Hopp til innhold
VELKOMMEN TILBAKE! Nå skal vi endelig leke, hoppe, løpe og herje sammen igjen: ) Nære, men med avstand. Vi følger selvfølgelig Folkehelseinstituttets smitteveileder og holder oss i mindre grupper med god hygiene. Vi gleder oss!

Språkarbeid i barnehagen

Vi i Bærumsmarka FUS barnehage jobber aktivt med språk i barnehagen. Ved å ha fokus på gode språkmiljøer i barnehagen legger vi tilrette for barnas språkutvikling. Språk gir mulighet til å kommunisere, og bidrar til identitetsdannelse og tilhørighet i et fellesskap. Tidlig språkstimulering er avhengig av et rikt språkmiljø med kompetente voksne som er gode språkmodeller.

Mål for oss i dette arbeidet:

  • ha et godt foreldresamarbeid i arbeid med tidlig språkinnlæring
  • ha et personale med evne til god relasjonsbygging, språkkompetanse sammen med innsikt og kunnskap om andre kulturer
  • ansatte i barnehagen som møter barna daglig blir godt kjent med hvert enkelt barn og kan oppdage om barn har forsinket språkutvikling/ andre språklige utfordringer

Slik gjør vi det:

  • vi er opptatt av å ha et godt foreldresamarbeid der vi sammen gjør det beste for barnet. Her kan man drøfte ulike tiltak som kan være viktige for barnet, og veien videre.
  • barnehagen har et ressursteam (en ordning gjennom Bærum kommune), og her drøftes det saker på både individnivå og systemnivå. Ressursteam består av daglig leder og faglig veileder i barnehagen, samt en saksbehandler fra PPT. De møtes 1 gang i måneden. Dette gjør at linjene til hjelpeinstansene blir kortere. 
  • vi tilbyr alle ansatte strukturert kompetanseutvikling om språk og språkfremmende aktiviteter.
  • av konkrete tiltak jobber vi med Snakkepakken, språkkofferter, bøker og språkgrupper.