Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Når dere begynner i Bærumsmarka FUS barnehage

Vi jobber tett sammen med foresatte for å legge til rette for at barnet skal få en trygg og god start i barnehagen.

Før oppstart:

  • Barnehagen inviterer til åpen dag/ besøkskveld, der foresatte som ønsker informasjon om barnehagen før de søker kan komme å få det.
  • Etter opptaket inviterer barnehagen nye foresatte til et eget foreldremøte, der de møter daglig leder og "sin" pedagogiske leder som barnet skal begynne hos. Her har foreldre anledning til å spørre om alt de lurer på, og barnehagen kan gi god informasjon om barnehagens rutiner. Her kommer man også med ønsker rundt når man ønsker tilvenning i august.
  • Barnehagen har utarbeidet informasjonsskriv på ulike språk til foresatte som dette er aktuelt for.

Oppstart:

  • Når dere starter i barnehagen har avdelingen avsatt en primækontakt til det nye barnet. Denne primærkontakten skal i den første tiden ha ekstra fokus på barnet, og bli godt kjent med hverandre før barnet blir kjent med resten av personalet.
  • I oppstartsperioden har primærkontakten og foresatte tett dialog om hva som er best for barnet, der noen barn trenger en litt lenger tilvenningsperiode, er det andre som blir fort trygge. Det er viktig å lese barnas signaler og tilpasse de nye rutinene utifra dette.

Etter oppstart:

  • Etter ca 1 måned er det oppstartsamtale i barnehagen, og pedagogisk leder inviterer foresatte til en oppstartsamtale. Her snakkes det om hvordan tilvenningen har gått for barnet, og andre ting knyttet til dette. Det drøftes også forventninger foresatte har til barnehagen, og forventninger barnehagen har til foresatte.
  • For at samarbeidet mellom barnehage og foresatte skal starte på en best mulig måte, har barnehagen en rutine ved at det i denne samtalen skal benyttes tolk der vi mener det er hensiktsmessig. Begrunnelsen for dette er at det er mye informasjon som utveksles, og det er viktig at dette blir gjort på en profesjonell måte.

I Bærumsmarka FUS barnehage har vi sovevakt når barna sover, dette betyr at det alltid er personalet ute ved vognene når barna sover.