Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Vennskap, fellesskap og lek

Å få delta i lek og få venner er grunnlaget for barns trivsel og meningsskaping i barnehagen. En av de viktigste oppgavene personalet har i barnehagen, blir derfor å hjelpe barnet til å utvikle et godt samspill med andre. I dette får barnet erfaringer som er helt sentrale i utviklingen av sosial kompetanse. De lærer å ta initiativ, forholde seg til turtakingsregler (som å vente på tur, lytte til andre o.l) og de får en bekreftelse på seg selv. Vårt mål er at alle barn skal føle tilhørighet til gruppen, oppleve at sin mening blir vektlagt og få en begynnende forståelse for demokratiet.