Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Trygghetssirkelen (COS)

OSS SOM VOKSNE I MØTET MED BARNA.

Tilknytning handler om å se barnet innenfra, og om barns sosiale og emosjonelle utvikling,
stressregulering, psykologisk immunforsvar ,og psykisk og fysisk helse.
I følge Trygghetssirkelen/metoden kan en ta utgangspunkt i å spørre oss selv; hva er det
barnet prøver å fortelle meg? Finnes det måter å håndtere situasjonen på, som er
utviklingsfremmende for barnet?
Det en legger inn av omsorg, trøst, ømhet, glede og latter kommer ut igjen som psykisk helse
og mestring hos barna en jobber med.

Gjennom arbeidet med voksenrollen fokuserer vi på selve barnet, og oss som voksne i møte med barnet. Ansatte har vært gjennom en opplæring med fokus på Trygghetssirkelen (Circle of security). Slik at vi som voksne skal være de beste voksne i samspillet med barna vi møter i vår barnehage.

Et verktøy vi kan bruke for å forstå og møte barnas behov er trygghetssirkelen. Trygghetssirkelen er en visuell sirkel, der den voksne er den trygge og sikre havnen. Når barnet er utforskende, beveger det seg ut fra den trygge havnen, barnet er da oppe i sirkelen. Barnet er fremdeles avhengig av voksne i form av støtte, hjelp ved behov og glede med barnet. Når barnet er nede i sirkelen har barnet behov for beskyttelse, trøst, godhet og organisering av følelsene sine (Powell, Cooper, Hoffman, Marvin, 2015).

Trygge relasjoner viser seg å ha stor innvirkning på barna psykiske helse og legger grunnlaget for videre emosjonell, sosial og kognitiv utvikling. For at de voksne i barnehagen skal kunne etablere trygg tilknytning til barna, er de avhengig av å kunne forstå barnet innenifra (Brantzæg, Torsteinson, Øiestad, 2015).