Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Friluftsliv

Bærumsmarka FUS barnehage har en fantastisk beliggenhet med Sæteren Gård, Øverland Arboret og fotballbane i nærheten. Vi bruker mulighetene som finnes rundt barnehagen aktivt i hverdagen. Alle barna som går i Bærumsmarka FUS barnehage er på tur minst 1 gang i uka. Barn på etasje oppe er på tur 2 ganger i uka. Vi avslutter barnehageperioden for førskolebarna ved å dra på overnattingstur til Sæteren Gård før sommeren.

Vi i Bærumsmarka FUS barnehage ser naturen rundt oss som en viktig læringsarena med stort potensiale.

Vi mener at tilrettelegging for aktiviteter ute i naturen er med på å:

  1. Øke det sosiale miljøet
  2. Stimulere til mer kreativ lek
  3. Øke barnas kontakt med naturen
  4. Bidra til at barn mestrer ulike fysiske omgivelser og får bedre kroppsbeherskelse
  5. Bedre barnas evne til konsentrasjon 

 

"Trollbrua" et av våre faste tursteder.

Vi lager ofte mat på bål.

Gapahuken er et av våre faste tursteder.