Loading...
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

 Åpningstider

Mandag til fredag:
6:45 - 17:15

Vi har
ledig plass!

Barn 1-3 år fra 15.08.2022 Barn 3-5 år fra 15.08.2022

Kom gjerne innom og besøk oss!

Møt oss og se hvor fint vi har det. Noe du lurer på? Bare å spørre :)

 Daglig leder

Ingrid Marie Miljeteig Friestad
99 30 83 89
E-post

Velkommen til Vassbrekke FUS kulturbarnehage

Avdelinger

Veslefrikk
Pedagogisk leder:
Aina Iren Heggen
Tlf: 99 07 75 25
aina.heggen@bhg.no
Ludvig
Pedagogisk ledere:
Karen Sveen Tørresdal
Tlf: 99 07 75 92
karen.torresdal@bhg.no
Askeladden
Pedagogisk ledere:
Synnøve Halland /Jorunn Iren Løknes
Tlf: 99 07 74 43
synnove.halland@bhg.no/ jorunn.loknes@bhg.no
Solan
Pedagogisk leder:
Annbjørg Taranger Vestvik
Tlf: 99 07 74 20
annbjorg.vestvik@bhg.no

Vis alle

Ansatte

Rune Solhaug, Assistent - Avdeling Solan

Rune har vært ansatt i barnehagen siden februar 2022.

Ingrid Marie Miljeteig Friestad, Daglig leder
Ingrid Marie har vært daglig leder i barnehagen siden august 2008. Hun var ferdig utdannet førskolelærer med fordypning i småbarnspedagogikk fra Høyskolen Stord/ Haugesund i 2002. Ingrid Marie har videreutdanning i psykisk helse hos barn og unge, Nasjonal lederutdanning, og studerer for tiden Juss for ledere. Som daglig leder er jeg opptatt av at barnehagen skal være et godt sted å være for barn og ansatte hver dag. Vi skal ha barna først i alt det vi jobber med og for.
Annbjørg Taranger Vestvik, Pedagogisk leder - Avdeling Solan
Annbjørg har vært ansatt i barnehagen siden 2019. Annbjørg var ferdig utdannet førskolelærer ved Høyskolen Stord/ Haugesund i 2005. Annbjørg har også videreutdanning i veiledning ved Universitetet i Stavanger. Annbjørg er sertifisert CLASS Pre-K observatør, og er daglig leders stedfortreder.
Tone Steensnæs, Assistent - Avdeling Solan
Tone har vært ansatt i barnehagen siden barnehagen åpnet i 2007.
Jorunn Iren Løknes, Pedagogisk leder - Avdeling Askeladden
Jorunn Iren har vært ansatt i barnehagen siden barnehagen åpnet i 2007. Jorunn var ferdig utdannet førskolelærer i 2004 ved Høgskolen i Agder, avdeling Kristiansand, med fordypning i Kunst og håndverk. Jorunn har videreutdanning i spesialpedagogikk ved Universitetet i Agder..
Synnøve Halland, Pedagogisk leder - Avdeling Askeladden
Synnøve har jobbet i barnehagen siden februar 2021. Hun var ferdig utdannet barnehagelærer ved Høyskolen på Vestlandet i 2019, med fordypning i Kunst, Kultur og Kreativitet. Synnøve har også videreutdanning i Læringsmiljø og Pedagogisk ledelse.
Sin Yin Wong, Assistent - Avdeling Askeladden
Sin Yin har vært i barnehagen som vår faste vikar gjennom Adecco i flere år. Fra januar 2022 er hun fast ansatt som assistent i barnehagen.
Karen Sveen Tørresdal, Pedagogisk leder - Avdeling Ludvig
Karen har vært ansatt i barnehagen siden 2009. Hun var ferdig utdannet førskolelærer på Høgskolen i Bergen i 2009, med fordypning i småbarnspedagogikk. Karen har også noe videreutdanning i spesialpedagogikk. Karen er sertifisert CLASS observatør i Toddler.
Aina Mæland, Barne og Ungdomsarbeider - Avdeling Ludvig

Aina har vært ansatt i barnehagen siden barnehagen var ny i 2007. Aina har fagbrev som Barne og Ungdomsarbeider og har fagskolegrad i Arbeid med språk, flerspråklighet og flerkulturell kompetanse i barnehagen. Aina er barnehagens verneombud.

Aina brenner for friluftsliv, og er glad i å være ute i all slags vær og være ute på tur med barna. Aina er opptatt av at alle barn skal bli sett og hørt. Foreldrene skal oppleve det som trygt å levere barnet sitt i barnehagen, og vite at barn har det godt hos oss.

Aina Iren Heggen, Pedagogisk leder - Avdeling Veslefrikk
Aina Iren startet i barnehagen i 2009. Aina Iren var ferdig utdannet førskolelærer ved Høyskolen Stord/ Haugesund i 2001, med utefag som fordypning. Aina Iren har også videreutdanning i spesialpedagogikk og tverrfaglig arbeid i psykososialt arbeid med barn og unge.
Bjørg Underhaug, Assistent - Avdeling Veslefrikk
Bjørg har vært ansatt i barnehagen siden 2014.