Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vassbrekke FUS kulturbarnehage

Vi har ledige barnehageplasser!

Kom gjerne innom og besøk oss! Møt oss og se hvor fint vi har det.
Noe du lurer på?
Bare å spørre :) AVTAL MØTE
Kontakt:
Ingrid Marie Miljeteig Friestad
Daglig leder

Tlf: 99 30 83 89
E-post: dl.vassbrekke@bhg.no

Vassbrekke FUS kulturbarnehage er Haugesunds første kulturbarnehage, med vekt på våre norske tradisjoner. Som Kulturbarnehage er det mange og viktige temaer som berører oss. Barnehagen skal formidle kulturarv og tradisjoner, ta aktivt del i samfunnet vårt, nærmiljøet og tilrettelegge for den kulturformidlingen som foregår i vår kommune. Vi skal også inspirere barna til å ta i bruk de estetiske uttrykkene som kunst og håndverk, musikk, dans og drama. Vi kommer til å ha fokus på det norske samfunnet og tradisjonene våre, og markeringer av sentrale høytider og merkedager vil stå i fokus i barnehagen. Dette er også viktig med tanke på integrering av barn fra andre kulturer slik at de utvikler trygghet og kunnskap om vår kultur. Barnet og foreldre har medvirkningskraft i hverdagen, gjennom foreldre samtaler, brukerundersøkelse og innspill i hverdagen. Barns medvirkning er viktig for å utvikle barn som har godt selvbilde og som ser lyst på livet.

I Vassbrekke FUS kulturbarnehage møter barnet ditt trygge og engasjerte voksne som har fokus på tilknytning i tilvenningsperioden, hverdagssituasjonene og i alle overganger i barnehagen. Vi har drevet barnehagen i 13 år, og flere i personalet har vært med på hele reisen. Vi har dermed opparbeidet oss mye erfaring, og med mange fagutdannede har vi også en bred kompetanse i personaletVi holder oss faglig oppdatert gjennom videreutdannelser, kurs og FUS skolen.

Foreldreundersøkelsen 2020 ble total scoren 4,5 av 5. Foreldrene i barnehagen scorer barnehagen høyt på barnas trivsel og barnets utvikling. Vi jobber med barna i fokus, hos oss er barna først - de er FUS! 

Vassbrekke FUS kulturbarnehage ligger like bak Amanda Storsenter på Raglamyr. Vi har kort avstand til flotte turområder som Vassbrekke vannet, Ørpetveit gård, Spanne og Rossabø skogen. Vi ligger også sentralt til med bussforbindelse like ved Amanda Storsenter, og benytter oss av dette for å besøke: Haugesund sentrum, Haraldsvang og Djupadalen. Vi har gode åpningstider da vi åpner barnehagen 06.45 og stenger kl. 17.15. Vi har også åpent hele sommeren.

Vi har et stort og godt uteområde, med eget bålhus, sjørøverskute og god plass til lek. Inne har vi et eget mediatek, rollelek rom, og pute rom. Barnehagen vektlegger et sunt og variert kosthold, og serverer varmmat en dag i uken. Vi har varmmat med innhold av fisk annen hver uke. 

Vassbrekke FUS kulturbarnehagen har 4 avdelinger. Avdeling Solan er 3-5 år, og Askeladden er 3-5 år. Det er fast personal på hver avdeling. Alle avdelingene har misnt 1 turdag i uken. Barnehagen har 2 småbarnsavdelinger; Veslefrikk og Ludvig som har faste rom og fast personal.

FUS barnehagene i Haugesund har sine egne førskolesamlinger gjennom barnehageåret. Vi samles på ulike plasser i nærmiljøet med fokus på vennskap, lek og felleskap.

Barnehagen deltar i svømmeopplæringen Haugesund kommune og HSK samarbeider om, høsten 2021 får alle 5-åringene svømmeopplæring. 

Barnehage året 2021/ 22 er vårt satningsområde "LEK, VENNSKAP og aktivitet med fokus på prosjektarbeid, og barnas lekemiljø".

Vi jobber med FUS sin satsing: Egenledelse i lek og læring. Samt satsingen: Oss som voksne i møte med barna i barnehagen. Hos oss skal en møte varme og trygge voksne, som videre gir alle barn mulighet for utvikling og trygghet til å bli det beste av seg selv.

Class: Nyere forskning viser at det er relasjons kompetansen til barnehagens ansatte som har betydning for barnas opplevelse av kvalitet. Dette tar FUS på alvor og ønsker derfor å forske på om kompetanseutviklingen til personalet bidrar til høyere kvalitet på den sosio- emosjonelle støtten, læringsstøtten og avdelingens organisering.

Foreldrebetaling i barnehagen er regulert i forskrift om foreldrebetaling og fastsettes i forbindelse med statsbudsjett. Det vil si at barnehagene ikke kan overstige makspris.

Oversikt over priser på barnehageplass januar 2021:

100% oppholdstid: 3230,- / matpenger 350,-

80% oppholdstid: 2746,- / matpenger 280,-

60% oppholdstid: 2261,- / matpenger 210,-

Søskenmoderasjon 100%: 941,-

Søskenmoderasjon 80% 846,-

Søskenmoderasjon 60%: 658,-

Søskenmoderasjon for barn nr. to er 30 %. For barn nummer tre, fire… er moderasjonen 50 %.

Det betales for 11 måneder, da juli er betalingsfri.

Når kan du få redusert foreldrebetaling?

  • Hvis husholdningens årlige inntekt før skatt er lavere enn 566 100 kroner pr. år, må du søke reduksjon i pris.
  • 2, 3, 4 og 5 åringer fra familier med samlet årsinntekt under 566 100 kroner kan få gratis kjernetid.

Søk barnehageplass

Avdelinger

Veslefrikk
Pedagogisk ledere:
Aina Iren Heggen/ Jorunn Iren Løknes
Tlf: 99 07 75 25
aina.heggen@bhg.no
jorunn.loknes@bhg.no
Ludvig
Pedagogisk ledere:
Karen Sveen Tørresdal
Tlf: 99 07 75 92
karen.torresdal@bhg.no
Askeladden
Pedagogisk leder:
Synnøve Halland
Tlf: 99 07 74 43
synnove.halland@bhg.no
Solan
Pedagogisk leder:
Annbjørg Taranger Vestvik
Tlf: 99 07 74 20
annbjorg.vestvik@bhg.no