse og legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. For at de voksne i barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna, er de avhengig av å kunne forstå barnet innenifra (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015).